Poslovanje
Posljednji put provjereno: 08/12/2022

Neplanirano liječenje: plaćanje i povrat troškova

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja (EKZO)

Zatrebate li liječenje dok ste u drugoj zemlji EU-a, postupci plaćanja i povrata troškova mogli bi biti jednostavniji ako predočite svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO)Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici.

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja možete se liječiti i zatražiti povrat troškova pod istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj se nalazite. Ako je liječenje koje vam je potrebno besplatno za domaće stanovništvo, nećete ga morati platiti. Ako liječenje morate platiti, možete zatražiti povrat troškova od nacionalnog zavoda zemlje u kojoj se liječite dok ste još u njoj i dobiti ga izravno od njega ili ga zatražiti od svojeg zavoda za zdravstveno osiguranje kad se vratite kući.

Vaši se troškovi nadoknađuju u skladu s cjenikom i pravilima zemlje u kojoj ste se liječili. To znači da ćete dobiti povrat pune cijene liječenja ili ćete morati platiti participaciju u skladu s pravilima zemlje u kojoj ste se liječili. Druga je mogućnost da vaš zavod za zdravstveno osiguranje odluči nadoknaditi ukupni trošak u skladu s vlastitim pravilima. Imajte na umu da stanovnici zemalja s visokim cijenama liječenja za pacijente često ugovore dodatno (privatno) osiguranje za pokriće svojih rizika.

Svaka zemlja EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku kojoj se možete obratiti za pitanja o povratu troškova. U nekoliko jednostavnih koraka možemo vam pomoći da pronađete nacionalnu kontaktnu točku za prekograničnu zdravstvenu zaštitu u zemlji koja vam je potrebna.

Primjer

Raspitajte se o pravilima socijalnog osiguranja u zemlji koju posjećujete

Anna ima obvezno zdravstveno osiguranje u Francuskoj, a u Belgiji boravi nekoliko mjeseci radi završetka studija. Ponijela je europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja joj je izdana u Francuskoj. Trudna je i rodit će dok je još u Belgiji. Trudnoća i porođaj smatraju se hitnom medicinskom skrbi, pa će Anna dobiti potrebnu medicinsku pomoć u Belgiji kad predoči svoj EKZO i osobnu iskaznicu.

Anna će u Belgiji dobiti istu medicinsku skrb kao da je u njoj osigurana. To znači da će liječenje koje je besplatno za osobe osigurane u toj zemlji biti besplatno i za Annu. Ako se u toj zemlji liječenje plaća, a zatim se traži povrat troškova, Anna će platiti cijenu koju plaća domaće stanovništvo, a zatim tražiti povrat novca. Zahtjev bi trebala podnijeti u Belgiji, od koje će dobiti povrat troškova prema istom cjeniku kao osobe osigurane u toj zemlji. Nakon toga Belgija će se obratiti zdravstvenim tijelima u Francuskoj, u kojoj je Anna osigurana, kako bi nadoknadila svoje izdatke.

Druga je mogućnost da Anna zatraži povrat troškova od svojeg zavoda za zdravstveno osiguranje kad se vrati u Francusku.

Međutim, ako je jedini razlog Annina boravka u Belgiji njezina namjera da se porodi u toj zemlji, europska kartica zdravstvenog osiguranja mogla bi biti odbijena: umjesto toga trebala bi organizirati porođaj u inozemstvu prije odlaska u Belgiju. Tako može biti sigurna koji će troškovi biti pokriveni.

Bez europske kartice zdravstvenog osiguranja

Ako niste ponijeli svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili je ne možete upotrijebiti (na primjer, u privatnoj bolnici koja nije u sustavu EKZO-a), od vas se može zahtijevati da platite račun za liječenje. Ne budete li imali EKZO, u nekim će vas zemljama možda liječiti kao privatnog pacijenta, pa će vam liječenje čak i u javnim ustanovama možda biti naplaćeno po cjeniku za privatne pacijente. Možete tražiti povrat troškova od svojeg zavoda za zdravstveno osiguranje kad se vratite kući. To se odnosi i na javne i na privatne pružatelje zdravstvenih usluga. Međutim, uvjeti će se razlikovati:

Ako vam je potrebno hitno liječenje, vaš lokalni zavod za zdravstveno osiguranje može vam pomoći tako da vam telefaksom ili e-poštom pošalje privremenu zamjensku potvrdu. Potvrdu bi trebalo izdati i ako ste već u inozemstvu, a izgubili ste svoj EKZO ili vam on bude ukraden.

Ako niste sigurni koja prava imate i želite to provjeriti prije početka liječenja, svaka zemlja EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku od koje možete dobiti informacije o svojem pravu na povrat troškova i o eventualnim maksimalnim iznosima.

Pravila su drugačija ako u inozemstvo putujete isključivo radi liječenja.

Vidi i

Često postavljana pitanja

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: