Poslovanje
Posljednji put provjereno : 20/09/2018

Neplanirano liječenje: plaćanja i povrat troškova

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

  • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017en
  • Publikacije EU-a o Brexitu
  • Informacije i smjernice Vlade UK-a o Brexituen

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja (EKZO)

Ako vam je potrebno liječenje tijekom boravka u drugoj državi članici EU-a, postupak plaćanja može se pojednostavniti ako predočite svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Uz EKZO možete dobiti zdravstvenu skrb – i tražiti povrat nastalih troškova – pod istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj boravite. Ako je liječenje koje vam je potrebno besplatno za lokalno stanovništvo, ne morate ga platiti. Ako liječenje morate platiti, možete tražiti povrat troškova od svojeg nacionalnog zavoda dok ste još u zemlji u kojoj se liječite i tamo dobiti povrat troškova ili ga tražiti od svojeg osiguravatelja po povratku kući.

Vaši se troškovi nadoknađuju u skladu s cijenama i pravilima zemlje u kojoj ste se liječili. Stoga ćete dobiti povrat pune cijene liječenja ili ćete platiti participaciju u skladu s pravilima zemlje u kojoj ste se liječili. Druga je mogućnost da vaš osiguravatelj odluči nadoknaditi ukupni trošak u skladu s vlastitim pravilima.

Svaka zemlja EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku koja vam može pomoći ako imate pitanja o povratu troškova.

Primjer

Raspitajte se o pravilima socijalnog osiguranja u zemlji koju posjećujete

Anna ima obvezno zdravstveno osiguranje u državi članici A i boravi nekoliko mjeseci u državi članici B radi završetka studija. Ponijela je svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) izdanu u državi članici A. Trudna je i rodit će tijekom boravka u državi članici B. Trudnoća i porod smatraju se hitnom medicinskom skrbi pa će Anna dobiti potrebnu medicinsku skrb u državi članici B kad predoči svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) i osobnu iskaznicu.

Anna će u državi članici B dobiti medicinsku skrb kao da je ondje i osigurana. To znači da, ako je liječenje besplatno za osobe osigurane u toj zemlji, bit će besplatno i za Annu. Ako osiguranici plaćaju liječenje i zatim traže povrat troškova, Anna će snositi iste troškove kao lokalno osigurane osobe, a zatim tražiti povrat. Zahtjev treba podnijeti u državi članici B gdje će dobiti povrat troškova po istoj stopi kao i osobe osigurane u toj državi. Nakon toga će se država članica B povezati sa zdravstvenim tijelima u državi članici A u kojoj je Anna osigurana kako bi nadoknadila svoje troškove.

Međutim, ako je jedini razlog Annina boravka u državi članici B namjera da se ondje porodi, europska kartica zdravstvenog osiguranja može biti odbijena: umjesto toga, ona bi trebala organizirati sve potrebno za svoj porođaj u inozemstvu prije odlaska u državu članicu B. Na taj način može biti sigurna koji će troškovi biti pokriveni.

Bez europske kartice zdravstvenog osiguranja

Ako niste ponijeli svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili je ne možete upotrijebiti (na primjer, u privatnoj bolnici koja nije u sustavu EKZO-a), od vas se može zahtijevati da platite račun, a povrat troškova možete tražiti po povratku kući. To se odnosi i na javne i na privatne pružatelje zdravstvenih usluga. Međutim, uvjeti će se razlikovati:

Ako vam je potrebno hitno liječenje, vaš zavod za zdravstveno osiguranje može vam pomoći tako što će faksom ili elektroničkom poštom poslati dokaz da imate zdravstveno osiguranje. Time biste izbjegli obvezu plaćanja unaprijed.

Ako niste sigurni kakva prava imate i želite ih provjeriti prije početka liječenja, svaka država članica EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku gdje možete dobiti informacije o tome imate li pravo na povrat troškova te o eventualnim maksimalnim iznosima.

Drugačija pravila vrijede ako u inozemstvo putujete isključivo radi liječenja.

Često postavljana pitanja

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: