Последна проверка: 26/03/2021

Етикетиране на обувни изделия

Ако искате да продавате обувки или други обувни изделия в една или повече страни от ЕС, вашите продукти трябва да отговарят на изискванията на Съюза за етикетиране. Като производител носите отговорност за поставянето на етикета и за точността на информацията, предоставена на него. Ако обувните изделия са вносни, организацията, която първа ги пуска на пазара в ЕС, поема тази отговорност.

Задължително ли е поставянето на етикети на обувните изделия?

В ЕС поставянето на етикети на обувните изделия е задължително. Според правилата на ЕС терминът „обувни изделия" се отнася до всички артикули с прикачени към тях подметки, предназначени за защита или покриване на крака. Например:

Може да има допълнителни изисквания в зависимост от страната, в която смятате да продавате обувните изделия.

Каква информация трябва да бъде посочена?

Когато описвате материалите и посочвате частите на обувното изделие, трябва да използвате пиктограмитев законодателството на ЕС или писмена информация на езиците на страната от Съюза, в която искате да продавате вашето обувно изделие. На етикета трябва да са описани материалите на трите основни части на обувното изделие:

За всяка от частите на етикета следва да се посочва дали използваният за направата материал е:

Ако делът на нито един от материалите в артикула не е поне 80 %, на етикета трябва да се посочат двата основни материала, които са използвани.

Как се поставя етикетът на обувните изделия?

Трябва да прикрепите етикета поне към едната обувка от чифта. Това може да стане чрез отпечатване, залепване, щамповане или завързване на етикета към обувката.

Етикетът трябва да бъде видим, безопасно прикрепен и достъпен, а размерите на пиктограмите трябва да са достатъчно големи, за да са лесно разбираеми.

Ако искате вашето обувно изделие да получи признат знак за отлични екологични показатели, проверете дали можете да кандидатствате и за екомаркировката на ЕС.

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: