Последна проверка: 15/03/2019

Данъци, свързани с дейността

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като собственик на предприятие в ЕС трябва да сте запознати с националните правила за корпоративно данъчно облагане, включително как да се регистрирате за този вид данъчно облагане и начините за изготвяне на данъчна декларация в страните, в които извършвате дейност. Уверете се, че знаете кога да подадете данъчна декларация и върху кои видове печалба трябва да плащате данъци.

В случаите, когато дружеството майка се намира в една страна от ЕС, а дъщерните дружества — в друга, се прилагат специални правила на ЕС. Научете как можете да избегнете евентуални данъчни проблеми, като например двойно данъчно облагане или двойно необлагане при трансгранично разпределение на печалбата между тези дружества.

Споделяне на страницата: