Pēdējā pārbaude: 11/04/2019

Privātuma aizsardzība tiešsaistē

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Savā tīmekļa vietnē varat izmantot dažādu veidu sīkdatnes. Atkarībā no sīkdatņu nolūka jums, iespējams, ir jāsaņem lietotāja iepriekšēja piekrišana.

Sīkdatnes, kam nav vajadzīga piekrišana

Lietotāju piekrišana nav obligāta, piem., šādos gadījumos:

Sīkdatnes, kurām ir vajadzīga piekrišana

Atsevišķu veidu sīkdatnēm jums ir jāsaņem jūsu lietotāju piekrišana, pirms varat tās izmantot, lai vāktu viņu datus. Tas nozīmē, ka sīkdatnes nevar būt aktīvas, kad tīmekļa vietne tiek atvērta pirmo reizi. Jūs varat izmantot šīs sīkdatnes un informāciju, kas savākta ar to palīdzību, tikai pēc tam, kad ir saņemta jūsu lietotāju piekrišana.

Zemāk norādīti daži gadījumi, kad lietotāju piekrišana ir obligāta:

Paredzētais nolūks

Ja izmantojat sīkdatnes, kam ir vajadzīga to personu piekrišana, kuras aplūko jūsu tīmekļa vietni, jums ir jāsniedz skaidra un pilnīga informācija par sīkdatnēm, kuras tur tiek izmantotas, un to nolūku. Jums ir jāgādā, lai lietotājiem būtu iespēja dot savu konkrētu piekrišanu atkarībā no nolūka, kam domātas dažādu veidu sīkdatnes, kuras tie pieņem, piemēram, iespēja dot atsevišķu piekrišanu līdzsekošanas sīkdatnēm, no vienas puses, un citām sīkdatnēm, no otras.

Piekrišanas atsaukšana

Jums ir jāgarantē, lai jūsu vietnes lietotājiem atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantojumam būtu tikpat viegli, kā viņi var pieņemt sīkdatnes. Ja lietotājs izšķiras par atteikšanos no sīkdatņu izmantojuma, jums tik un tā ir jānodrošina minimāli pakalpojumi šādiem lietotājiem, piem., tā, lai viņi var piekļūt vismaz kādai jūsu vietnes daļai.

Bieži uzdoti jautājumi — Datu aizsardzība un privātuma aizsardzība tiešsaistē

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: