Posljednji put provjereno: 20/03/2020

Državne mirovine u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Pravila i uvjeti navedeni na ovoj stranici i dalje se primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu te na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u.

Ako do 31. prosinca 2020. steknete prava u području socijalne sigurnosti (kao što su pravo na zdravstvenu skrb, naknadu za nezaposlene ili mirovinu), Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine utvrđena su opća pravila za zaštitu tih prava. Pročitajte više o svojim pravima.

Ako imate problema s ostvarivanjem svojih prava, obratite se našim službama za pomoć.

Starosne mirovine

Zahtjev za mirovinu

Ako ste radili u nekoliko država članica, vjerojatno ste u svakoj od njih stekli prava na mirovinu.

Morat ćete predati zahtjev mirovinskom tijelu u državi u kojoj živite ili u posljednjoj državi u kojoj ste radili. Ako nikada niste radili u državi u kojoj živite, vaša država domaćin proslijedit će vaš zahtjev posljednjoj državi u kojoj ste radili.

Ta je država u tom slučaju nadležna za obradu vašeg zahtjeva i prikupljanje dokaza o uplaćenim doprinosima od svih država u kojima ste radili.

U nekim bi vam državama mirovinsko tijelo trebalo poslati obrazac za zahtjev za mirovinu prije nego što dosegnete dob za umirovljenje u toj državi. Ako ne dobijete obrazac, provjerite pri mirovinskom tijelu hoće li vam ga automatski poslati.

Informacije o ostvarivanju mirovine trebali biste zatražiti barem 6 mjeseci prije umirovljenja jer bi postupak dobivanja mirovina iz različitih država mogao biti dug.

Potrebni dokumenti

Razlikuju se ovisno o državi, no u pravilu je potrebno dostaviti bankovne podatke i identifikacijsku ispravu.

Za više informacija obratite se mirovinskom tijelu koje obrađuje vaš zahtjev.

Razlike u uvjetima za umirovljenje

U nekim se državama članicama duže čeka na dobivanje mirovine.

Mirovinu možete dobivati od države u kojoj sada živite (ili posljednje u kojoj ste radili) u trenutku kada dosegnete zakonom određenu dob za umirovljenje u toj državi. Ako ste stekli mirovinska prava u drugim državama, taj ćete dio mirovine početi dobivati tek kada dosegnete zakonom određenu dob za umirovljenje u tim državama.

Stoga je važno u svim državama u kojima ste radili unaprijed saznati što će se dogoditi ako promijenite datum od kojeg ćete početi primati mirovinu.

Ako jednu mirovinu počnete primati prije druge, moguće je da će to utjecati na iznos koji ćete primati.

Za dodatne savjete obratite se relevantnim tijelima u državi u kojoj živite i/ili u državama u kojima ste radili.

Informirajte se o dobi za umirovljenje i mirovinskim sustavima u različitim državama članicama EU-a:

Odaberite svoju državu:


Primjer

Vodite računa o različitim uvjetima za umirovljenje (koji uključuju veću starosnu dob!) u drugim državama.

Francuskinja Caroline radila je 15 godina u Danskoj, a na kraju karijere vratila se u Francusku. Kao što je uobičajeno u Francuskoj, zatražila je mirovinu kada je navršila 60 godina, ali je iznos koji je dobila bio vrlo nizak.

Sa 60 godina Caroline ima pravo samo na francuski dio mirovine. Danski će dio primati kada navrši 67 godina - zakonom određenu dob za umirovljenje u Danskoj za Carolineinu dobnu skupinu.

Razdoblja prihvatljivosti

U nekim državama članicama morate raditi tijekom određenog minimalnog razdoblja da biste stekli pravo na mirovinu.

Kako bi ocijenilo imate li pravo na mirovinu, u takvim slučajevima mirovinsko tijelo mora uzeti u obzir sva razdoblja rada u drugim državama članicama kao da ste cijelo vrijeme radili u toj državi (načelo zbrajanja razdoblja).

Ako to nije slučaj, obratite se našim službama za pomoć.

Primjer

Tom je radio 4 godine u Njemačkoj i 32 godine u Portugalu.

Za stjecanje prava na mirovinu u Njemačkoj potrebno je raditi najmanje 5 godina. Tom u načelu ne bi ispunjavao uvjete u okviru nacionalnog mirovinskog sustava u Njemačkoj jer je tamo radio samo 4 godine.

Međutim njemačko mirovinsko tijelo mora uzeti u obzir Tomov radni staž u Portugalu. Priznaje mu pravo i isplaćuje mirovinu za 4 godine radnog staža u Njemačkoj.

Razdoblja osiguranja kraća od jedne godine

Ako ste u jednoj državi bili osigurani manje od jedne godine, moguće je da vrijede posebna pravila jer neke države članice ne isplaćuju mirovine za kratka razdoblja: no mjeseci tijekom kojih ste bili osigurani ili imali boravište u državi u kojoj ste radili tijekom kraćeg razdoblja neće biti izgubljeni jer će ih pri izračunavanju mirovine u obzir uzeti države u kojima ste radili dulje.

Ako naiđete na poteškoće pri dobivanju mirovine za razdoblja rada kraća od jedne godine, obratite se našim službama za pomoć.

Izračunavanje mirovine

Mirovinsko tijelo u svakoj državi članici u kojoj ste radili provjerit će doprinose koje ste uplaćivali u njezin sustav, koliko ste uplatili u drugim državama i koliko dugo ste radili u drugim državama.

Stopa EU-a

Svako mirovinsko tijelo izračunat će dio mirovine koji treba platiti uzimajući u obzir razdoblja staža u svim državama članicama.

Pri izračunu će zbrojiti razdoblja staža u svim državama članicama i izračunati kakvu mirovinu biste dobili da ste cijelo to vrijeme uplaćivali doprinose u sustav te države (tzv. teoretski iznos).

Taj će se iznos zatim prilagoditi razdoblju tijekom kojeg ste zapravo bili osigurani u toj državi (tzv. razmjerna mirovina).

Nacionalna stopa

Ako ispunjujete uvjete za ostvarivanje nacionalne mirovine bez obzira na razdoblja staža u drugim državama, mirovinsko tijelo izračunat će i nacionalnu mirovinu (takozvana samostalna davanja).

Rezultat

Nacionalno tijelo zatim će usporediti razmjernu mirovinu i samostalna davanja, a vi ćete od te države članice primati viši iznos.

Svaka će vam država poslati obrazac P1 u kojem će vam objasniti svoju odluku.

Primjer

Rosa je radila 20 godina u Francuskoj i 10 godina u Španjolskoj.

U obje države potrebno je raditi barem 15 godina kako bi se ostvarilo pravo na mirovinu. Svaka će država izračunati Rosinu mirovinu:

Francusko tijelo napravit će dvostruki izračun:

  • Izračunat će Rosinu nacionalnu mirovinu za 20 godina staža u Francuskoj - npr. 800 eura.
  • Izračunat će i teoretski iznos, odnosno mirovinu koju bi Rosa imala da je svih 30 godina radila u Francuskoj - npr. 1500 eura. Nakon toga odredit će razmjernu mirovinu, odnosno dio tog iznosa koji treba platiti za godine staža u Francuskoj: 1500 x 20 godina u Francuskoj / ukupno 30 godina = 1000 eura.

Rosa ima pravo na veći iznos - 1000 eura mjesečno.

Španjolsko tijelo neće računati nacionalnu mirovinu jer je Rosa u Španjolskoj radila kraće od obveznog minimalnog razdoblja. Izračunat će samo stopu EU-a - počevši od teoretskog iznosa, odnosno mirovine koju bi Rosa imala da je svih 30 godina radila u Španjolskoj - npr. 1200 eura.

Nakon toga odredit će razmjernu mirovinu - dio tog iznosa koji treba platiti za godine staža u Španjolskoj: 1200 x 10 godina u Španjolskoj / ukupno 30 godina = 400 eura.

Na kraju će Rosa dobiti mirovinu od 1400 eura.

Isplaćivanje mirovine

Svaka država koja vam daje mirovinu u pravilu je isplaćuje na bankovni račun u vašoj državi boravišta ako živite u državi članici.

Ako ne živite u državi članici, možda ćete morati otvoriti bankovni račun u svakoj državi članici koja vam isplaćuje mirovinu.

Invalidske/obiteljske mirovine

Ista se pravila primjenjuju i na izračunavanje invalidskih i obiteljskih mirovina. Važno je znati sljedeće:

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: