Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 20/05/2022

Pieteikšanās, ja vēlaties sniegt īslaicīgus pakalpojumus

Pārceļaties uz citu ES valsti un vēlaties tur īslaicīgi sniegt reglamentētus pakalpojumus. Jums ir jāiesniedz rakstiska iepriekšēja deklarācija. Deklarācija ir jāiesniedz rakstiski, jebkurā brīdī pirms sākat sniegt pakalpojumus. Pēc iesniegšanas šī deklarācija ir derīga vienu gadu.

Kādi dokumenti jāiesniedz

Ja ir vajadzīga deklarācija, jūs to varat iesniegt tieši uzņemošās valsts iestādei, kuras pārziņā ir jūsu profesija (lai uzzinātu, kura iestāde tā ir, sazinieties ar valsts kontaktpunktu šajā valstī).

Deklarācijai jāsatur šādi elementi:

Ja deklarāciju iesniedzat pirmoreiz vai jūsu situācija ir kaut kādā ziņā izmainījusies, deklarācijai jāpievieno šādi apliecinoši dokumenti:

Dokumenti, kuri jāiesniedz, var atšķirties atkarībā no profesijas un ES valsts, kurā vēlaties to praktizēt. Sazinieties ar uzņemošās valsts iestādi, kuras pārziņā ir jūsu profesija, lai uzzinātu, kāda veida dokumenti jums ir jāiesniedz.

Kas notiek ar jūsu deklarāciju

Vairumā gadījumu varat deklarāciju iesniegt jebkurā laikā, pirms esat sācis darbu uzņemošajā valstī (pat tad, ja neesat īsti pārliecināts, vai tiešām tur strādāsiet). Pēc tam, kad deklarācija iesniegta, varat tūlīt sākt praktizēt savu profesiju.

Uzmanību

Ja jūsu reglamentētā profesija ir saistīta ar veselību un drošību un netiek atzīta automātiski , jums, iespējams, būs jāgaida kamēr uzņemošā valsts pārbaudīs jūsu kvalifikāciju, un tikai tad varēsiet sākt strādāt. Tādā gadījumā jums būs jāgaida oficiāla atļauja, lai varētu sākt darbu.

Jums sava deklarācija, iespējams, būs jāatjaunina reizi gadā, ja plānojat pagaidām turpināt pakalpojumu sniegšanu šajā valstī.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: