Posljednji put provjereno: 17/05/2021

Dopunske mirovine u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Pravila i uvjeti navedeni na ovoj stranici i dalje se primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu te na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u.

Ako do 31. prosinca 2020. steknete prava u području socijalne sigurnosti (kao što su pravo na zdravstvenu skrb, naknadu za nezaposlene ili mirovinu), Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine utvrđena su opća pravila za zaštitu tih prava. Pročitajte više o svojim pravima.

Ako imate problema s ostvarivanjem svojih prava, obratite se našim službama za pomoć.

Dopunske su mirovine mirovinski sustavi za starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu koji dopunjuju ili zamjenjuju zakonske državne mirovine.

Napomena

Prije nego što potpišete ugovor o dobivanju dopunske mirovine, provjerite na koji će način vaše preseljenje/život u inozemstvu utjecati na mirovinska prava. Bilo kakve negativne posljedice nezakonite su.

Ako napustite sustav dopunske mirovine jer ste se preselili u drugu državu članicu u kojoj ćete raditi, imate jednaka prava kao osobe koje ostaju u istoj državi, ali prestaju plaćati doprinose, primjerice zbog promjene posla.

Primjer

Fred je osam godina radio u državi A za poduzeće koje mu je pružalo velikodušan paket dopunske mirovine.

Pronašao je zaposlenje u drugoj državi i počeo raditi za poslodavca koji mu je također nudio paket dopunskog osiguranja.

Fred je napustio dopunski sustav u državi A, ali ga je osiguravatelj upozorio da neće moći zadržati stečena prava ako se preseli u drugu državu.

Fred se obratio europskom centru za zaštitu potrošača te mu je pružena pravna pomoć. Naposljetku je prethodni osiguravatelj pristao sačuvati Fredove doprinose u državi A.

Napomena

Mirovinski fondovi ponekad kažnjavaju osobe koje su se preselile u inozemstvo odbijajući isplatu mirovine, obračunavajući dodatne namete ili zahtijevajući povrat kamata zarađenih u razdoblju štednje.

To je nezakonito i ako vam se dogodi slično, obratite se europskom potrošačkom centruen

Primjer

Anna je četiri godine radila za istog poslodavca u državi A prije preseljenja u državu B u kojoj je trajno ostala.

Nakon umirovljenja zatražila je dopunsku mirovinu od države A, no osiguravatelj je njezin zahtjev odbio opravdavajući se činjenicom da na takvu mirovinu pravo imaju samo osobe koje su uključene u sustav više od pet godina.

Anna je takvu odluku smatrala diskriminirajućom jer se preselila u drugu državu radi posla i odlučila je tužiti osiguravatelja. No izgubila je slučaj jer se pravilo o minimalnom petogodišnjem razdoblju odnosilo na sve članove sustava, preselili se u drugu državu ili ne.

Napomena

Preselite li se u inozemstvo, država u kojoj ste nekada živjeli može zahtijevati da joj vratite porezne odbitke koje ste dobivali dok ste štedjeli za dopunsku mirovinu.

No to je nezakonito - na vašu dopunsku mirovinu moraju se primjenjivati jednaki porezni postupci kao i prema dopunskim mirovinama državljana te države.

Ako vjerujete da vas se diskriminira, potražite pomoć ovdje.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: