Ultima verificare: 19/05/2022

Nu găsiţi un loc de muncă?

Revenirea în ţara de provenienţă înainte de termenul indicat în formularul U2

Dacă vă întoarceţi în ţara care vă plăteşte prestaţiile înainte de expirarea perioadei înscrise pe formularul U2, puteţi primi în continuare indemnizaţia de şomaj care v-a fost acordată. Durata şi suma care vi se cuvine rămân neschimbate.

Exemplu

Conform legislaţiei din ţara în care aţi rămas şomer, aveţi dreptul la indemnizaţie de şomaj timp de 8 luni. Presupunând că aţi primit indemnizaţia timp de 2 luni în ţara respectivă şi timp de 2 luni în altă ţară, aveţi în continuare dreptul la 4 luni de şomaj la revenirea în ţară.

Dacă nu aţi găsit un loc de muncă în prima ţară în care aţi mers, puteţi încerca în alta. Pentru a continua să primiţi indemnizaţia de şomaj în străinătate, trebuie:

Avertisment

Contactaţi cel mai apropiat centru de ocupare a forţei de muncă pentru a afla dacă trebuie să vă deplasaţi în ţara de origine pentru a solicita noua autorizaţie sau dacă puteţi face acest lucru din străinătate.

Durata totală a şederii dumneavoastră în străinătate (în toate ţările) nu poate depăşi 3 luni (acest termen se poate extinde la 6 luni doar cu acordul autorităţii care vă plăteşte indemnizaţia).

Depăşirea termenului de şedere în străinătate indicat în formularul U2

Dacă rămâneţi în străinătate peste 3 luni, fără să vă găsiţi un loc de muncă şi fără să obţineţi o prelungire, vă veţi pierde dreptul la prestaţiile de şomaj la finalul perioadei indicate în formularul U2. Pentru a reintra în posesia dreptului de şomaj, va trebui să parcurgeţi din nou toate etapele necesare. Aceasta înseamnă că s-ar putea să trebuiască să lucraţi o perioadă.

În cazul în care bănuiţi că nu vă puteţi întoarce în termen de 3 luni, contactaţi oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara în care aţi devenit şomer, înainte de împlinirea termenului, pentru a solicita o prelungire.

Avertisment

Vă recomandăm să solicitaţi prelungirea cât mai repede posibil, înainte de încheierea perioadei iniţiale de 3 luni.

Exemplu

Solicitaţi prelungirea din timp

Ramón, din Spania, a plecat în Ungaria pentru a-şi găsi un loc de muncă. În prealabil, a obţinut formularul U2 (fostul formular E 303), care-i permitea să primească indemnizaţia de şomaj pe durata celor 3 luni de şedere în străinătate. Dorind să participe la un interviu important, a depăşit însă acest termen, iar la întoarcerea în Spania, a constatat că şi-a pierdut dreptul la şomaj.

Pentru a evita o astfel de situaţie, solicitaţi prelungirea înainte de încheierea perioadei iniţiale de 3 luni. Oficiul competent ar putea continua să vă plătească indemnizaţia pe durata perioadei în care vă căutaţi un loc de muncă în străinătate. În cazul în care nu primiţi niciun răspuns şi nu sunteţi sigur că veţi obţine prelungirea, vă recomandăm să vă întoarceţi în ţara de origine înainte de sfârşitul celor 3 luni.

Dacă depăşiţi termenul, riscaţi să vă pierdeţi dreptul la şomaj, aşa cum i s-a întâmplat lui Ramón.

Chiar dacă nu primiţi indemnizaţie de şomaj, nu puteţi fi obligat să părăsiţi noua ţară atâta timp cât puteţi dovedi că vă aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi că aveţi şanse reale de a-l obţine.

Avertisment

Păstraţi copii după dosarele de candidatură depuse şi după invitaţiile la interviuri şi răspunsurile trimise de potenţialii angajatori.

Solicitarea indemnizaţiei de şomaj după o perioadă de lucru în străinătate

În general, solicitarea se depune în ţara în care aţi lucrat ultima dată.

Totuşi, dacă aţi fost lucrător transfrontalier ( persoană care locuieşte în ţara A, dar lucrează în ţara B şi revine în ţara A cel puţin o dată pe săptămână) şi v-aţi pierdut locul de muncă, trebuie să depuneţi cererea în ţara în care locuiţi, în baza perioadelor de lucru petrecute în străinătate. Pentru aceasta, veţi avea nevoie de formularul U1 (fostul formular E 301), emis de autorităţile din ţara în care aţi lucrat.

Dacă aţi lucrat într-o ţară şi aţi locuit în altă ţară, în care aţi revenit mai rar decât o dată pe săptămână, puteţi solicita indemnizaţia de şomaj şi în ţara de domiciliu, şi în cea în care aţi lucrat. Dacă vă întoarceţi în ţara de domiciliu, veţi avea nevoie de formularul U1 (fostul formular E 301), emis de autorităţile din ţara în care aţi lucrat.

Autorităţile vă pot procesa cererea şi în lipsa acestui formular, comunicând cu omologii din cealaltă ţară. Însă formularul U1 va scurta probabil timpul de procesare.

Pentru informaţii despre dreptul la prestaţii de şomaj, contactaţi oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara în care doriţi să depuneţi cererea.

Documente necesare

Odată obţinut de la oficiul de ocupare a forţei de muncă din ultima ţară/ ultimele ţări în care aţi lucrat, formularul trebuie depus la oficiul din ţara în care doriţi să solicitaţi prestaţiile de şomaj.

Odată obţinut de la oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara în care aţi devenit şomer, formularul trebuie depus la oficiul din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: