Pēdējā pārbaude: 20/03/2020

Valsts pensija ārzemēs

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi joprojām attiecas uz Apvienoto Karalisti un uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem ES.

Ja esat ieguvis tiesības sociālā nodrošinājuma jomā (kā tiesības uz veselības aprūpi, bezdarbnieka pabalstu, pensiju) pirms 2020. gada 31. decembra, uz jums attiecas Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgumā izklāstītie vispārīgie noteikumi par šo tiesību aizsardzību. Uzziniet vairāk par savām tiesībām.

Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Vecuma pensija

Pensijas pieprasīšana

Ja esat strādājis vairākās ES valstīs, iespējams, esat uzkrājis pensijas tiesības katrā no tām.

Jums ir jāpiesakās kompetentajā pensiju iestādē dzīvesvietas valstī vai valstī, kurā strādājāt pēdējo laiku. Ja nekad neesat strādājis valstī, kurā dzīvojat, jūs uzņemošā valsts jūsu pieprasījumu pārsūtīs tai, kurā esat strādājis pēdējo reizi.

Šī valsts izvērtēs jūsu pieprasījumu un apkopos dokumentus, kuri apliecina jūsu iemaksas, kas veiktas visās valstīs, kurās esat strādājis.

Dažās valstīs pensiju iestādei ir jānosūta jums pensijas pieprasījuma veidlapa, pirms sasniedzat šajā valstī paredzēto pensionēšanās vecumu. Ja jūs to nesaņemat, sazinieties ar šo iestādi, lai noskaidrotu, vai šo veidlapu nosūta automātiski.

Jums ir jāpieprasa informācija par savu pensiju vismaz 6 mēnešus pirms pensionēšanās, tāpēc ka pensijas piešķiršana no vairākām valstīm var būt laikietilpīgs process.

Nepieciešamie dokumenti

Tie ir dažādi dažādās valstīs, bet principā tiks prasīti bankas rekvizīti un personu apliecinošs dokuments.

Lai iegūtu precīzāku informāciju, sazinieties ar pensiju iestādi, kura izskata jūsu pieprasījumu.

Pensionēšanās vecums: atšķirības starp valstīm

Dažās ES valstīs jums būs jāgaida ilgāk uz pensijas saņemšanu.

Jūs varat saņemt pensiju dzīvesvietas valstī (vai pēdējā valstī, kur esat strādājis) tikai tad, kad esat sasniedzis likumā paredzēto pensionēšanās vecumu šajā valstī. Ja jums ir tiesības uz pensiju no citām valstīm, jūs saņemsit šo savas pensijas daļu tikai tad, kad būsit sasnieguši likumā paredzēto pensionēšanās vecumu minētajās valstīs.

Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi noskaidrot visās valstīs, kurās esat strādājis, kas notiek, ja izmaināt pensionēšanās datumu.

Ja pieprasāt pensiju agrāk nekā citi, tas var ietekmēt jūsu pensijas apmēru.

Lai uzzinātu vairāk, vērsieties attiecīgajā kompetentajā iestādē dzīvesvietas valstī vai valstīs, kurā esat strādājis.

Uzziniet par pensionēšanās vecumu un pensijas sistēmām dažādās ES valstīs:

Izvēlieties valsti:


Piemērs

Rēķinieties ar to, ka pensionēšanās vecums citās valstīs var būt lielāks!

Karolīna ir no Francijas. Viņa nostrādāja Dānijā 15 gadus, un tad, profesionāli aktīvajai dzīvei noslēdzoties, viņa atgriezās Francijā. Kā ierasts Francijā, kad viņai palika 60 gadi, viņa pieprasīja pensiju, bet piešķirtā pensija bija ļoti maza.

60 gadu vecumā Karolīnai ir tiesības tikai uz Francijā paredzētās pensijas daļu. Viņa saņems Dānijā paredzēto daļu, kad sasniegs 67 gadu vecumu, kas ir pensionēšanās vecums, kurš Dānijā ar likumu ir paredzēts Korolīnas vecuma grupai.

Pieļaujamības periodi

Atsevišķās ES valstīs ir noteikts, ka ir jānostrādā minimālais periods, lai iegūtu tiesības uz pensiju.

Tādā gadījumā attiecīgās valsts pensiju iestādei ir jāņem vērā visi periodi, kad esat strādājis citās ES valstīs tā, it kā runa būtu par nodarbinātības periodiem šajā valstī ( periodu summēšanas princips).

Ja tā to neievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs

Toms 4 gadus strādāja Vācijā un 32 gadus — Portugālē.

Vācijā ir jānostrādā vismaz 5 gadi, lai iegūtu tiesības uz pensiju. Tomam principā nevajadzētu saņemt pensiju Vācijā, jo viņš tur nostrādāja tikai 4 gadus.

Tomēr Vācijas pensiju iestāde pienācīgi ņēma vērā gadus, kad Toms bija strādājis Portugālē, un atzina viņa tiesības uz pensiju attiecībā uz viņa 4 gadu nodarbinātības periodu Vācijā.

Par vienu gadu mazāki apdrošināšanas periodi

Ja kādā valstī esat maksājis mazāk par vienu gadu, iespējams, tiek piemērots īpašs noteikums, jo dažas ES valstis nemaksā pensiju par īsiem periodiem: valsts, kurā esat strādājis ilgāku laiku jūsu pensijas aprēķinā ņems vērā jūsu apdrošināšanas vai uzturēšanās mēnešus valstī, kur esat strādājis īsu laiku.

Ja jums ir problēmas saņemt pensiju par darba periodiem, kas ilguši mazāk par gadu, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Kā aprēķina pensiju

Pensijas iestādes katrā ES valstī, kur esat strādājis, izvērtēs iemaksas, ko būsiet veikuši dažādos pensiju fondos, un katrā valstī aizvadītos darba periodus.

Pensijas apmērs ES

Katra pensiju iestāde aprēķinās to pensijas daļu, kura tai ir jāmaksā, atkarībā periodiem, kas aizvadīti visās ES valstīs.

Tālab tā saskaitīs iemaksu veikšanas periodus, kurus būsiet aizvadījis visās ES valstīs, un aprēķinās pensijas summu, kuru jūs saņemtu, ja visu šo laiku — visā iemaksu veikšanas periodā — šīs iemaksas būtu veicis tās pensijas fondā (" teorētiskā summa").

Šī summa pēc tam tiks pielāgota, lai atspoguļotu faktisko laiku, kad veicāt iemaksas šajā valstī (saukta par proporcionālo pabalstu).

Valsts pensijas apmērs

Ja izpildāt nosacījumus, lai saņemtu kādu valsts pensiju neatkarīgi no periodiem, kas aizvadīti citās valstīs, pensiju iestāde aprēķinās arī valsts pensijas summu (" autonomais pabalsts").

Rezultāts

Valsts iestāde tad salīdzinās proporcionālo pabalstu un autonomo pabalstu; jums būs tiesības uz lielāko summu no šīm divām.

Katras valsts lēmums par jūsu pieprasījumu būs izskaidrots īpašā dokumentā, veidlapā P1, kuru jums nosūtīs.

Piemērs

Roza nostrādāja 20 gadus Francijā un 10 gadus valstī Spānijā.

Abas valstis piemēro noteikumu par 15 gadu minimālo nodarbinātības periodu, lai iegūtu tiesības uz pensiju. Katra valsts aprēķinās Rozas pensiju šādi:

Francijas iestāde veiks divkāršu aprēķinu:

  • valsts pensijas summa, kas atbilst 20 gadiem, kad Roza strādāja Francijā (piemēram, 800 eiro);
  • teorētiskā summa, kas atbilst pensijai, kuru Roza saņemtu, ja viņa būtu strādājusi 30 gadus Francijā (piemēram, 1500 eiro) Tad tā noteiks proporcionālo pabalstu, t.i., to šīs summas daļu, kura ir jāmaksā par Francijā aizvadītajiem gadiem: 1500 x 20 gadi Francijā/30 gadiem kopā = 1000 eiro.

Rozai ir tiesības uz lielāko summu: 1000 eiro mēnesī.

Spānijas iestāde neaprēķinās valsts pensijas summu, tāpēc ka Roza strādāja Spānijā mazāk nekā minimālo laikperiodu. Tā aprēķinās tikai Eiropas pensijas summu: vispirms teorētisko summu, t.i., pensiju, kuru Roza saņemtu, ja viņa būtu 30 gadus strādājusi Spānijā (piem., 1200 eiro).

Tad tā noteiks proporcionālo pabalstu, t.i., to šīs summas daļu, kura viņai ir jāsaņem par Spānijā aizvadītajiem gadiem: 1200 x 10 gadi Spānijā/30 gadiem kopā = 400 eiro.

Galu galā Roza saņems pensiju 1400 eiro apmērā.

Pensijas maksājums

Katra valsts, kura maksā jums pensiju, principā ieskaita atbilstošo summu bankas kontā jūsu dzīvesvietas valstī, ja dzīvojat Eiropas Savienībā.

Ja nedzīvojat ES, iespējams, jums vajadzēs atvērt bankas kontu katrā ES valstī, kura maksā jums pensiju.

Invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas

Iepriekš minētie noteikumi attiecas arī uz invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķinu. Svarīgi zināt šādas lietas.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: