Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 04/05/2018

Ajutor de deces

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

 • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
 • Publicații UE privind BrexitEnglish
 • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Unele state plătesc un ajutor de deces rudei celei mai apropiate a persoanei decedate (văduv, văduvă, partener civil, copil etc.). Dreptul de a primi ajutorul de deces depinde de:

 • ţara la al cărei sistem de asigurări sociale fost afiliată persoana decedată
 • condiţiile de acordare şi de plată a ajutorului de deces în ţara respectivă.

Unde se depune cererea?

În ţările care acordă un astfel de ajutor, cererea se depune întotdeauna la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în ţara în care a locuit.

Ce ţară va plăti?

În principiu,

 • dacă persoana decedată a primit pensia de la o singură ţară din UE, ţara respectivă va plăti şi ajutorul de deces
 • dacă persoana decedată a primit pensia de la mai multe ţări din UE, ajutorul de deces va fi plătit de ţara în care a locuit (dacă a primit pensie de la respectiva ţară) sau de ţara în care a beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare.

În ambele cazuri, cererea se depune la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în ţara în care a locuit.

Caz real

Cum să aflaţi ce ţară va plăti ajutorul de deces

Els şi Jan, cetăţeni olandezi, s-au mutat în Italia după pensionare. La moartea lui Jan, Els a fost îndrumată să solicite ajutor de deces în Olanda, dar nu ştia unde trebuie să depună cererea.

Adresându-se unui consilier european pentru ocuparea forţei de muncă, ea a aflat că trebuie să depună cererea la casa de asigurări medicale la care fusese afiliat Jan în Italia. Ulterior, autorităţile italiene au înaintat cererea omologilor olandezi.

Aflaţi mai multe despre ajutorul de deces în ţara care trebuie să-l plătească:

Alegeţi ţara:

Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere