Последна проверка : 10/10/2018

Акцизи

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Правилата на ЕС за акцизите обхващат следните продукти: алкохол, алкохолни напитки, енергийни продукти, електроенергия, тютюневи изделия. Съществуват и намалени ставки и освобождавания, като например безмитните покупки.

Научете кога трябва да платите акциз и как той да ви бъде възстановен, кога за даден продукт трябва да се плати акциз и как можете да проверите дали акцизен номер е валиден. Съществуват специални правила за онлайн продажби, особено за определени стоки, като тютюневи изделия.

Споделяне на страницата: