Последна проверка: 20/10/2022

Еразъм за млади предприемачи

Начинаещи предприемачи — как да се включите в програмата

Ако неотдавна сте започнали бизнес или имате намерение да го направите скоро, можете да кандидатствате за участие в програмата за обмен Еразъм за млади предприемачи.

Програмата, която е финансирана от ЕС, ви дава възможност да прекарате известно време в друга страна от Съюза, като работите и се учите от опитен предприемач. Моля, имайте предвид, че това е програма за обмен, а не платена професионална дейност.

За да се включите в програмата, трябва да демонстрирате мотивация и твърдо намерение да започнете бизнес. Ще трябва да представите убедителна бизнес идея, наред с реалистичен бизнес план. Също така трябва да можете да допълните средствата по програмата със свои собствени средства, за да покриете разходите по престоя си в чужбина.

Можете да кандидатствате и ако вече сте започнали бизнес, при условие че към момента на кандидатстването развивате стопанска дейност от по-малко от 3 години.

Трябва да сте навършили 18 години и да сте пребивавали в държава от ЕС или държава, която е страна по програма COSME, през последните 180 дни.

Продължителност на схемата

Продължителността на програмата е между 1 и 6 месеца. Препоръчително е да извършите обмена без прекъсване, но е възможно да разделите престоя си на няколко части, стига да приключите в рамките на 12 месеца от началото на програмата.

Към кого да се обърнете

В повечето страни има местни звена за контакти (посреднически организации). Те ще ви дават насоки през целия период на обмен и ще ви изплатят финансовата помощ. Ако във вашата страна няма посредническа организация, можете да се свържете с такава организация в друга страна.

Финансово подпомагане от ЕС

Можете да кандидатствате за финансова помощ с цел облекчаване на вашите разходи за издръжка и пътуване по време на участието в програмата. В различните страни сумата, която ще получите, ще бъде различна.

Финансова помощ по държави

Държава на престой на начинаещия предприемач Сума, която се предоставя месечно по време на престоя в държавата (в евро)
Дания 1100
Ирландия 1000
Финландия, Швеция 950
Австрия, Франция, Исландия, Италия 900
Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Испания 830
Кипър, Гърция, Португалия 780
Турция 750
Хърватия, Малта, Словения 720
Естония, Унгария 670
Армения, Чехия, Латвия, Полша, Словакия 610
България, Северна Македония, Литва, Черна гора, Румъния, Сърбия 560
Албания, Молдова 530
Най-отдалечени региони на ЕС, отвъдморски територии и страни и предприемачи със специални нужди 1100

Как се кандидатства

Необходими документи за кандидатстване:

Повече информация е достъпна в Ръководството за регистрация на начинаещи предприемачи en

Как да станете домакин на млад предприемач

Ако сте преуспяващ и опитен предприемач или собственик на малко предприятие, можете да станете домакин на начинаещ предприемач. Можете да се възползвате от участието си в тази програма по много начини, например:

Как да кандидатствате за домакин

Какво е необходимо, за да участвате в програмата като домакин

Можете да прочетете повече за свързаните с ролята ви задължения в Ръководството за предприемачи домакини en

Вижте също

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: