Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 05/08/2020

Povreda prava intelektualnog vlasništva

Utječe li Brexit na vas?

Ako smatrate da su vam povrijeđena prava intelektualnog vlasništva, možete se obratiti raznim tijelima.

Kao alternativu sudovima možete pribjeći alternativnom rješavanju sporovaen, koje može biti povoljnije i brže nego pravni spor na sudu.

Povreda patenta

Ako netko bez odobrenja upotrebljava vaš proizvod ili izum zaštićen patentom, možete poduzeti mjere da se vaše pravo poštuje. Za povrede nacionalnih patenata možete se obratiti nadležnom nacionalnom sudu.

Imitacija robnih marki – krivotvoreni proizvodi

Ako netko prodaje robu s vašim žigom bez vašeg odobrenja, postali ste žrtvom krivotvorenja.

Blokiranje sumnjivih proizvoda

Ako sumnjate da se određenom robom krše vaša prava intelektualnog vlasništva, možete zatražiti od nadležnog nacionalnog carinskog odjela da zadrži tu robu. Upute pronađite na portalu Glavne uprave TAXUDdefren. Za pomoć pri ispunjavanju zahtjeva pogledajte priručnik o krivotvorenim proizvodima.

Kako biste zaštitili svoje proizvode od krivotvorenja, registrirajte se u bazi podataka za provedbu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji vas izravno povezuje s nadležnim tijelima.

Ako imate poduzeće u EU-u i želite prijaviti krivotvorenje u zemlji izvan EU-a (U ovom slučaju izvan 27 država članica EU-a), možete to učiniti putem sustava brzog obavještavanja za borbu protiv krivotvorenja (ACRIS).

Istovjetni ili slični žigovi EU-a

Ako je netko registrirao sličan ili istovjetan žig EU-a vašemu , od Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) možete tražiti da poništi registraciju. Ako je registracija još u tijeku, možete osporiti zahtjev.

Više informacija o pravima i postupcima pronađite na stranici EUIPO-a o ostvarivanju prava iz registriranog žiga .

Povreda poslovne tajne

U slučaju povrede poslovne tajne možete pokrenuti sudski postupak. Ishod može biti sudski nalog kojim se prekršitelju zabranjuje korištenje ili daljnje otkrivanje poslovne tajne i/ili određuje novčana kazna.

Spor o nazivima domena

Ako saznate da je netko zlonamjerno registrirao naziv domene čija prava intelektualnog vlasništva pripadaju vama, npr.:

Ako vam ta osoba zatim želi prodati tu domenu, postali ste žrtvom tzv. cybersquattinga. U sporovima o nazivima domena možete se obratiti sudu ili iskoristiti izvansudske pravne lijekove, uključujući alternativne postupke ICANN-adeesfritpten . ​

Primjer

Sofi je švedska poduzetnica koja trguje azijskim prehrambenim proizvodima u Švedskoj i Finskoj. Kako bi prodavala svoju robu na internetu, registrirala je internetsku stranicu orientexpress-asianfood.com. Nekoliko mjeseci nakon registracije obraća joj se drugo poduzeće i pokušava joj prodati naziv domene orientexpress-asianfood.eu. Tvrde da će, ako je Sofi ne kupi, oni domenu prodati drugom poduzeću, zbog čega bi Sofi mogla izgubiti neke klijente. Njoj se to čini kao ucjena pa prijavljuje to poduzeće švedskim nadležnim tijelima.

Dodatne informacije pronađite u informativnom članku o nazivima domena i cybersquattingupdfen Europske službe za pomoć u području prava intelektualnoga vlasništva (EHD)en .

Povreda zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

Ako je vaš proizvod, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, krivotvoren ili je došlo do povrede oznake zemljopisnog podrijetla na neki drugi način, trebali biste se obratiti nadležnom nacionalnom tijelupdfen .

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva

Besplatno savjetovanje i osposobljavanje za upravljanje intelektualnim vlasništvom za projekte koje sufinancira EU ili transnacionalne poslovne dogovore.

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: