Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 09/03/2020

Izmaiņas darba ņēmēju darba līgumos

Vai jūs skar “Brexit”?

Jums kā darba devējam ir rakstiski jāinformē savi darba ņēmēji par jebkādām izmaiņām viņu nodarbinātības noteikumos. Ja izmaiņas vajadzīgas tāpēc, ka mainījušies likumi vai administratīvie noteikumi, nav nepieciešams sagatavot dokumentu, ar ko tiek grozīts sākotnējais līgums.

Ja darba ņēmējiem vairāk nekā mēnesi būs jāstrādā citā valstī (arī gadījumos, kad viņi norīkoti darbā ārzemēs), jums viņi iepriekš jāinformē arī par šādiem jautājumiem:

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: