Tarkistettu viimeksi: 19/05/2022

Jos työtä ei löydy

Kotiinpaluu ennen U2-lomakkeessa ilmoitettua päivää

Jos palaat etuisuuksiesi maksamisesta vastaavaan maahan ennen U2-lomakkeella ilmoittamasi ajan päättymistä, myönnetyn työttömyyskorvauksen maksaminen jatkuu edelleen. Sinulle kuuluvan työttömyyskorvauksen kesto tai kokonaismäärä ei muutu.

Esimerkkitapaus

Sinulla on oikeus saada työttömyyskorvausta kahdeksan kuukauden ajan maasta, jossa jäit työttömäksi. Olet saanut maasta työttömyyskorvausta kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen kahden kuukauden korvaukset ulkomaille. Kotiin palattuasi sinulla on edelleen oikeus saada työttömyyskorvausta vielä neljän kuukauden ajan.

Jos et löytänyt töitä ensimmäisestä maasta, voit muuttaa työnhakuun toiseen maahan. Jos haluat edelleen saada työttömyyskorvaukset ulkomaille, sinun täytyy

Tärkeää

(kysy työvoimatoimistosta, onko uutta lupaa varten palattava kotimaahan vai voiko hakemuksen tehdä ulkomailta käsin)

Ulkomailla (eli kaikissa maissa yhteensä) vietetyn ajan kokonaiskesto saa olla enintään kolme kuukautta (mutta työttömyyskorvauksen maksamisesta vastaavan viranomaisen luvalla aikaa voidaan pidentää enintään kuuteen kuukauteen).

Ulkomaille jääminen U2-lomakkeessa ilmoitettua pidemmäksi ajaksi

Jos oleskelet toisessa maassa yli kolme kuukautta, vaikket ole saanut työpaikkaa eikä sallittua oleskeluaikaa ole pidennetty, menetät oikeuden kaikkiin työttömyyskorvauksiin U2-lomakkeella ilmoittamasi ajan päätyttyä, ja sinun on haettava korvauksia uudelleen. Sinun on siis mahdollisesti oltava jonkin aikaa töissä ennen kuin voit jälleen hakea työttömyyskorvausta.

Jos et syystä tai toisesta katso voivasi palata kolmen kuukauden sisällä, sinun on ennen kolmen kuukauden määräajan päättymistä otettava yhteyttä työvoimatoimistoon siinä maassa, jossa jäit työttömäksi, ja pyydettävä oleskeluajan pidentämistä.

Tärkeää

Hae oleskeluajan pidentämistä mahdollisimman pian. Oleskeluajan pidentämistä on haettava ennen ensimmäisen kolmen kuukauden jakson päättymistä.

Esimerkkitapaus

Muista hakea oleskeluajan pidentämistä ajoissa

Espanjalainen Ramón lähti Unkariin työnhakuun. Hänellä oli mukanaan U2-lomake (entinen E303-lomake), jotta hänelle maksettaisiin työttömyyskorvausta myös kolme kuukautta kestävän ulkomaanoleskelun aikana. Kolmen kuukauden jakson päätyttyä Ramón jäi Unkariin vielä vähäksi aikaa, koska hänellä oli tulossa tärkeä työpaikkahaastattelu. Kun Ramón palasi Espanjaan, hänellä ei enää ollut oikeutta saada työttömyyskorvausta.

Tällaisen tilanteen välttääksesi muista aina hakea oleskeluajan pidentämistä oman maasi työvoimatoimistosta ennen kolmen kuukauden ajanjakson päättymistä. Työvoimatoimisto saattaa jatkaa etuuksien maksamista vielä toiset kolme kuukautta, jos etsit edelleen työtä ulkomailta. Jos vastausta ei kuulu tai oleskeluajan pidentäminen on epävarmaa, suositeltavinta on palata takaisin ennen kuin kolmen kuukauden ajanjakso päättyy.

Jos palaat omaan maahasi tai haet oleskeluajan pidentämistä vasta kun ensimmäinen kolmen kuukauden jakso on päättänyt, vaarana on, että työttömyyskorvauksen maksaminen loppuu - kuten Ramónille kävi.

Vaikket saisi työttömyyskorvausta, sinua ei voida pakottaa lähtemään maasta, jos pystyt osoittamaan, että etsit edelleen työpaikkaa ja että sellaisen löytyminen on todennäköistä.

Tärkeää

Säilytä kopiot hakemuksistasi, työhaastattelukutsuista sekä muista vastauksista, joita olet hakemuksiisi saanut.

Työttömyyskorvauksen hakeminen ulkomaantyöskentelyn jälkeen

Jos menetät työpaikkasi, yleensä sinun on haettava työttömyyskorvausta siitä maasta, jossa olit viimeksi töissä.

Jos viimeksi töissä ollessasi tai yrittäjänä toimiessasi olit rajatyöntekijä (eli asuit yhdessä EU-maassa ja kävit töissä toisessa, mutta palasit asuinmaahasi vähintään kerran viikossa), haet työttömyyskorvausta asuinmaastasi ulkomailla työskentelysi perusteella. Viimeisestä työssäkäyntimaastasi tarvitset U1-lomakkeen (entisen E 301-lomakkeen).

Jos viimeksi töissä ollessasi tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiessasi kävit töissä yhdessä EU-maassa ja asuit toisessa, mutta palasit asuinmaahasi harvemmin kuin kerran viikossa, voit hakea työttömyyskorvausta joko asuinmaastasi tai viimeisimmästä työssäkäyntimaastasi. Jos palaat asuinmaahasi, tarvitset viimeisestä työssäkäyntimaastasi U1-lomakkeen (entisen E 301-lomakkeen).

Ilman lomakettakin hakemustasi käsittelevä virkamies saa tietosi suoraan muista maista. Jos sinulla kuitenkin on täytetty U1-lomake, hakemuksesi pystytään luultavasti käsittelemään nopeammin.

Lisätietoa oikeudestasi työttömyyskorvaukseen saat ottamalla yhteyttä kansallisiin työvoimaviranomaisiin siinä maassa, josta aiot hakea työttömyyskorvausta.

Tarvitsemasi lomakkeet

Saat lomakkeen kansallisilta työvoimaviranomaisilta siitä maasta tai niistä maista, jossa/joissa olit viimeksi töissä. Lomake toimitetaan kansallisille työvoimaviranomaisille siihen maahan, josta haet työttömyyskorvausta.

Saat lomakkeen kansallisilta työvoimaviranomaisilta siitä maasta, jossa jäit työttömäksi. Lomake toimitetaan sen maan kansallisille työvoimaviranomaisille, josta etsit töitä, jotta voit rekisteröityä työnhakijaksi tässä maassa.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: