Posledná kontrola: 04/07/2022

Zemepisné označenia

Ak má váš výrobok konkrétny zemepisný pôvod a reputáciu, t. j. danú kvalitu alebo iné charakteristické vlastnosti výrobku, ktoré možno v podstatnej miere pripísať jeho zemepisnému pôvodu, môžete si ho ochrániť zemepisným označením (ZO).

Zemepisné označenia slúžia na ochranu:

Vaše práva v rámci ochrany zemepisných označení

Zemepisné označenia chránia vaše výrobky proti zneužitiu alebo napodobňovaniu registrovaného názvu a zaručujú skutočný pôvod daného výrobku vašim spotrebiteľom. Vďaka týmto pravidlám máte vy a všetci výrobcovia v danej zemepisnej oblasti na daný výrobok kolektívne práva, pokiaľ sú splnené určité požiadavky.

Vysvetlenie systémov kvality

V rámci systémov kvality EÚ sa chránia názvy výrobkov, ak existuje inherentná súvislosť medzi vlastnosťami daného výrobku a jeho zemepisným pôvodom en . Rozoznávame tieto druhy:

Ďalšie informácie o systémoch kvality EÚ en .

Pozrite si zoznam názvov výrobkov en , ktoré sa buď uchádzajú o registráciu, alebo už boli zaregistrované ako CHOP, CHZP či ZO.

Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označení

Pozrite si oddiel Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označení en v rámci príslušného systému kvality EÚ.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: