Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 05/03/2018

Bankové účty v EÚ

Právo na základný bankový účet

Možno ste premýšľali nad tým, že si otvoríte bankový účet vo svojom domovskom štáte alebo inej krajine EÚ.

Ak máte oprávnený pobyt v krajine EÚ, máte právo na základný platobný účet. Banky vám nemôžu zamietnuť žiadosť o zriadenie základného platobného účtu len preto, že nežijete v krajine, v ktorej má banka sídlo.

Toto právo sa nevzťahuje na iné druhy bankových účtov, napr. sporiace účty.

Kedy môže banka odmietnuť zriadenie základného platobného účtu?

Banka vám môže odmietnuť zriadenie účtu, ak nedodržiavate predpisy EÚ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu .

V niektorých krajinách EÚ vám banka môže zamietnuť žiadosť o zriadenie základného bankového účtu v prípade, že už máte podobný účet v inej banke v tej istej krajine.

Ak si chcete otvoriť základný platobný účet mimo krajiny bydliska, banky v niektorých krajinách EÚ môžu požadovať, aby ste preukázali, že máte skutočný záujem o otvorenie účtu – ak napríklad žijete v jednej krajine, ale pracujete v inej.

Charakteristika základného účtu

Základný platobný účet je účet, ktorý vám umožní vykonávať štandardné transakcie využívané v každodennom živote, ako sú:

  • vklady,
  • výbery hotovosti,
  • prijímanie a vykonávanie platieb (napríklad inkasá a nákupy prostredníctvom platobnej karty).

Súčasťou základného účtu by mala byť aj platobná karta, ktorú možno použiť na výber hotovosti a nakupovanie online aj v obchodoch.

Banka by vám v rámci vášho účtu mala umožniť prístup k online bankovým službám, ak takéto služby poskytuje. Nemusí však vždy ponúknuť služby, ako sú prečerpanie limitu alebo možnosť kontokorentného úveru.

Za vedenie základného platobného účtu si banky v niektorých krajinách EÚ môžu účtovať ročný poplatok, ktorý by mal byť primeraný.

Príklad

Môžete mať účet v krajine EÚ, v ktorej nežijete

Sándor začal pracovať pre firmu v Slovinsku, ale naďalej býval v Maďarsku. Firma od neho požadovala, aby si otvoril bankový účet v Slovinsku, na ktorý mu chcela posielať mzdu.

V blízkosti svojho pracoviska našiel slovinskú banku, v ktorej požiadal o zriadenie bežného účtu. Banka mu účet zriadila, hoci nežil v Slovinsku.

Banky vám nemôžu odmietnuť zriadenie základného účtu z dôvodu, že nežijete v danej krajine.

Presun účtov medzi bankami

Svoj bankový účet si môžete presunúť do inej banky v rámci jednej krajiny EÚ. Vaša nová banka by vám s tým mala pomôcť.

Ak si chcete presunúť účet do inej banky v tej istej krajine, informujte svoju novú banku o tom, že si chcete presunúť účet a previesť svoje pravidelné platby na tento nový účet.

Nová banka následne zabezpečí, aby vám stará banka previedla údaje a zrušila všetky trvalé príkazy. Nová banka okrem toho musí:

  • informovať o zmene účtu tretie strany, napríklad zamestnávateľa, úrad sociálneho zabezpečenia a poskytovateľov služieb,
  • zriadiť nové trvalé príkazy,
  • prijať zodpovedajúce inkasá na novom účte.

Ak ste sa rozhodli uzavrieť svoj starý účet, je možné, že vám bude účtovaný poplatok.

Ak vám v súvislosti s presunom účtu vzniknú náklady, pretože sa banke nepodarilo dodržať lehotu (napr. na zrušenie platby) alebo urobila chybu, bude vám musieť tieto náklady nahradiť. V prípade ťažkostí môžete využiť mechanizmus mimosúdneho riešenia sporov.

Príklad

Presun účtu medzi bankami neprebieha vždy bez problémov

Keď sa Suzanne presťahovala z Toulouse do Paríža, rozhodla sa, že si svoj bankový účet presunie do svojej miestnej banky v Paríži. Svoju novú banku v Paríži požiadala o prevod všetkých platieb na nový účet a uzavretie starého účtu v Toulouse.

Banka v Paríži informovala banku v Toulouse, aby zrušila Suzannine trvalé príkazy a uzavrela jej účet. V Paríži jej následne zriadili trvalé príkazy z jej nového účtu. Banka však zabudla informovať jej mobilného operátora a Suzanne dostala pokutu, pretože nezaplatila včas faktúru za telefón.

Suzanne preto parížskej banke podala sťažnosť. Banka jej vrátila sumu, ktorú zaplatila za pokutu, a opravila trvalý príkaz platby za využívanie služieb mobilného operátora.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo