Posljednji put provjereno: 24/01/2019

Telekomunikacijske usluge

Svugdje u EU-u morate imati pristup povoljnim i kvalitetnim telekomunikacijskim uslugama, uključujući telefonsku liniju i funkcionalan pristup internetu na fiksnoj lokaciji.

Mora postojati najmanje jedan pružatelj telekomunikacijskih usluga koji vam tu uslugu može omogućiti. To je poznato kao načelo „univerzalne usluge".

U posebnim slučajevima, kao što su pitanja tehničke izvedivosti zahtjeva, vaš se zahtjev možda neće smatrati „razumnim" te bi mogao biti odbijen.

Vaše nacionalno regulatorno tijeloen može vas povezati s univerzalnim pružateljem usluga u vašoj zemlji.

Primjer

Grkinja Eleni nedavno se iz Atene preselila na selo te je u novoj kući htjela imati telefonsku liniju. Nakon što joj je nekoliko pružatelja usluga odgovorilo da nemaju mrežu na njezinu području, stupila je u kontakt s grčkim nacionalnim regulatornim tijelom i saznala tko je univerzalni pružatelj usluga, te joj je uvedena telefonska linija.

Pretplate kod pružatelja telekomunikacijskih usluga

Vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga:

Nakon potpisivanja ugovora s pružateljem telekomunikacijskih usluga imate pravo:

Uvijek biste trebali moći nazvati 112 (besplatni broj za hitne službe koji vrijedi diljem EU-a) sa svakog telefona, uključujući javne govornice i mobitele.

Primjer

Belgijanac Maxime od svojeg je pružatelja mobilnih telekomunikacijskih usluga uz mjesečni telefonski račun dobio i dopis u kojemu je navedeno da se u njegovu paketu smanjuje broj besplatnih SMS-ova. Pružatelj usluga ponudio mu je drukčiji, skuplji paket koji je uključivao neograničen broj SMS-ova.

Maxime je stupio u kontakt sa svojim pružateljem telekomunikacijskih usluga i otkazao ugovor. Odlučio je ugovor sklopiti s drugim pružateljem usluga i uspio je pritom zadržati broj mobitela.

Nemojte smetnuti s uma da imate pravo raskinuti ugovor ako vaš pružatelj usluga promijeni uvjete prvotnog ugovora. Ako zamijenite pružatelja usluga, imate pravo zadržati i svoj broj telefona.

Pomoć korisnicima s invaliditetom

Ako ste osoba s invaliditetom, trebate imati pristup istim telekomunikacijskim uslugama kao i većina potrošača.

Vaš pružatelj usluga možda će vam osigurati i posebne alate ili usluge kako biste se koristili telefonskim mrežama, naprimjer pristup prevoditeljskim uslugama izravnog pretvaranja teksta u govor ili mogućnost primanja telefonskog računa u alternativnom formatu, kao što je Brailleovo pismo.

Vaše bi vas nacionalno regulatorno tijeloen trebalo moći detaljnije izvijestiti o tim pravima.

Korištenje mobitelom u inozemstvu –  roaming

Pravila EU-a o „ roamingu kao kod kuće" znače da kad se koristite mobitelom tijekom putovanja izvan matične zemlje, ni u jednoj zemlji EU-a ne morate plaćati dodatne naknade za roaming . Uživate ta prava za pozive (na mobitele i fiksne telefone), slanje poruka (SMS) i korištenje podatkovnim uslugama u inozemstvu.

Dodatne informacije o mobilnom roamingu.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: