Живот и пътуване
Последна проверка: 23/06/2022

Искане за преразглеждане на процедура за обществена поръчка

Обществени поръчки

Ако сте участвали в процедура за възлагане на обществена поръчка и смятате, че спрямо вас е извършена дискриминация, или сте забелязали нередности в процедурата, можете да поискате процедурата да бъде преразгледана или да подадете жалба.

Решение за възлагане на обществена поръчка може да бъде преразгледано от съд или независим преразглеждащ орган, установен в държавата от ЕС, където е публикувано обявлението за поръчката. Координатите за връзка със съответните органи ще намерите в обявлението за поръчката, която искате да оспорите.

Срок за започване на преразглеждане

Ако не спечелите дадена поръчка, ще бъдете уведомен за решението за възлагане и от този момент започва да тече период на изчакване.

По време на този период от поне 10 дни договорът за възлагане на поръчката не може да бъде подписан. Това е срокът, в който можете да започнете процедура по преразглеждане.

След изтичането на срока на изчакване, поръчката не може да бъде възложена, ако тече процедура по преразглеждане.

Резултат от преразглеждането

В случай че съдът или преразглеждащият орган сметне, че жалбата е основателна, той може да:

Договори за обществени поръчки, сключени без процедури за възлагане

Можете също така да поискате преразглеждането на договор за обществена поръчка, който е сключен без процедура за възлагане, ако смятате, че е трябвало да се проведе такава процедура.

Разполагате с най-малко 30 календарни дни (но не повече от 6 месеца) след публикуването на обявлението за възложена поръчка или след като установите, че договорът е сключен, за да информирате съда или преразглеждащия орган.

Резултат от преразглеждането

Съдът или преразглеждащият орган може да обяви договор за недействителен, да съкрати неговата продължителност или да глоби възлагащия орган, ако:

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: