Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Izmaiņas darba ņēmēju darba līgumos

Jums kā darba devējam ir rakstiski jāinformē savi darba ņēmēji par jebkādām izmaiņām viņu nodarbinātības noteikumos. Ja izmaiņas vajadzīgas tāpēc, ka mainījušies likumi vai administratīvie noteikumi, nav nepieciešams sagatavot dokumentu, ar ko tiek grozīts sākotnējais līgums.

Ja darba ņēmējiem vairāk nekā mēnesi būs jāstrādā citā valstī (arī gadījumos, kad viņi norīkoti darbā ārzemēs), jums viņi iepriekš jāinformē arī par šādiem jautājumiem:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: