Последна проверка: 15/09/2022

Плащане на акциз

Акцизът представлява косвен данък, с който се облага продажбата или употребата на стоки, като например алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти.

В правилата на ЕС се обяснява кои продукти подлежат на облагане с акциз и как трябва да се извършва облагането.

В законодателството на ЕС също така се определят минималните акцизни ставки, които трябва да се прилагат, въпреки че всяка страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС) може да наложи по-високи данъчни ставки, ако реши. Дължимият данък обикновено се изчислява въз основа на количество, като например килограм, хектолитър (hl) или алкохолен градус.

Кога трябва да се плаща акциз?

Има значителна разлика между момента, от който за даден продукт започва да се дължи акциз , и момента, в който този данък трябва да се плати . За повечето акцизни стоки се дължи акциз от момента, в който те са произведени или внесени в ЕС. Плащането на този акциз може да бъде отложено, т.е. той не трябва да се плаща докато продуктът не бъде освободен за потребление.

Ако акцизни стоки бъдат унищожени или изгубени поради непредвидени обстоятелства или природни бедствия, преди да бъдат освободени за потребление, не се налага плащането на акциз.

Кой трябва да плаща акциз?

Зависи на кого продавате стоката. Акцизите могат да се плащат от:

Лична история

Производителят не винаги носи отговорност за плащането на акциза

Дружеството на Емили продава вино в Ирландия , което се изпраща от Франция . Френското предприятие произвежда виното и го съхранява в одобрен склад съгласно така наречения режим отложено плащане на акциз, преди да го изпрати за Ирландия. Това означава, че френското дружество не трябва да плаща акциз в своята страна. Когато в дружеството на Емили получат пратката, виното се освобождава за потребление и съответно отложеното плащане се отменя. Дружеството на Емили трябва да плати акциз по ставката в Ирландия.

Проверка на акцизния номер на бизнес партньор

Акцизният номер се издава от компетентния орган в държавата, в която е установено предприятието, и се използва за обозначаване на неговите регистрирани търговци, лицензирани складодържатели и данъчни складове.

Ако искате да разберете дали даден акцизен номер е валиден, или не , можете да използвате системата SEED.

Ако вашият партньор има валиден номер, SEED ще ви покаже списък на продукти , с които той има право да търгува.

Презгранични продажби — в коя държава от ЕС следва да се плаща акциз?

За да се определи в коя държава трябва да плащате акциз, се използват няколко фактора, включително кога продуктите са били произведени или внесени в ЕС, кога са били освободени за потребление и дали са били превозвани през граница.

Научете къде трябва да се плаща акциз.

Продавам на

В този случай ще трябва да платите акциз и в държавата на получаване. Можете обаче да поискате възстановяване на платените суми от органите в държавата, в която акцизните стоки са били първоначално освободени за потребление.

За да отговорите на условията за възстановяване на средствата, трябва да предоставите на вашия орган:

Възможно е да транспортирате стоки и да плащате акциз само в държавата на получаване . В този случай акцизът ще бъде платен от купувача в държавата на получаване според действащите в нея ставки. Ако използвате този метод, трябва да поддържате режима отложено плащане на акциз .

Гаранция при транспортиране

Органите в държавата от ЕС, от която се изпращат стоките, трябва да получат валидна в целия ЕС гаранция, покриваща рисковете при превоз. Тази гаранция може да бъде предоставена от:

Страната от ЕС на изпращане може да отмени това изискване , ако стоките се превозват само на нейна територия .

Също така не е необходима гаранция при транспортирането на енергийни продукти в рамките на ЕС, при условие че транспортирането е по море или по фиксиран тръбопровод и съществува споразумение между съответните страни от ЕС.

Използване на електронен административен документ (е-АД)

Освен гаранцията трябва да изпратите и електронен административен документ (е-АД) до вашия компетентен орган, като използвате системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS) de en fr .

След това органът ще:

Преди да транспортирате стоки, трябва да разпечатате е-АД с административния референтен код и да го предадете на транспортното дружество или да въведете референтния код в търговски транспортен документ, като например шосейна товарителница.

Във всеки момент преди началото на превоза можете да анулирате е-АД . По време на превоза можете да промените дестинацията , като използвате системата за движението и контрола на акцизните стоки.

Ако системата не е достъпна, можете да транспортирате стоките, без да плащате акциз, ако:

Потвърждаване на получаването на стоките

Купувачът разполага с 5 работни дни, за да потвърди получаването на стоките в системата за движението и контрола на акцизните стоки, след което компетентният орган в държавата от ЕС на получаване:

След като получите това съобщение, можете да поискате вашата гаранция да бъде освободена .

Обърнете особено внимание на количеството, посочено в съобщението за получаване — само за това потвърдено количество не трябва да плащате акциз.

Изгубени или повредени стоки

Ако стоки са изгубени или повредени при превоза и това е потвърдено от органите в страната, където са възникнали или са установени щетите или загубата, можете да промените полученото и потвърденото количество в документацията.

Ако продавате акцизни стоки онлайн или от разстояние на потребител в друга държава от ЕС, акцизът се заплаща в страната на покупката (където изпращате стоките).

Вие носите отговорност за плащането на всички дължими акцизи. Тоест дори вече да сте платили акциз във вашата държава, трябва да платите акциз и в държавата на получаване.

Възстановяване на платен акциз

Можете да поискате възстановяване на платените суми от органите в държавата от ЕС, в която акцизните стоки са били първоначално освободени за потребление. За да отговорите на условията за възстановяване на средствата, трябва да предоставите на вашия орган:

Данъчен представител

В повечето случаи ще трябва да посочите данъчен представител в страната от ЕС, в която продавате акцизните стоки. Също така трябва да проверите националните процедури за акцизите de en fr , преди да изпращате стоки на потребители.

Преди изпращането

Преди да изпратите вашите стоки трябва:

Tobacco products

Most EU countries do not allow cross-border sales of tobacco products to consumers at a distance. For countries that allow this, you should:

Territories associated with EU countries

EU excise rules do not apply in the following territories.

EU country Associated territory
Denmark Faroe Islands, Greenland
Finland Holland Islands
France French Overseas Territories, Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion, Mayotte, Saint Martin
Germany The island of Helgoland, the territory of Busingen
Italy Livigno, Campione d'Italia, the Italian waters of Lake Lugano
The Netherlands Netherlands Antilles
Spain Ceuta, Melilla, Canary Islands

In some cases, excise duties paid are based on excise duties in another country .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: