Tarkistettu viimeksi: 17/03/2022

Yhteisövero

Yritysten omistajien on oltava tietoisia yhteisöveroa koskevista EU-maiden kansallisista säännöistä. Säännöt liittyvät muun muassa rekisteröitymiseen yhteisöveroa varten ja yrityksen veroilmoituksen laatimiseen maissa, joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa. Omistajien on tiedettävä, milloin veroilmoitus on tehtävä ja millaisesta voitosta veroa on maksettava.

Erityisiä EU-sääntöjä sovelletaan silloin, kun yrityksen omistajalla on emoyhtiö yhdessä EU-maassa ja tytäryhtiöitä muissa EU-maissa. Lue lisää mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen tai kaksinkertaisen verottamatta jättämisen välttämisestä rajat ylittävässä emo- ja tytäryhtiöiden välisessä voitonjaossa.

Jaa tämä sivu: