Pēdējā pārbaude: 01/08/2022

Pakalpojumu sniegšana ārzemēs

Ja esat savā dzīvesvietas valstī reģistrēts pakalpojumu sniedzējs (piemēram, arhitekts vai gids), varat piedāvāt savus pakalpojumus citā ES valstī, nedibinot tur uzņēmumu vai filiāli.

Šī iespēja var būt noderīga, ja vēlaties:

Principā jums ir jābūt iespējai sniegt pakalpojumus citā ES valstī bezpienākuma ievērot visas šīs valsts administratīvās procedūras un noteikumus(piemēram, pienākumu saņemt atļauju uzņēmējdarbības veikšanai). Tomēr iespējams, ka jums jāpaziņo ārvalsts iestādēm, ka tur piedāvāsiet pakalpojumus. Šai valstij ir jābūt pamatotiem iemesliem, lai tā varētu izvirzīt savas prasības.

Ja jūs sastopaties ar grūtībām sadarbībā ar ārvalsts iestādēm, mūsu dienestiAtidaryti kaip išorės nuorodą var jums palīdzēt un sniegt padomu .

Piezīme. Ja piedāvājat telesakaru, apraides un elektroniskos pakalpojumus, par tiem nodokļi de en fr allaž būs jāmaksā klienta valstī. Personai, kas nav nodokļa maksātājs, tā būs parastās dzīvesvietas, pastāvīgās adreses vai apmešanās valsts. Profesionāla klienta gadījumā tā būs valsts, kur reģistrēts attiecīgais uzņēmums vai kur tam ir pastāvīgas telpas, kurās šis pakalpojums tiek sniegts.

Lai gan šis princips ir spēkā, tas vēl nenozīmē, ka vienmēr varat sniegt pakalpojumus, neizveidojot uzņēmumu attiecīgajā valstī. Tas ir atkarīgs no tā, cik bieži, cik ilgi un cik regulāri vēlaties sniegt pakalpojumus.

Tāpat ir iespējams, ka atsevišķās nozarēs ir spēkā citi noteikumi, piemēram, tādās kā:

Ja esat izvēlējies nodibināt uzņēmumu citā ES valstī, jums būs jāievēro šīs valsts noteikumi par meitasuzņēmuma, filiāles vai aģentūras nodibināšanu/reģistrēšanu un lielākā daļa šīs valsts noteikumu par uzņēmuma dibināšanu (tostarp par jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu en un par nepieciešamo atļauju iegūšanu). Iespējams, jānodrošina arī atbilstība valsts, Eiropas Savienības vai starptautiskajiem standartiem.

Lai noskaidrotu, kā jārīkojas jūsu gadījumā, sazinieties ar tās valsts vienoto kontaktpunktuAtidaryti kaip išorės nuorodą , kurā vēlaties sniegt pakalpojumus.

Vienotie kontaktpunkti sniedz informāciju savas valsts valodā. Tomēr daudzi sniedz informāciju arī citās valodās. Informācijas kvalitāte un piedāvātie pakalpojumi dažādos kontaktpunktos var būt atšķirīgi.

Izvēlieties valsti

Telesakaru, apraides un elektroniskie pakalpojumi

Ja sniedzat telesakaru, apraides un elektroniskos pakalpojumus, par tiem nodokļi de en fr parasti būs jāmaksā klienta valstī.

Korporatīvie klienti

Korporatīva klienta gadījumā tā būs valsts, kur reģistrēts attiecīgais uzņēmums vai kur tam ir pastāvīgas telpas, kurās šis pakalpojums tiek sniegts.

Klienti, kas nav nodokļa maksātāji

Personām, kas nav nodokļa maksātājas, tā būs reģistrācijas, pastāvīgās adreses vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts.

Īpaši noteikumi tiem, kuru gada apgrozījums ir neliels

Ir daži izņēmumi; šie vienkāršotie noteikumi dod jums iespēju piemērot jūsu valsts noteikumus par PVN (proti, tās ES dalībvalsts, kurā esat reģistrēts, kurā ir jūsu pastāvīgā adrese vai kur parasti dzīvojat), ja atbilstat šādiem kritērijiem:

Šajā gadījumā jums nebūs jāreģistrējas, jāiesniedz PVN deklarācijas un jāveic maksājumi ikvienā no ES valstīm, kurās dzīvo jūsu klienti (arī nebūs jāreģistrējas MOSS sistēmā). Jūs no saviem klientiem iekasēsiet PVN atbilstīgi savas valsts likmei un PVN maksāsiet un deklarēsiet savas valsts nodokļu iestādēm.

Ja savā valstī izmantojat īpašu sistēmu, kas paredzēta maziem uzņēmumiem un jums ļauj par savām piegādēm, kuru vērtība nepārsniedz kādu konkrētu robežvērtību, nemaksāt PVN, tas attiecas arī uz telesakaru, apraides vai elektroniskajiem pakalpojumiem, kurus jūs sniedzat.

Visā ES pret klientiem jāizturas vienādi

Jūs varat brīvi noteikt vispārīgos pārdošanas noteikumus, tomēr visiem jūsu klientiem, kas atrodas ES, jābūt tādām pašām iespējām izmantot pakalpojumus (kas tiek sniegti jūsu telpās vai elektroniski), kādas ir pieejamas jūsu vietējiem klientiem. Ja piedāvājat īpašu cenu, atlaidi vai izpārdošanu, tai jābūt pieejamai visiem klientiem neatkarīgi no valsts, kur viņi atrodas, pilsonības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības vietas.

Noteikumi attiecas uz tiešsaistes un bezsaistes darījumiem, ja vien preces vai pakalpojumi tiek pārdoti galalietotājam (fiziskai vai juridiskai personai, kam nav nolūka savu pirkumu pārdot tālāk, pārveidot, apstrādāt, izīrēt vai nodot lietošanā ar apakšlīgumu). Šie noteikumi netiek piemēroti audiovizuālajiem pakalpojumiem. Tomēr uz cita veida tiešsaistes saturu, kas aizsargāts ar autortiesībām, var attiekties teritoriālie autortiesību ierobežojumi.

Piekļuve tiešsaistes saskarnēm

Jūsu klientiem jābūt iespējai piekļūt visām jūsu tīmekļa vietnes versijām; piemēram, ja viņi no Itālijas vēlas atvērt lapu ar Spānijas URL adresi, viņus nedrīkst automātiski novirzīt uz Itālijas lapu. Viņiem vispirms jāsniedz sava piekrišana, un tikai tad jūs varat viņus pārvirzīt, turklāt viņi savu piekrišanu drīkst atsaukt jebkurā laikā.

Elektroniski sniegtu pakalpojumu pārdošana

Ja jūsu klients atrodas citā ES valstī un vēlas no jums iegādāties elektroniski sniegtu pakalpojumu (mākoņdatošanas, datu uzglabāšanas vai tīmekļa mitināšanas pakalpojumus), viņiem jāspēj piekļūt šiem pakalpojumiem un tiem reģistrēties tieši tādā pašā veidā, kā tas iespējams vietējiem klientiem.

Ja jums ir jāšķērso robeža, lai piedāvātu pakalpojumu klientam ārzemēs, jums varētu rasties papildu izmaksas (piemēram, saistībā ar preces uzglabāšanu vai administratīvajām procedūrām). Iespējams, ka šo papildizmaksu dēļ ir pamats prasīt augstāku cenu no klienta, kas dzīvo ārzemēs.

Kas ir diskriminācija?

Lai pārliecinātos, ka jūs kāds tirgotājs patiešām ir diskriminējis vai jūs pats piemērojat diskriminējošus nosacījumus saviem klientiem, vērsieties pēc palīdzības savas valsts kontaktpunktā en .

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: