Pēdējā pārbaude : 24/01/2019

Viesabonēšana ES

Viesabonēšana pēc pašmāju tarifiem

Jaunie ES noteikumi par viesabonēšanu pēc pašmāju tarifiem paredz to, ka, lietojot mobilos sakarus ceļojuma laikā citā ES valstī, jums par viesabonēšanu papildus nekas nav jāpiemaksā. Tas attiecas uz situācijām ārzemēs, kad zvanāt (vienalga, uz fiksēto vai uz mobilo tālruni), sūtāt īsziņas (SMS) un izmantojat datu pārraides pakalpojumus. Šie noteikumi attiecas arī uz zvanu pieņemšanu un īsziņām viesabonēšanas režīmā, pat ja sarunas partnerim ir cits operators.

Ceļojot pa ES, jums par šiem pakalpojumiem būs jāmaksā tikpat, cik mājās. Praksē tas izpaudīsies tā, ka jūsu operators ārzemēs patērētos sakarus ieskaitīs jūsu pašmāju mobilo sakaru tarifu plāna bilancē (vai aprēķinās par tiem maksu pēc jūsu valsts vietējiem tarifiem).

Ja jums ar mobilo sakaru operatoru bija noslēgts līgums, kurā iekļauti viesabonēšanas pakalpojumi, tas automātiski pārvērtās par līgumu, kurā viesabonēšana ir pēc pašmāju tarifiem. Visos jaunajos mobilo sakaru līgumos, kas ietver viesabonēšanas pakalpojumu, pēc noklusējuma ir ietverts princips, ka ārzemēs viesabonēšana maksā tikpat, cik mājās.

Piemērs

Par viesabonēšanā saņemtajiem vai veiktajiem zvaniem nekas nav jāmaksā papildus

Maikls dzīvo Īrijā un ar mobilo sakaru operatoru ir noslēdzis līgumu, kas ietver viesabonēšanu. Tā kā ES darbojas princips, ka viesabonēšana notiek pēc pašmāju tarifiem, Maiklam nav jāuztraucas, vai komandējuma laikā Spānijā viņam par sarunām ar ES valstu numuriem nāksies maksāt vairāk. Sarunu partneri no Īrijas, zvanot Maiklam, maksās pēc pašmāju tarifa. Neatkarīgi no tā, vai viņš zvanīs uz vietējo Spānijas numuru, savai ģimenei Īrijā vai personām citā ES valstī, viņam par šiem zvaniem būs jāmaksā pēc Īrijas iekšzemes tarifiem.

Nosacījumi

Viesabonēšana pēc pašmāju tarifiem ir domāta tiem, kuri laiku pa laikam izbrauc no dzīvesvietas valsts vai kuriem ir pastāvīga saikne ar citu valsti, piemēram, studējot vai strādājot ārzemēs. Tā nav domāta pastāvīgai mobilo sakaru izmantošanai ārzemēs. Ja savā valstī pavadāt vairāk laika nekā ārzemēs vai mobilo tālruni savā valstī lietojat vairāk nekā ārzemēs, tad it visur ES viesabonēšana jums būs pēc tādiem pašiem tarifiem kā mājās. To uzskata par godīgu viesabonēšanas pakalpojuma izmantošanu.

Ja mobilo tālruni lietojat, pastāvīgi uzturēdamies ārzemēs, jūsu operators var iekasēt zināmu viesabonēšanas maksu. Tā gan ir ierobežota (sk. zemāk par godīgas izmantošanas politiku).

Kad šķērsojat robežu ar citu ES dalībvalsti, jūs saņemsit īsziņu no sava mobilo sakaru operatora ar informāciju par viesabonēšanu un atgādinājumu par godīgas izmantošanas politiku.

Godīgas izmantošanas politika

Mobilo sakaru operatori var piemērot tā saukto godīgas izmantošanas politiku, lai nodrošinātu, ka visiem viesabonēšanas klientiem, ceļojot pa ES, ir pieejami viesabonēšanas pakalpojumi, kurus viņi var izmantot pēc tādiem pašiem tarifiem kā mājās (t.i., regulēti viesabonēšanas pakalpojumi par iekšzemes cenām). Mobilo sakaru operatori var piemērot godīgus, saprātīgus un samērīgus kontroles mehānismus, lai nepieļautu šo noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Godīgas izmantošanas politika un datu pārraides ierobežojumi

Kad izmantojat "viesabonēšanu kā mājās", zvanu un īsziņu skaits nav ierobežots, bet uz datu izmantošanu pēc iekšzemes tarifiem attiecas ierobežojumi un noteikumi, kas atkarīgi no jūsu līguma veida.

Dažos īpašos gadījumos (sk. turpinājumā) ir iespējams, ka jums, pārsniedzot saprātīgu datu pārraides apjomu, par kuru viesabonēšanā maksājat kā mājās, būs jāpiemaksā par datu pārraidi atbilstoši ES mēroga (vairumtirdzniecības) tarifam (2019. gadā 4,50 eiro par 1 GB datu + PVN). Šī vairumtirdzniecības viesabonēšanas cena ir maksimums, ko no jūsu valsts operatora var prasīt ārvalstu operators, kad jūs izmantojat datu viesabonēšanas pakalpojumus.

Datu ierobežojumi priekšapmaksas kartēm

Ja jums ir priekšapmaksas karte (t.i., jūs iemaksājat uz priekšu naudu par mobilā tālruņa lietošanu), varat viesabonēšanu izmantot pēc pašmāju tarifiem. Tomēr datu plūsmai jūsu mobilo sakaru operators var noteikt robežu, līdz kurai par to maksājat pēc pašmāju tarifa, ja jūsu parastā cena par vienību ir mazāka nekā 4,5 eiro par GB.

Ja jūsu mobilo sakaru operators ierobežo datu apjomu, līdz kuram par datu pārraidi viesabonēšanā maksājat kā mājās, tam jābūt vismaz tik lielam kā rezultātam, ko iegūst, izdalot atlikušo priekšapmaksas kartes kredītu ar 4,5 eiro (rēķinot no brīža, kad sākat izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumus). Jums pienākas tāds viesabonēšanas datu apjoms, par kādu jau esat samaksājis avansā. Protams, varat papildināt savu kredītu, arī atrazdamies ārzemēs.

Piemērs

Viesabonēšana ar priekšapmaksas karti – datu ierobežojumi

Jana dzīvo Slovākijā, un viņai ir mobilā tālruņa priekšapmaksas karte ar 20 € kredītu (ieskaitot PVN), kas ietver zvanus, īsziņas un datu pārraides pakalpojumus. Dodoties atvaļinājumā uz Spāniju, viņai uz kartes ir atlicis 12 € (bez PVN) kredīts. Tas nozīmē, ka atvaļinājuma laikā Spānijā Janai pieejamais datu apjoms atbildīs uz priekšapmaksas kartes atlikušajam kredītam. Viņai viesabonēšanā pienākas vismaz 2,6 GB datu (12 € / 4,5 € = 2,6).

Datu ierobežojumi – iekšzemes paketes ar ierobežotu datu apjomu

Ja jūsu mobilo pakalpojumu komplektā jau ir ietverts noteikts datu apjoms, tas bez papildu maksas būs pieejams arī viesabonējot. Tas nozīmē, ka viesabonēšanas režīmā patērētie dati tiks ieskaitīti jūsu pašmāju limitā.

Taču gadījumā, ja par mobilo datu pārraidi jāmaksā pavisam lēta cena (2019. gadā mazāk nekā 2,25 € par GB), jūsu operators viesabonēšanas laikā saskaņā ar godīgas izmantošanas principu var piemērot limitu, kas ir zemāks par iekšzemes režīmā pieļauto apjomu. Aprēķinot šo limitu, par pamatu ņem jūsu iekšzemes mobilo sakaru komplekta mazumtirdzniecības cenu, tāpat kā neierobežota datu apjoma gadījumā (sk. zemāk). Operatoram jūs iepriekš jāinformē par šo limitu un jānosūta brīdinājums, kad to esat sasniedzis. Ņemiet vērā, ka varat turpināt datu viesabonēšanu, bet operators no jums par to prasīs papildmaksu pēc datu pārraides viesabonēšanas vairumtirdzniecības cenas – 2019. gadā 4,5 € par datu GB + PVN. Pēc 2019. gada datu viesabonēšanas maksimālā vairumtirdzniecības cena turpinās samazināties.

Datu ierobežojumi – iekšzemes paketes ar neierobežotu datu apjomu

Ja jums ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru jums jāmaksā fiksēta mēneša maksa, par kuru jums pienākas pakalpojumu komplekts ar neierobežotu datu apjomu, jūsu mobilajam operatoram jums jānodrošina lielapjoma datu viesabonēšana, tāpat kā mājās. Precīzais apjoms būs atkarīgs no cenas, ko maksājat par savu mobilo sakaru pakalpojumu komplektu. Viesabonēšanā pieejamajam datu apjomam jābūt ir vismaz divreiz lielākam par apjomu, ko iegūst, dalot maksu par jūsu mobilo sakaru pakalpojumu komplektu (neieskaitot PVN) ar datu vairumtirdzniecības maksimālo cenu (2019. gadā: 4,5 € par katru GB).

Piemēram: jums par mobilo sakaru pakalpojumu komplektu jāmaksā 40 € mēnesī (neieskaitot PVN), un par to jums pienākas neierobežots zvanu un īsziņu skaits un datu apjoms. Izmantojot Eiropas Savienībā viesabonēšanu pēc pašmāju tarifiem, varat rēķināties ar neierobežotu zvanu un īsziņu skaitu un vismaz 17,7 GB datu (2x [40 €/4,5 €] = 17,7).

Operatoram jūs jāinformē, cik lielu datu apjomu varēsit bez papildmaksas izmantot viesabonēšanā ārzemēs. Ja, atrazdamies ārzemēs, pārsniegsit šo apjomu, jums būs jāmaksā viesabonēšanas piemaksa pēc datu viesabonēšanas vairumtirdzniecības cenas – 2019. gadā 4,5 € par datu GB + PVN. Pēc 2019. gada datu viesabonēšanas maksimālā vairumtirdzniecības cena turpinās samazināties.

Citi līgumi

Operatori var piedāvāt arī līgumus bez viesabonēšanas pakalpojumiem vai īpaši izstrādātus alternatīvās viesabonēšanas līgumus ar tarifiem, kas neatbilst ES noteikumiem par viesabonēšanu pēc iekšzemes tarifiem (piemēram, ja runa ir par viesabonēšanu ārpus ES), bet princips ir tāds, ka klientam pašam konkrēti jāizvēlas šāds līgums. Tā kā mobilo sakaru operatori var piedāvāt arī zemākas cenas, jums vajadzētu izpētīt to piedāvājumus, lai atrastu visizdevīgāko, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Godīgas izmantošanas politika – pārraudzība

Lai pārbaudītu, vai ievērojat godīgas izmantošanas politiku, jūsu operators var pārraudzīt un kontrolēt jūsu viesabonēšanas praksi 4 mēnešu laikā. Ja izrādās, ka šajā laikā ārzemēs esat bijis vairāk nekā mājās un viesabonēšanā ārzemēs mobilo sakaru pakalpojumus izmantojāt vairāk nekā savā valstī , operators var ar jums sazināties un lūgt paskaidrojumus. Jums būs atvēlētas 14 dienas, lai tos sniegtu. Ja arī turpmāk ārzemēs pavadīsit vairāk laika nekā mājās un viesabonējot sakarus izmantosit vairāk nekā mājās, jūsu operators var no jums pieprasīt piemaksu par viesabonēšanas patēriņu. Piemaksas (neieskaitot PVN) tomēr nedrīkst pārsniegt šādas summas:

Šie maksimālie tarifi pakāpeniski samazināsies katra gada 1. janvārī – 3,50 €, 3 € un beigās, 2022. gadā, 2,50 €. Pēc 2019. gada maksimālos tarifus var pārskatīt, ņemot vērā situāciju viesabonēšanas vairumtirgos 2019. gadā.

Godīgas izmantošanas politika – pārrobežu darba ņēmēji

Ja strādājat vienā ES valstī, bet dzīvojat citā, varat izvēlēties gan vienas, gan otras valsts mobilo sakaru operatoru un izmantot viesabonēšanu pēc pašmāju tarifiem ar dzīvesvietas valsts vai darbavietas valsts SIM karti. Arī šajā gadījumā darbojas godīgas izmantošanas politika: ja vismaz vienreiz dienā pieslēdzaties savam pašmāju operatora tīklam, tā skaitās klātbūtnes diena valstī, kur noslēdzāt līgumu, pat ja tajā dienā esat devies uz ārzemēm.

Ārzemju tālsarunas, atrodoties savā valstī, un viesabonēšana ārpus ES

ES noteikumi par viesabonēšanu pēc pašmāju tarifiem nav piemērojami, ja no savas valsts zvanāt vai sūtāt īsziņu uz citu valsti ES robežās vai ārpus tām. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad zvanāt vai sūtāt īsziņu uz valsti ārpus ES robežām, pats atrazdamies ārzemēs citā ES valstī. Jāsaprot, ka šādu sarunu un īsziņu cenas nav regulētas un var radīt ievērojamas izmaksas.

Viesabonēšanas izmaksas (īpaši par datu pārraidi) ārpus ES var būt visai lielas, tāpēc pirms brauciena pie sava mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, ar kādiem tarifiem jārēķinās, – tad izdosies izvairīties no milzīga rēķina.

Viesabonēšana, ceļojot ar kuģi vai lidmašīnu

Ceļojot ar kuģi vai lidmašīnu ES teritorijā, jūs varat izmantot viesabonēšanu pēc pašmāju cenām, ja esat pieslēdzies virszemes (sauszemes) mobilo sakaru tīklam. Ja mobilo sakaru pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot satelītu sistēmas, viesabonēšana pēc pašmāju cenām nedarbojas, un jums būs jāmaksā par neregulētiem viesabonēšanas pakalpojumiem, kuriem maksimālie tarifi nav ierobežoti.

Personas datu aizsardzība

Jūsu operatoram jāievēro attiecīgie personas datu aizsardzības noteikumi, un tas jūsu datus (kas iegūti rēķina sagatavošanai) izmantos vienīgi tādēļ, lai pārbaudītu jūsu viesabonēšanas praksi un to salīdzinātu ar iekšzemes patēriņu.

Patērētāju tiesības sarežģījumu gadījumā

Ja domājat, ka mobilo pakalpojumu operators nav ievērojis jūsu tiesības izmantot viesabonēšanu pēc pašmāju cenām, kamēr ceļojat pa citu ES valsti, sazinieties ar savu operatoru un izmantojiet sūdzības procedūru, lai apstrīdētu papildizmaksas.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, varat sazināties ar jūsu valsts attiecīgo regulatoriestādi (parasti tas būs valsts telekomunikāciju regulators), kas izskatīs jūsu lietu.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: