Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Norīkojums darbā uz ārzemēm

Ja jūsu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar uzņēmējdarbības partneriem no citas ES valsts un jūsu darbiniekiem jādodas uz šo valsti uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu līguma izpildi, jums attiecībā uz viņiem ir jāievēro noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā uz ārzemēm. Šie noteikumi jāievēro arī tad, ja nosūtāt kādu darbinieku uz jums piederošu uzņēmumu citā ES valstī. Abos gadījumos starp jums un norīkoto darbinieku jābūt darba attiecībām.

Noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu uz ārzemēm darbojas arī tad, ja darbā iekārtošanas aģentūra vai pagaidu darba aģentūra pieņem darbā cilvēku no citas ES valsts, lai viņš strādātu aģentūras valstī reģistrētā uzņēmumā. Tādā gadījumā starp darba ņēmēju un darbā iekārtošanas vai pagaidu darba aģentūru jābūt darba attiecībām.

Darba apstākļi norīkojuma valstī

Jums uz norīkojuma laiku jāgarantē darbiniekiem tādi darba apstākļi un nosacījumi, kas atbilst norīkojuma valsts tiesību normu vai koplīgumu noteikumiem par:

  • minimālajiem atpūtas periodiem,
  • maksimālo darba laiku,
  • minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu,
  • minimālo algu - ar norīkojumu saistītās piemaksas (piemēram, dienasnaudu) uzskata par ietvertām minimālajā algā, izņemot gadījumu, ja jūs šīs piemaksas maksājat, atlīdzinot norīkotajam darbiniekam faktiski radušās izmaksas (kā par naktsmītni un ceļu),
  • pasākumiem, kas aizsargā grūtnieces un mazu bērnu mātes,
  • vienādu attieksmi pret abiem dzimumiem.

Ja darba apstākļi un nosacījumi jūsu valstī ir darbiniekiem izdevīgāki nekā norīkojuma valstī, jūs, protams, tos varat saglabāt arī norīkojuma laikā.

Ja jūsu līgums paredz kādu ražojumu sākotnējo uzstādīšanu un/vai salikšanu, ko veiks jūsu kvalificētie darbinieki, nav obligāti jāievēro noteikumi par minimālo algu un apmaksāto atvaļinājumu, ja norīkojuma laiks ir mazāks par 8 dienām.

ES valstis, apspriedušās ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, var pieņemt lēmumu, ka norīkojuma valsts prasības par minimālo algu un gada atvaļinājumu netiek piemērotas, ja norīkojums ir īsāks par 1 mēnesi. Šis izņēmums neattiecas uz darba ņēmējiem, kas uz ārzemēm norīkoti ar darbā pieņemšanas aģentūru starpniecību.

Valstu kontaktpunkti

ES valstīs ir izveidoti kontaktpunkti, kur var vērsties uzņēmumi, kas norīko darbiniekus uz ārzemēm. Šīs struktūras savstarpēji sadarbojas un dalās informācijā, pārrauga darba nosacījumus un apstākļus norīkojuma laikā un seko situācijai, ja rodas aizdomas par noteikumu pārkāpumiem. Ārzemju uzņēmumiem, kas vēlas norīkot savus darbiniekus uz citu valsti, šīs valsts kontaktpunkts var arī sniegt informāciju par turienes darba nosacījumiem un apstākļiem.

Sociālais nodrošinājums uz ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem

Darbinieki, kas uz laiku norīkoti darbā uz citu ES valsti, var saglabāt tās valsts sociālās drošības sistēmas segumu, kurā viņi strādāja līdz norīkojumam.

Par norīkoto darba ņēmēju un pašnodarbināto personu sociālo nodrošinājumu norīkojuma laikā spēkā ir dažādi noteikumi.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.