Posledná kontrola: 14/10/2021

Práca na dobu určitú

Rovnaké pracovné podmienky

Zamestnancom, ktorí pracujú na dobu určitú, musíte zabezpečiť rovnaké pracovné podmienky, ako majú stáli zamestnanci. Týka sa to odmeňovania, dovolenky, výpovednej lehoty a iných práv a výhod, ktoré sa viažu na pracovný pomer. Ako zamestnávateľ musíte informovať svojich zamestnancov, ktorí pracujú na dobu určitú, ak je k dispozícii miesto na trvalý pracovný úväzok.

Opakované uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú

Krajiny EÚ sú povinné zaviesť minimálne jedno z týchto opatrení do svojich vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom zabrániť zneužívaniu opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú:

Zdravie a bezpečnosť

Svojich zamestnancov musíte pred nástupom do práce informovať o všetkých možných rizikách súvisiacich s prácou, ktorú majú vykonávať, vrátane požadovaných osobitných kvalifikácií, zručností a lekárskeho dohľadu.

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ nemôžete uzatvoriť zmluvu na dobu určitú so zamestnancami v určitých pracovných pozíciách, najmä ak sa vyžaduje osobitný lekársky dohľad.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Týka sa vás brexit?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES Otvoriť ako externý odkaz

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí , napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network .

Ďalšie asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: