Posljednji put provjereno: 22/05/2019

Neispravni proizvodi

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Odgovorni ste za neispravnost svojih proizvoda. Ako oni prouzroče štetu vašim kupcima (smrt, ozljedu ili materijalnu štetu na osobnoj imovini u iznosu većem od 500 EUR), mogli biste završiti u velikim problemima.

Neispravnost vaših proizvoda utvrđuje se na temelju izostanka sigurnosti koju korisnici imaju pravo očekivati, a ne na primjerenosti proizvoda za upotrebu.

Obratite pozornost:

Ako je za sigurnost istog proizvoda odgovorno više od jednog poduzeća, oštećena stranka može tužiti bilo koje od tih poduzeća.

Pravila o odgovornosti primjenjuju se i na električne i poljoprivredne proizvode. Vaš ugovor o prodaji ne smije sadržavati odredbe kojima se umanjuje vaša odgovornost za neispravan proizvod.

Potraživanja za naknadu štete

Da bi mogla zatražiti naknadu za pretrpljenu štetu, oštećena stranka mora dokazati:

Slučajevi kad niste odgovorni

Ne snosite odgovornost ako možete dokazati:

Oštećena stranka ima tri godine da zatraži naknadu, počevši od dana kad je otkrila:

Vaša odgovornost prestaje nakon što je vaš proizvod na tržištu prisutan deset godina, osim ako je u tom razdoblju netko od vas tražio naknadu.

Pretraživanje nesigurnih proizvoda: RAPEX

Nacionalna tijela EU-a mogu djelovati (opozivanjem proizvoda ili zabranom njihove prodaje) kako bi se riješio problem proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. I sami proizvođači mogu opozvati svoje proizvode. Sve poduzete mjere u svakom se slučaju bilježe u bazi podataka RAPEX-a . U RAPEX-u se ne prate mjere poduzete u odnosu na poljoprivredne proizvode ni farmaceutske i medicinske uređaje.

Izvješćivanje o nesukladnim proizvodima

Svaka zemlja EU-a ima svoje nacionalno tijelo nadležno za osiguravanje sukladnosti proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Ako ste proizvođač, distributer ili ovlašteni zastupnik i smatrate da jedan od proizvoda koje prodajete nije sukladan zahtjevima EU-a, možete o tome obavijestiti nacionalno tijelo putem portala na kojem poduzeća mogu dati upozorenje povezano sa sigurnošću proizvoda (eng. Product Safety Business Alert Gatewayen).

Imajte na umu da se tim alatom za izvješćivanje možete služiti samo ako ste proizvođač, distributer ili ovlašteni zastupnik.

Ako imate pitanja o tom postupku ili želite bilo što provjeriti, obratite se svojoj nacionalnoj kontaktnoj točkipdfen .

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: