Posljednji put provjereno: 13/06/2022

Telekomunikacijske usluge

Dobivanje fiksne telefonske linije

Svugdje u EU-u morate imati pristup povoljnim i kvalitetnim telekomunikacijskim uslugama, uključujući telefonsku liniju i funkcionalni pristup internetu na fiksnoj lokaciji.

Mora postojati najmanje jedan pružatelj telekomunikacijskih usluga koji vam tu uslugu može omogućiti. To se naziva pružanje „univerzalne usluge".

Napomena

U posebnim slučajevima, kao što su pitanja tehničke izvedivosti zahtjeva, vaš se zahtjev možda neće smatrati „razumnim" te bi mogao biti odbijen.

Vaše nacionalno regulatorno tijelo en može vas povezati s pružateljem univerzalnih usluga u vašoj zemlji.

Primjer

Grkinja Eleni nedavno se iz Atene preselila na selo te je u novoj kući htjela imati telefonsku liniju. Nakon što joj je nekoliko pružatelja usluga odgovorilo da nemaju mrežu na njezinu području, stupila je u kontakt s grčkim nacionalnim regulatornim tijelom i saznala tko je pružatelj univerzalnih usluga, te joj je uvedena telefonska linija.

Ugovori s pružateljima telekomunikacijskih usluga

Vaš pružatelj telekomunikacijskih usluga:

Nakon potpisivanja ugovora s pružateljem telekomunikacijskih usluga imate pravo:

Uvijek biste trebali moći nazvati 112 (besplatni broj za hitne službe koji vrijedi diljem EU-a) sa svakog telefona, uključujući javne govornice i mobitele.

Primjer

Belgijanac Maxime od svojeg je pružatelja mobilnih telekomunikacijskih usluga uz mjesečni telefonski račun dobio i dopis u kojemu je navedeno da se u njegovu paketu smanjuje broj besplatnih SMS-ova. Pružatelj usluga ponudio mu je drukčiji, skuplji paket koji je uključivao neograničen broj SMS-ova.

Maxime je stupio u kontakt sa svojim pružateljem telekomunikacijskih usluga i otkazao ugovor. Odlučio je ugovor sklopiti s drugim pružateljem usluga i uspio je pritom zadržati broj mobitela.

Nemojte smetnuti s uma da imate pravo raskinuti ugovor ako vaš pružatelj usluga promijeni uvjete prvotnog ugovora. Ako zamijenite pružatelja usluga, imate pravo zadržati i svoj broj telefona.

Pomoć korisnicima s invaliditetom

Ako ste osoba s invaliditetom, trebate imati pristup istim telekomunikacijskim uslugama kao i većina potrošača.

Vaš pružatelj usluga možda će vam osigurati i posebne alate ili usluge kako biste se koristili telefonskim mrežama, naprimjer pristup prevoditeljskim uslugama izravnog pretvaranja teksta u govor ili mogućnost primanja telefonskog računa u alternativnom formatu, kao što je Brailleovo pismo.

Vaše bi vas nacionalno regulatorno tijelo en trebalo moći detaljnije izvijestiti o tim pravima.

Pozivi u drugu zemlju EU-a iz svoje zemlje

Pravilima EU-a ograničava se iznos koji vam se može naplatiti kad iz matične zemlje zovete ili šaljete SMS poruke u drugu zemlju EU-a. Može vam se naplatiti najviše 0,19 EUR ( PDV) po minuti za pozive u drugu zemlju EU-a i najviše 0,06 EUR ( PDV) po SMS poruci koju pošaljete u drugu zemlju.

Te maksimalne naknade za pozive primjenjuju se na pozive iz matične zemlje, bilo putem fiksne linije ili mobitela, u drugu zemlju EU-a, bilo prema fiksnoj liniji ili mobitelu.

Korištenje mobitela u inozemstvu – roaming

Kad koristite mobitel tijekom putovanja izvan matične zemlje, ni u jednoj zemlji EU-a ne morate plaćati dodatne naknade za roaming .

To znači da ćete za pozive (s mobitela i telefona) ili slanje SMS poruka:

platiti iznos koji biste platili za poziv ili SMS poruku u matičnoj zemlji. Podatkovne usluge plaćate prema istoj tarifi kao u matičnoj zemlji.

Dodatne informacije o mobilnom roamingu .

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: