Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Nodarbinātības noteikumi

Kad pieņemat darbinieku, jums ir viņam jāiedod viņa nodarbinātības noteikumi rakstiskā veidā. Ideālā variantā nodarbinātības noteikumus jums jāiedod pirms darba sākšanas vai pirmajā darba dienā. Dažās ES valstīs (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) jums ir 1 nedēļas līdz 2 mēnešu laikā pēc pirmās darba dienas jāiedod savam jaunajam darbiniekam viņa nodarbinātības noteikumi.

Jūsu darba līgumos ar darbiniekiem vai līdzvērtīgos rakstiskos apliecinājumos, kuros norādīti darba noteikumi (piemēram, saistību vēstulēs) jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai vai sniegtai atsaucei uz attiecīgo likumu:

Attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, uzteikuma termiņu, darba laiku un atalgojumu darba devējam pietiek atsaukties uz piemērojamajiem valsts vai reģionālajiem likumiem un administratīvajiem noteikumiem.

Uzmanību

Dažas ES valstis piemēro vienkāršotus noteikumus darba ņēmējiem, kas strādā ne ilgāk par mēnesi vai mazāk nekā 8 stundas nedēļā.

Meklējiet plašāku valsts informāciju par vienkāršotām darba shēmām, kas varētu būt pieejamas jūsu valstī:

Izvēlieties valsti

Vienāda attieksme pret darba ņēmējiem no citām ES dalībvalstīm: nav vajadzīga darba atļauja

Ja esat darba devējs, jums ir tiesības pieņemt darbā darbiniekus no jebkuras ES dalībvalsts. Pret darba meklētājiem no citām ES dalībvalstīm attieksmei jābūt tādai pašai kā pret pašu valsts kandidātiem. Pieņemot darbā, jūs nedrīkstat izvirzīt diskriminējošas prasības — piemēram, saistībā ar pilsonību. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem jāpiedāvā tādi paši darba noteikumi (alga, apmaksāts atvaļinājums utt.) kā jūsu valsts pilsoņiem. Darba meklētājiem no ES dalībvalstīm nav vajadzīga darba atļauja, lai varētu strādāt citā ES valstī.

Jūs varat pieprasīt, lai darba meklētājiem no citām ES valstīm būtu darba veikšanai vajadzīgās valodas zināšanas, taču to līmenim jābūt samērīgam ar attiecīgo darbavietu.

Meklējot darbiniekus Eiropas Savienībā, noderīgs būs EURES — Eiropas darba portāls.

Ja jūsu uzņēmums atrodas pierobežā, EURES noskaidrosit arī administratīvos jautājumus, kas attiecas uz jūsu darbiniekiem, kuri brauc pie jums strādāt no kaimiņvalsts.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: