Живот и пътуване
Последна проверка: 07/05/2019

Искане за преразглеждане на процедура за обществена поръчка

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Обществени поръчки

Ако сте участвали в процедура за възлагане на обществена поръчка и смятате, че спрямо вас е извършена дискриминация, или сте забелязали нередности в процедурата, можете да поискате процедурата да бъде преразгледана или да подадете жалба.

Решение за възлагане на обществена поръчка може да бъде преразгледано от съд или независим преразглеждащ орган, установен в държавата от ЕС, където е публикувано обявлението за поръчката. Координатите за връзка със съответните органи ще намерите в обявлението за поръчката, която искате да оспорите.

 

Срок за започване на преразглеждане

Ако не спечелите дадена поръчка, ще бъдете уведомен за решението за възлагане и от този момент започва да тече период на изчакване.

По време на този период от поне 10 дни договорът за възлагане на поръчката не може да бъде подписан. Това е срокът, в който можете да започнете процедура по преразглеждане.

След изтичането на срока на изчакване, поръчката не може да бъде възложена, ако тече процедура по преразглеждане.

Резултат от преразглеждането

В случай че съдът или преразглеждащият орган сметне, че жалбата е основателна, той може да:

Договори за обществени поръчки, сключени без процедури за възлагане

Можете също така да поискате преразглеждането на договор за обществена поръчка, който е сключен без процедура за възлагане, ако смятате, че е трябвало да се проведе такава процедура.

Разполагате с най-малко 30 календарни дни (но не повече от 6 месеца) след публикуването на обявлението за възложена поръчка или след като установите, че договорът е сключен, за да информирате съда или преразглеждащия орган.

Резултат от преразглеждането

Съдът или преразглеждащият орган може да обяви договор за недействителен, да съкрати неговата продължителност или да глоби възлагащия орган, ако:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: