Posljednji put provjereno: 22/02/2023

Računovodstvo za MSP-ove i mikropoduzeća

Društva s ograničenom odgovornošću bilo koje veličine koja posluju u EU-u moraju sastaviti i voditi godišnje račune i financijske izvještaje te ih predati nacionalnom registru poduzeća.

 Društva uvrštena na burzu

Društva uvrštena na burzu, čijim se vrijednosnim papirima trguje na reguliranom tržištu, moraju pripremiti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s jedinstvenim skupom međunarodnih standarda – međunarodnim standardima financijskog izvještavanjaen en (MSFI).

Te standarde razvija neovisno računovodstveno tijelo, Odbor za međunarodne računovodstvene standardeen en (IASB), a zatim ih EU uvodi.

 Druga društva s ograničenom odgovornošću

Društva koja nisu uvrštena na burzu u pravilu se ne moraju pridržavati međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Međutim, većina zemalja EU-a dopušta primjenu MSFI-ja za konsolidirane financijske izvještaje tih subjekata. Osim toga, neke zemlje EU-a dopuštaju ili zahtijevaju primjenu MSFI-ja za pojedinačne financijske izvještaje nekih društava koja nisu uvrštena na burzu: ovdje možete pronaći pregled računovodstvenih opcija po zemlji EU-aen en .

Iako se računovodstvena pravila razlikuju ovisno o veličini društva, svi financijski izvještaji moraju sadržavati najmanje:

Za MSP-ove vrijedi pojednostavnjeni režim izvještavanja, a mikropoduzeća mogu primjenjivati zasebni iznimno blagi režim ovisno o zemlji EU-a u kojoj se nalaze.

 Primjenjuju li se i na vas pojednostavnjena pravila?

Provjerite primjenjuju li se na vaše poduzeće pojednostavnjeni ili iznimno blagi režim izvještavanja.

 Samozaposlene osobe i društva s neograničenom odgovornošću

Ako ste samozaposleni ili vodite društvo s neograničenom odgovornošću, poput obrta ili javnog trgovačkog društva, vaše poduzeće ne podliježe pravilima EU-a.

U tim biste situacijama kod nadležnih tijela zemlje EU-a u kojoj imate poslovni nastan trebali provjeriti nacionalna pravila koja se na vas primjenjuju.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: