Tarkistettu viimeksi: 04/11/2021

Ekosuunnitteluvaatimukset

Tiettyjen tuotteiden on täytettävä niille asetetut energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Näiden nk. ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten tavoitteena on vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.

Mikäli tuotteelle on asetettu energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, yrityksen on varmistettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ennen kuin se voi tuoda tuotteen EU:n markkinoille.

Tällä hetkellä tuotelajeihin, joita nämä vaatimukset koskevat, kuuluu energiaa käyttäviä tuotteita, kuten kuumavesisäiliöitä, tietokoneita ja kodinkoneita. Tarkempi tuoteluettelo:

Tuotteet, joita ekosuunnitteluvaatimukset koskevat

Kotitalouksien ja palvelusektorin valaistustuotteet

 • Suunnatut ja ympärisäteilevät lamput (mukaan luettuna ultraviolettisäteily)
 • Loistelamput (ilman sisäistä virranrajoitinta)
 • Suurpainepurkauslamput
 • Virranrajoittimet ja valaisimet, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja

Sähkölaitteet

 • Tietokoneet ja palvelimet
 • Pelikonsolit
 • Perus- ja monitoimidigisovittimet
 • Verkkolaitteiden valmiustila
 • Televisiot

Kodinkoneet

 • Liedet
 • Astianpesukoneet
 • Pakastimet
 • Jääkaapit
 • Kuivausrummut
 • Pyykinpesukoneet
 • Pölynimurit

Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

 • Ilmastointilaitteet
 • Lämmittimet
 • Huonetuulettimet
 • Lämmittimet
 • Teollisuuden puhaltimet
 • Paikalliset tilalämmittimet
 • Kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet
 • Kiinteän polttoaineen kattilat
 • Ilmanvaihtokoneet
 • Vedenlämmittimet

Muut tuotteet

 • Kiertovesipumput
 • Sähkömoottorit
 • Sähkönkulutus lepovirta- ja valmiustilassa
 • Ulkoiset teholähteet
 • Kuvantamislaitteet
 • Muuntajat
 • Ammattikäyttöön tarkoitetut kylmälaitteet
 • Vesipumput

Lisätietoa tuotekohtaisia ekosuunnittelusäädöksistä on linkitettynä sivun alalaidassa.

Vaatimustyypit

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mukaisia vaatimuksia on kahta tyyppiä:

Erityisvaatimukset

Erityisvaatimuksia käytetään, kun tarkoin mitattaville arvoille asetetaan raja-arvot. Tällaisia ovat esimerkiksi suurin energiankulutus ja tuotannossa käytettävän kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä.

Yleiset vaatimukset

Yleisvaatimuksilla ei aseteta raja-arvoja mutta ne voivat edellyttää, että

Uusien vähimmäisvaatimusten käyttöönotto voi johtaa vaatimustenvastaisten tuotteiden myyntikieltoon kaikissa EU-maissa. Esimerkiksi hehkulamppuja on vuodesta 2009 poistettu asteittain myynnistä.

Yhdenmukaistetut standardit

Yhdenmukaistetut standardit ovat eurooppalaisten standardointielinten ( CENELECen ja CEN) hyväksymiä sääntöjä.

Yhdenmukaistettujen standardien käyttö auttaa luomaan vaatimustenmukaisuusolettaman. Sillä tarkoitetaan sitä, että tuotteiden oletetaan olevan täytäntöönpanoasetusten vaatimusten mukaisia, kun ne on hyväksytty yhdenmukaistettujen standardien mukaisissa testeissä.

Nykyisten ekosuunnittelua koskevien sääntöjen tueksi laaditaan asteittain lisää yhdenmukaistettuja EU-standardeja.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Brexitin vaikutukset

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Ekosuunnittelun kansalliset yhteyspisteeten

Tietoa ekosuunnitteludirektiivistä, täytäntöönpanosta ja yhdenmukaisista standardeista eri maissa.

Lisää neuvontapalveluja

Jaa tämä sivu: