Posljednji put provjereno: 26/03/2021

Računovodstvo za MSP-ove i mikropoduzeća

Društva s ograničenom odgovornošću bilo koje veličine koja posluju u EU-u moraju sastaviti i voditi godišnje račune i financijske izvještaje te ih predati nacionalnom registru poduzeća.

Društva uvrštena na burzu

Društva uvrštena na burzu, čijim se vrijednosnim papirima trguje na reguliranom tržištu, moraju pripremiti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s jedinstvenim skupom međunarodnih standarda – međunarodnim standardima financijskog izvještavanjaen (MSFI).

Te standarde razvija neovisno računovodstveno tijelo, Odbor za međunarodne računovodstvene standardeen (IASB), a zatim ih EU uvodi.

Druga društva s ograničenom odgovornošću

Društva koja nisu uvrštena na burzu u pravilu se ne moraju pridržavati međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Međutim, većina zemalja EU-a dopušta primjenu MSFI-ja za konsolidirane financijske izvještaje tih subjekata. Osim toga, neke zemlje EU-a dopuštaju ili zahtijevaju primjenu MSFI-ja za pojedinačne financijske izvještaje nekih društava koja nisu uvrštena na burzu: ovdje možete pronaći pregled računovodstvenih opcija po zemlji EU-aen.

Iako se računovodstvena pravila razlikuju ovisno o veličini društva, svi financijski izvještaji moraju sadržavati najmanje:

Za MSP-ove vrijedi pojednostavnjeni režim izvještavanja, a mikropoduzeća mogu primjenjivati zasebni iznimno blagi režim ovisno o zemlji EU-a u kojoj se nalaze.

Primjenjuju li se i na vas pojednostavnjena pravila?

Provjerite primjenjuju li se na vaše poduzeće pojednostavnjeni ili iznimno blagi režim izvještavanja.

Koliko zaposlenika imate?

Kolika vam je bilanca?

Koliki vam je godišnji promet?

Vodite mikropoduzeće.

Ako ste odlučili osnovati društvo za svoje poslovanje, možda ćete moći primjenjivati zaseban iznimno blagi režim, ovisno o zemlji EU-a u kojoj vaše društvo ima poslovni nastan.

Provjerite s računovođom ili drugim kvalificiranim savjetnikom koja struktura podnošenja izvješća najbolje odgovara vašem poduzeću.

Napomena

Upozorenje: određene opcije ili devizni tečajevi mogu utjecati na ishod.

Ovisno o zemlji EU-a u kojoj vaše društvo ima poslovni nastan, iznimno jednostavna pravila za mikropoduzeća mogu se razlikovati i uključuju jedan ili sve sljedeće elemente:

Vodite malo poduzeće.

Za vaše poduzeće vrijedi pojednostavnjeni režim izvještavanja.

Provjerite s računovođom ili drugim kvalificiranim savjetnikom koja struktura podnošenja izvješća najbolje odgovara vašem poduzeću.

Napomena

Upozorenje: određene opcije ili devizni tečajevi mogu utjecati na ishod.

Neke zemlje EU-a mogu od vašeg društva zahtijevati da imenuje ovlaštenog revizora i da svake godine objavljuje izvješće o upravljanju.

Vodite srednje ili veliko poduzeće.

Za vaše poduzeće vrijedi pojednostavnjeni režim izvještavanja.

Provjerite s računovođom ili drugim kvalificiranim savjetnikom koja struktura podnošenja izvješća najbolje odgovara vašem poduzeću.

Napomena

Upozorenje: određene opcije ili devizni tečajevi mogu utjecati na ishod.

U računovodstvenim bilješkama moraju se navesti iscrpne informacije. Obvezna su izvješća o zakonskoj reviziji i o upravljanju.

Samozaposlene osobe i društva s neograničenom odgovornošću

Ako ste samozaposleni ili vodite društvo s neograničenom odgovornošću, poput obrta ili javnog trgovačkog društva, vaše poduzeće ne podliježe pravilima EU-a.

U tim biste situacijama kod nadležnih tijela zemlje EU-a u kojoj imate poslovni nastan trebali provjeriti nacionalna pravila koja se na vas primjenjuju.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Utječe li Brexit na vas?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica , primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Druge službe za pomoć

Podijeli: