Последна проверка: 24/06/2022

Дефектни продукти

Вие сте отговорни за дефекти във вашите продукти. Ако те причинят щети на клиентите ви: смърт, нараняване или материални щети на лична собственост (на стойност над 500 евро), може да имате сериозни проблеми.

Вашите продукти могат да бъдат определени като дефектни заради липсата на сигурност, която потребителите имат право да очакват, а не заради тяхната годност за употреба.

Внимавайте, когато:

Ако повече от едно предприятие е отговорно за безопасността на един продукт, потърпевшата страна може да съди всяко едно от тях.

Правилата за отговорност се отнасят и до електричеството и селскостопанските стоки. Вашият договор за продажба не може да съдържа клаузи, които ограничават вашата отговорност за дефектния продукт.

Искания за обезщетение

За да изиска компенсация за нанесени щети, потърпевшата страна трябва да докаже, че:

Случаи, в които не носите отговорност

Не носите отговорност, ако можете да докажете, че:

Потърпевшата страна разполага с 3 години, за да поиска компенсация, считано от деня, в който е установила:

Вие не носите отговорност за щети, причинени от вашия продукт, след като той е бил на пазара в продължение на 10 години, освен ако някой не е поискал компенсация от вас през този период.

Търсене на опасни продукти: Safety Gate

Националните органи в ЕС могат да действат (като изтеглят продукти от пазара или забраняват търговията) за справяне с продукти, които представляват сериозен риск за здравето или безопасността на потребителите. Производителите също могат да изтеглят своите продукти от пазара. Във всички случаи всяко предприето действие се записва в базата данни Safety GateОтваряне като външна връзка. В Safety Gate не се записват действията, предприети срещу селскостопански продукти или срещу лекарства и медицински приспособления.

Докладване за несъответстващ на изискванията продукт

Всяка държава членка има свой национален орган, който следи за това пусканите на пазара продукти да отговарят на съответните изисквания.

Ако сте производител, дистрибутор или упълномощен представител и мислите, че някой от предлаганите от вас продукти не отговаря на изискванията на ЕС, можете да съобщите за проблема на националния компетентен орган посредством портала за уведомления от предприятия за безопасността на продукти en .

Предупреждение

Моля, имайте предвид, че можете да използвате този инструмент за уведомяване само ако сте производител, дистрибутор или упълномощен представител.

Ако имате въпроси за процеса на уведомяване или желаете да направите някаква справка, моля, свържете се с националното звено за контакт en en .

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: