Pēdējā pārbaude: 06/07/2022

Privātuma aizsardzība tiešsaistē

Savā tīmekļa vietnē varat izmantot dažādu veidu sīkdatnes. Atkarībā no sīkdatņu nolūka jums, iespējams, ir jāsaņem lietotāja iepriekšēja piekrišana.

Sīkdatnes, kam nav vajadzīga piekrišana

Lietotāju piekrišana nav obligāta, piem., šādos gadījumos:

Sīkdatnes, kurām ir vajadzīga piekrišana

Atsevišķu veidu sīkdatnēm jums ir jāsaņem jūsu lietotāju piekrišana, pirms varat tās izmantot, lai vāktu viņu datus. Tas nozīmē, ka sīkdatnes nevar būt aktīvas, kad tīmekļa vietne tiek atvērta pirmo reizi. Jūs varat izmantot šīs sīkdatnes un informāciju, kas savākta ar to palīdzību, tikai pēc tam, kad ir saņemta jūsu lietotāju piekrišana.

Zemāk norādīti daži gadījumi, kad lietotāju piekrišana ir obligāta:

Paredzētais nolūks

Ja izmantojat sīkdatnes, kam ir vajadzīga to personu piekrišana, kuras aplūko jūsu tīmekļa vietni, jums ir jāsniedz skaidra un pilnīga informācija par sīkdatnēm, kuras tur tiek izmantotas, un to nolūku. Jums ir jāgādā, lai lietotājiem būtu iespēja dot savu konkrētu piekrišanu atkarībā no nolūka, kam domātas dažādu veidu sīkdatnes, kuras tie pieņem, piemēram, iespēja dot atsevišķu piekrišanu līdzsekošanas sīkdatnēm, no vienas puses, un citām sīkdatnēm, no otras.

Piekrišanas atsaukšana

Jums ir jāgarantē, lai jūsu vietnes lietotājiem atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantojumam būtu tikpat viegli, kā viņi var pieņemt sīkdatnes. Ja lietotājs izšķiras par atteikšanos no sīkdatņu izmantojuma, jums tik un tā ir jānodrošina minimāli pakalpojumi šādiem lietotājiem, piem., tā, lai viņi var piekļūt vismaz kādai jūsu vietnes daļai.

Bieži uzdoti jautājumi — Datu aizsardzība un privātuma aizsardzība tiešsaistēAtidaryti kaip išorės nuorodą

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: