Posledná kontrola: 06/07/2022

Súkromie na internete

Existujú rôzne druhy súborov cookie, ktoré môžete použiť v rámci svojho webového sídla. Predchádzajúci súhlas používateľov sa bude vyžadovať v závislosti od účelu súboru cookie.

Súbory cookie, ktoré si nevyžadujú súhlas

Niektoré prípady, v ktorých sa súhlas nevyžaduje:

Súbory cookie, ktoré si vyžadujú súhlas

Niektoré súbory cookie si vyžadujú súhlas používateľov pred tým, ako ich môžete použiť na zber údajov. To znamená, že súbory cookie nemôžu byť nastavené, keď sa webová stránka prvýkrát otvorí. Súbor cookie môžete nastaviť a informácie zhromaždené prostredníctvom neho využívať až po získaní súhlasu používateľa.

Niektoré prípady, v ktorých sa vyžaduje súhlas:

Zamýšľaný účel súborov cookie

Ak používate súbory cookie, ktoré si vyžadujú súhlas, musíte danej osobe počas prehľadávania na vašom webovom sídle poskytnúť jasné a úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používate, a o ich účele. Používatelia by mali mať možnosť poskytnúť osobitný súhlas v závislosti od účelu jednotlivých druhov súborov cookie, s ktorými vyjadrujú súhlas (napríklad osobitný súhlas s používaním trvalých súborov cookie).

Odvolanie súhlasu

Musíte zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu s používaním súborov cookie bolo pre používateľov vášho webového sídla rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie. Aj keď sa používateľ rozhodne svoj súhlas odvolať, musíte mu poskytnúť určitú minimálnu službu, napr. prístup aspoň k časti vášho webového sídla.

Ochrana údajov a súkromie na internete – najčastejšie otázkyOtvoriť ako externý odkaz

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: