Развиване на бизнес
Последна проверка: 08/06/2022

Постоянно пребиваване (> 5 години) за граждани на ЕС

Придобиване на право на постоянно пребиваване

Като гражданин на ЕС получавате автоматично право на постоянно пребиваване в друга страна от ЕС, ако сте живели законно в нея поне 5 години без прекъсване. Ако отговаряте на това условие, можете да подадете заявление за документ за постоянно пребиваване, който потвърждава правото ви да живеете постоянно в съответната страна, без каквито и да е условия.

Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни. Документът за постоянно пребиваване не е задължителен.

Въпреки това той може да ви е от полза при уреждането на различни административни формалности. Властите вече нямат право да изискват от вас да доказвате, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н.

Кандидатстване за документ за постоянно пребиваване

За да получите документ, удостоверяващ правото ви на постоянно пребиваване, трябва да представите доказателство, че сте живели законно в страната в продължение на 5 години.

Заедно със заявлението за документа трябва да изпратите различни подкрепящи документи в зависимост от вашата ситуация (работещ, самостоятелно заето лице, търсещ работа, пенсионер, студент). Документите могат да включват:

Властите трябва да ви издадат документ за постоянно пребиваване възможно най-бързо и без да ви начисляват по-висока такса от таксата за граждани на съответната страна за издаване на лични карти. Ако не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Документът може да се подновява автоматично без никакви условия или изисквания. Въпреки това неговият срок на валидност може да се различава в зависимост от издаващата го страна.

Покриване на изискванията за постоянно пребиваване преди 5 години

В някои специфични случаи можете да кандидатствате за документ за постоянно пребиваване преди да са изминали 5 години. Проверете дали отговаряте на изискванията.

Изгубване на право на постоянно пребиваване

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Постоянно пребиваване за членове на семейството от страни от ЕС

Същите права притежават и членовете на вашето семейство. Те също имат право на документ за постоянно пребиваване в държавата, в която са пребивавали законно с вас за период от 5 години без прекъсване.

Научете повече за правата на пребиваване в ЕС за членовете на вашето семейство.

Вижте също как да получите документ за постоянно пребиваване за членовете на вашето семейство от страни извън ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: