Pēdējā pārbaude: 02/04/2019

Nodarbinātības noteikumi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Kad pieņemat darbinieku, jums ir viņam jāiedod viņa nodarbinātības noteikumi rakstiskā veidā. Ideālā variantā nodarbinātības noteikumus jums jāiedod pirms darba sākšanas vai pirmajā darba dienā. Dažās ES valstīs jums ir 1 nedēļas līdz 2 mēnešu laikā pēc pirmās darba dienas jāiedod savam jaunajam darbiniekam viņa nodarbinātības noteikumi.

Jūsu darba līgumos ar darbiniekiem vai līdzvērtīgos rakstiskos apliecinājumos, kuros norādīti darba noteikumi (piemēram, saistību vēstulēs) jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai vai sniegtai atsaucei uz attiecīgo likumu:

Attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, uzteikuma termiņu, darba laiku un atalgojumu darba devējam pietiek atsaukties uz piemērojamajiem valsts vai reģionālajiem likumiem un administratīvajiem noteikumiem.

Dažas ES valstis piemēro vienkāršotus noteikumus darba ņēmējiem, kas strādā ne ilgāk par mēnesi vai mazāk nekā 8 stundas nedēļā.

Noskaidrojiet, vai tas attiecas uz jūsu valsti:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: