Rahoitus

Rahoitus

Tältä sivustolta löytyy tietoa EU:n tukeman laina- ja riskipääomarahoituksen hakemisesta.

Saat tietoa rahoitusmahdollisuuksista napsauttamalla haluamaasi maata.

Miten se toimii?

Kuka voi saada EU:n rahoitusta?

Rahoitusta on tarjolla kaikentyyppisille yrityksille koosta tai toimialasta riippumatta (yrittäjät, startup-yritykset, mikroyritykset, pk-yritykset ja suuret yritykset). Rahoitusvaihtoehtoja on monia erilaisia: lainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta. EU antaa joka vuosi tukea yli 200 000 yritykselle.

Miten se toimii?

Päätöksen EU:n rahoituksen tarjoamisesta tekevät paikalliset rahoituslaitokset ja sijoittajat, kuten pankit, pääomasijoittajat tai bisnesenkelit. EU:n tuen ansiosta paikalliset rahoituslaitokset voivat antaa lisärahoitusta yrityksille.

Kyseiset rahoituslaitokset määrittävät rahoituksen tarkat ehdot – määrän, laina-ajan, koron ja maksut. Jos haluat lisätietoja, yli 1 000 rahoituslaitosta on valmiina vastaamaan kysymyksiisi.

Oikeus luottoa koskevaan palautteeseen

Sinulla on oikeus saada luottolaitoksilta palautetta niiden tekemästä luottopäätöksestä. Palaute auttaa sinua hahmottamaan omaa taloudellista tilannettasi ja parantamaan mahdollisuuksiasi saada rahoitusta tulevaisuudessa. Käytä oikeuttasi vetoamalla EU:n vakavaraisuusasetuksen 431 artiklaan.

Image

EU-rahoitus

COSME-ohjelma

  • Takauksia pk-yrityksille lähinnä enintään 150 000 euron suuruisia lainoja varten
  • Pääomarahoitusta (kasvu- ja laajentumisvaihe).

InnovFin-ohjelma (Horisontti 2020)

  • Lainoja ja takauksia innovatiivisille yrityksille
  • Tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusta
  • Pääomarahoitusta (käynnistys- ja alkuvaihe).

Pk-yrityksille kohdennettu EIC:n Accelerator-väline tarjoaa rahoitusta ja valmennustukea innovatiivisille pk-yrityksille (vaihe 1: konsepti ja toteutettavuus, vaihe 2: demonstrointi, markkinareplikointi ja T&K, vaihe 3: kaupallistaminen).

Luova Eurooppa

  • Lainoja kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI)

  • Enintään 25 000 euron mikrolainoja mikroyrityksille ja heikossa asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen tai kehittää sellaista.
  • Enintään 500 000 euron investoinnit sosiaalisiin yrityksiin.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)

  • Lainoja, takauksia, oman pääoman ehtoista rahoitusta tai avustuksia liiketoiminnalle.

Tukea myönnetään EU:n yhteisrahoittamista monivuotisista ohjelmista.

Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto

  • Yrityslainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta.

Euroopan laajuinen takuurahasto

Euroopan laajuinen takuurahasto on EU:n jäsenvaltioiden perustama rahasto, jolla vastataan covid-19-kriisin taloudellisiin vaikutuksiin. Sillä pyritään varmistamaan, että osallistuvien jäsenvaltioiden pk-yrityksillä, keskisuurilla yrityksillä ja isoilla yrityksillä on riittävästi likviditeettiä, jotta ne voivat selviytyä nopeasti kehittyvästä kriisistä.

Digitalisaation rahoitus

COSME-ohjelman lainantakausjärjestely tukee pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiohankkeiden rahoitusta kaikilla talouden aloilla riippumatta niiden tämänhetkisestä digitalisaatioasteesta.

Jos edustat rahoitusta hakevaa yritystä, siirry Sinun Eurooppasi -sivuston rahoitustietokantaan ja tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

Jos edustat COSME-ohjelman digitalisaatiohankepilottiin osallistuvaa rahoituksen välittäjää, vastaa COSME-digitalisaatiokyselyyn. Tutustu Euroopan investointirahaston portaaliin, jossa on lisätietoa COSME-ohjelmasta pk-yritysten digitalisoinnille annettavasta tuesta.

Tietosuojaseloste – Rahoituksen välittäjät

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.