Posledná kontrola: 07/07/2022

DPH

Krajiny EÚ majú rôzne typy sadzieb DPH: základná sadzba, znížená sadzba a osobitné sadzby. Prehľad rôznych sadzieb v každej z krajín EÚ a informácie, ktoré majú byť uvedené na faktúrach DPH. Uistite sa, že rozumiete osobitným pravidlám, ktoré sa týkajú DPH z cezhraničného predaja a nákupu tovarov a služieb v rámci EÚ, ako aj mimo EÚ.

Prehľad o tom, kedy uplatňovať DPH, ako sa registrovať na daňovom úrade, kedy je možné požiadať o odpočet DPH a ako požiadať o vrátenie DPH.

Niektoré druhy tovaru a služieb sú oslobodené od DPH. Pre malé podniky existujú osobitné úpravy DPH, ktoré im umožňujú obchodovať bez uplatňovania DPH a poskytujú im odstupňované daňové výhody v niektorých sektoroch.

Nástroj VIES vám umožní overiť si, či sa podnik zaregistroval na daňové účely pre cezhraničný obchod v rámci EÚ. Výsledky poskytnuté nástrojom VIES pochádzajú z vnútroštátnych databáz a sú pravidelne aktualizované.

Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta (režim MOSS) vám umožňuje poskytovať digitálne služby v rámci EÚ bez potreby registrácie v každom členskom štáte, v ktorom služby poskytujete. Tento režim môžu využiť tak podniky so sídlom v EÚ, ako aj podniky so sídlom mimo EÚ.

Zdieľať túto stránku: