: 27/03/2019

Zemepisné označenia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak má váš výrobok konkrétny zemepisný pôvod a reputáciu, t. j. danú kvalitu alebo iné charakteristické vlastnosti výrobku, ktoré možno v podstatnej miere pripísať jeho zemepisnému pôvodu, môžete si ho ochrániť zemepisným označením (ZO).

Zemepisné označenia slúžia na ochranu:

Vaše práva v rámci ochrany zemepisných označení

Zemepisné označenia chránia vaše výrobky proti zneužitiu alebo napodobňovaniu registrovaného názvu a zaručujú skutočný pôvod daného výrobku vašim spotrebiteľom. Vďaka týmto pravidlám máte vy a všetci výrobcovia v danej zemepisnej oblasti na daný výrobok kolektívne práva, pokiaľ sú splnené určité požiadavky.

Vysvetlenie systémov kvality

V rámci systémov kvality EÚ sa chránia názvy výrobkov, ak existuje inherentná súvislosť medzi vlastnosťami daného výrobku a jeho zemepisným pôvodomen. Rozoznávame tieto druhy:

Ďalšie informácie o systémoch kvality EÚen.

Pozrite si zoznam názvov výrobkoven, ktoré sa buď uchádzajú o registráciu, alebo už boli zaregistrované ako CHOP, CHZP či ZO.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení vo vašej krajine EÚ:

Výber štátu
 • Lichtenštajnskoli
 • Litvalt
 • Lotyšskolv
 • Luxemburskoludeenfr
 • Maltamt
 • Maďarskohu
 • Nemeckodedeen
 • Nórskonoen
 • Portugalskopt
 • Poľskoplenpl
 • Rakúskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosiensl
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označení

Pozrite si oddiel Ako sa zaregistrovať na ochranu zemepisných označeníen v rámci príslušného systému kvality EÚ.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

-

Zdieľať túto stránku: