Posledná kontrola: 12/05/2020

Zemepisné označenia

Týka sa vás brexit?

Ak má váš výrobok konkrétny zemepisný pôvod a reputáciu, t. j. danú kvalitu alebo iné charakteristické vlastnosti výrobku, ktoré možno v podstatnej miere pripísať jeho zemepisnému pôvodu, môžete si ho ochrániť zemepisným označením (ZO).

Zemepisné označenia slúžia na ochranu:

Vaše práva v rámci ochrany zemepisných označení

Zemepisné označenia chránia vaše výrobky proti zneužitiu alebo napodobňovaniu registrovaného názvu a zaručujú skutočný pôvod daného výrobku vašim spotrebiteľom. Vďaka týmto pravidlám máte vy a všetci výrobcovia v danej zemepisnej oblasti na daný výrobok kolektívne práva, pokiaľ sú splnené určité požiadavky.

Vysvetlenie systémov kvality

V rámci systémov kvality EÚ sa chránia názvy výrobkov, ak existuje inherentná súvislosť medzi vlastnosťami daného výrobku a jeho zemepisným pôvodomen. Rozoznávame tieto druhy:

Ďalšie informácie o systémoch kvality EÚen.

Pozrite si zoznam názvov výrobkoven, ktoré sa buď uchádzajú o registráciu, alebo už boli zaregistrované ako CHOP, CHZP či ZO.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení vo vašej krajine EÚ:

Výber štátu
 • Lichtenštajnsko *li
 • Litva *lt
 • Lotyšsko *lv
 • Luxemburskoludeenfr
 • Malta *mt
 • Maďarsko *hu
 • Nemeckodedeen
 • Nórskonoen
 • Portugalsko *pt
 • Poľskoplenpl
 • Rakúskoatdeen
 • Rumunsko *ro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosiensl
 • Spojené kráľovstvogben
 • Taliansko *it
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označení

Pozrite si oddiel Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označeníen v rámci príslušného systému kvality EÚ.

Súvisiace témy

Verejné konzultácie

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava týkajúce sa riadenia práv duševného vlastníctva v projektoch spolufinancovaných EÚ alebo medzinárodných obchodných zmluvách.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: