Posledná kontrola : 22/04/2022

Bankové účty v EÚ

Právo na základný bankový účet

Možno ste premýšľali nad tým, že si otvoríte bankový účet vo svojom domovskom štáte alebo v inej krajine EÚ.

Ak máte oprávnený pobyt v krajine EÚ, máte právo na „základný platobný účet". Banky vám nemôžu zamietnuť žiadosť o zriadenie základného platobného účtu len preto, že nežijete v krajine, v ktorej má banka sídlo.

Upozornenie

Toto právo sa nevzťahuje na iné druhy bankových účtov, napr. sporiace účty.

Kedy môže banka odmietnuť zriadenie základného platobného účtu?

Banka vám môže odmietnuť zriadenie účtu, ak nedodržiavate predpisy EÚ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmuOtvoriť ako externý odkaz .

V niektorých krajinách EÚ vám banka môže zamietnuť žiadosť o zriadenie základného bankového účtu v prípade, že už máte podobný účet v inej banke v tej istej krajine.

Ak si chcete otvoriť základný platobný účet mimo krajiny bydliska, banky v niektorých krajinách EÚ môžu požadovať, aby ste preukázali, že máte skutočný záujem o otvorenie účtu – ak napríklad žijete v jednej krajine, ale pracujete v inej.

Charakteristika základného účtu

Základný platobný účet je účet, ktorý vám umožní vykonávať štandardné transakcie využívané v každodennom živote, ako sú:

Súčasťou základného účtu by mala byť aj platobná karta, ktorú možno použiť na výber hotovosti a nakupovanie online aj v obchodoch.

Banka by vám v rámci vášho účtu mala umožniť prístup k online bankovým službám, ak takéto služby poskytuje. Nemusí však vždy ponúknuť služby, ako je povolené prečerpanie limitu alebo možnosť kontokorentného úveru.

Za vedenie základného platobného účtu si banky v niektorých krajinách EÚ môžu účtovať ročný poplatok, ktorý by mal byť primeraný.

Príklad

Môžete mať účet v krajine EÚ, v ktorej nežijete

Sándor začal pracovať pre firmu v Slovinsku, ale naďalej býval v Maďarsku. Rozhodol sa, že bude na bežné výdavky používať bankový účet v Slovinsku, popri svojom maďarskom bankovom účte.

V blízkosti svojho pracoviska našiel slovinskú banku, v ktorej požiadal o zriadenie bežného účtu. Banka mu účet zriadila, hoci nežil v Slovinsku.

Banky vám nemôžu odmietnuť zriadenie základného účtu z dôvodu, že nežijete v danej krajine.

Informácie o poplatkoch

Pred zriadením účtu by vám banka mala poskytnúť dokument, v ktorom sú uvedené najdôležitejšie služby ponúkané v súvislosti s účtom a všetky súvisiace poplatky, ktoré budete musieť prípadne uhradiť. Ide o „dokument s informáciami o poplatkoch". Umožní vám porovnať si náklady spojené s vedením účtu v rôznych bankách.

Vaša banka vám musí prinajmenšom raz za rok predložiť aj výpis, v ktorom sú vysvetlené poplatky spojené s vedením vášho účtu. Tento „výpis poplatkov" by mal obsahovať aj informácie o uplatňovaných úrokových sadzbách.

Presun účtov medzi bankami

Svoj bankový účet si môžete presunúť do inej banky v rámci jednej krajiny EÚ. Vaša nová banka by vám s tým mala pomôcť.

Ak si chcete presunúť účet do inej banky v tej istej krajine, informujte svoju novú banku o tom, že si chcete presunúť účet a previesť svoje pravidelné platby na tento nový účet.

Nová banka následne zabezpečí, aby stará banka previedla vaše údaje a zrušila všetky trvalé príkazy. Nová banka okrem toho musí:

Ak ste sa rozhodli uzavrieť svoj starý účet, je možné, že vám bude účtovaný poplatok.

Ak vám v súvislosti s presunom účtu vzniknú náklady, pretože sa banke nepodarilo dodržať lehotu (napr. na zrušenie platby) alebo urobila chybu, bude vám musieť tieto náklady nahradiť. V prípade ťažkostí môžete využiť mechanizmus mimosúdneho riešenia sporov.

Príklad

Presun účtu medzi bankami neprebieha vždy bez problémov

Keď sa Suzanne presťahovala z Toulouse do Paríža, rozhodla sa, že si svoj bankový účet presunie do svojej miestnej banky v Paríži. Svoju novú banku v Paríži požiadala o prevod všetkých platieb na nový účet a uzavretie starého účtu v Toulouse.

Banka v Paríži informovala banku v Toulouse, aby zrušila Suzannine trvalé príkazy a uzavrela jej účet. V Paríži jej následne zriadili trvalé príkazy z jej nového účtu. Banka však zabudla informovať jej mobilného operátora a Suzanne dostala pokutu, pretože nezaplatila včas faktúru za telefón.

Suzanne preto parížskej banke podala sťažnosť. Banka jej vrátila sumu, ktorú zaplatila za pokutu, a opravila trvalý príkaz platby za využívanie služieb mobilného operátora.

Vaše peniaze sú v EÚ chránené

Pravidlá EÚ zaručujú, že peňažné prostriedky na vašom bankovom účte (sporiacom a/alebo bežnom účte) sú chránené, ak banka, v ktorej máte účet, zlyhá. Vaše peniaze sú chránené do výšky 100 000 EUR alebo ekvivalentnej hodnoty v domácej mene. Tento limit ochrany sa vzťahuje na osobu a banku, to znamená, že ak máte niekoľko účtov v rovnakej banke, limit 100 000 EUR sa uplatní sa vaše účty spolu.

Existujú určité výnimky z tohto pravidla. Ak máte napríklad spoločný účet s partnerom, limit vo výške 100 000 EUR sa vzťahuje na každého z vás, to znamená, že vklady na spoločnom účte sú chránené do maximálnej výšky 200 000 EUR. Vaše peniaze budú okrem toho na obmedzený čas chránené aj nad hodnotu 100 000 EUR v niektorých ďalších prípadoch, ako napríklad:

V týchto prípadoch sú sumy nad 100 000 EUR chránené po dobu najmenej troch mesiacov, najviac však 12 mesiacov po pripísaní sumy na účet alebo od okamihu, keď sa peniaze stali právne prevoditeľné v závislosti od podmienok a hraničných hodnôt stanovených v každej krajine EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: