Posledná kontrola: 09/03/2020

Nekalé cenové praktiky

Týka sa vás brexit?

V celej musia predajcovia uvádzať ceny výrobkov dostatočne jednoznačne, aby ste mohli jednoducho porovnávať podobné výrobky a prijímať informované rozhodnutia – a to bez ohľadu na to, akým spôsobom je výrobok zabalený alebo koľko kusov sa v jednom balení nachádza.

Podniky majú zákonnú povinnosť zreteľne uvádzať požadovanú cenu pri propagácii alebo predaji výrobku.

Úplné údaje o cene

Cena uvádzaná v ponuke musí zahŕňať všetky dane a poplatky za dodávku. V prípade, že sa určité dodatočné náklady nedajú vypočítať vopred, musíte o tom dostať informáciu ešte pred kúpou.

Príklad

Dane a poplatky musia byť zahrnuté v celkovej cene

Stefaan z Belgicka našiel na webovom sídle istej leteckej spoločnosti veľmi lacné letenky do Španielska. Keď však dokončil online rezerváciu, konečná cena bola dvojnásobná. Navýšila sa o rozličné poplatky, ktoré neboli uvedené v žiadnom kroku rezervácie.

Stefaan sa obrátil na oddelenie služieb zákazníkom, kde mu povedali, že úvodná cena bola orientačná. Zavolal na belgické spotrebiteľské centrum, kde mu potvrdili, že aj keď sú letecké spoločnosti oprávnené účtovať dodatočné poplatky napr. za batožinu alebo jedlo na palube, táto informácia musí byť uvedená od začiatku (spolu so všetkými ostatnými poplatkami, daňami atď.). Dodatočné náklady, ktoré sú povinné (napr. administratívne poplatky a poplatky za platbu), musia byť zakaždým zahrnuté v úvodnej cene.

Dotknutá letecká spoločnosť teraz jasne uvádza všetky príplatky v začiatočnom kroku rezervácie.

Ak sa v reklame uvádza, že je niečo „zadarmo", nemôžu od vás požadovať, aby ste zaplatili viac, ako sú náklady spojené s:

Jednoduché porovnanie – jednotková cena

Zároveň by ste mali mať možnosť porovnať ceny výrobkov rozličných značiek a balení rôznych veľkostí, aby ste zistili, koľko usporíte napríklad nákupom veľkého balenia raňajkových vločiek v porovnaní s malým balením.

Pomôže vám pri tom jednotková cena – napr. za kilogram alebo liter výrobku, ktorá sa povinne uvádza na výrobku spoločne s predajnou cenou. Táto informácia musí byť podaná zrozumiteľne a musí byť čitateľná a ľahko rozpoznateľná.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj na reklamu, v ktorej sa predajná cena uvádza.

Príklad

Overte si jednotkovú cenu kupovaného výrobku

Nadine žije so svojou 5-mesačnou dcérkou v Luxembursku neďaleko nemeckých hraníc. V snahe ušetriť začala porovnávať ceny plienok v rôznych obchodoch v Luxembursku, ako aj za hranicami v Nemecku.

Zistila, že istý nemecký predajca ponúka balenie rovnakých plienok, ako zvyčajne kupuje v Luxembursku, za tú istú cenu. Keď sa však lepšie pozrela na jednotkovú cenu, uvedomila si, že nemecké balenie obsahovalo 140 plienok, zatiaľ čo luxemburské len 90, takže cena za jednu plienku v Luxembursku bola oveľa vyššia. Okamžite začala nakupovať plienky v Nemecku.

Výnimky

V prípade určitých tovarov sa nemusí uvádzať jednotková cena, pretože jej uvedenie by mohlo byť mätúce, alebo by nebolo prospešné kvôli charakteru tovaru, či jeho účelu. Ide napríklad o:

Cenová diskriminácia nie je povolená

Obchodník vám ako občanovi EÚ nemôže pri nákupe výrobku alebo služby účtovať viac len preto, že žijete v inej krajine alebo ste občanom iného členského štátu. Jedinú výnimku tvoria prípady, pri ktorých je cenový rozdiel odôvodnený na základe objektívnych kritérií, a nielen na základe štátnej príslušnosti. Napríklad rozdielne náklady na poštovné môžu znamenať, že za doručenie tovaru môžete zaplatiť v jednej krajine viac než v inej. Obchodníci však môžu stanoviť rôzne čisté predajné ceny na rôznych predajných miestach, ako sú kamenné obchody alebo webové stránky. Prípadne môžu konkrétne cenové ponuky zacieliť len na určitý región v rámci členského štátu. Podľa pravidiel EÚ musia mať k takýmto ponukám prístup aj spotrebitelia z iných krajín EÚ.

Rozdiely v prístupe k tovaru alebo službám pre zákazníkov z rôznych krajín EÚ však nie sú nijakým spôsobom odôvodniteľné v týchto troch situáciách:

Ak obchodník prevádzkuje viacero verzií tej istej webovej stránky pre rôzne krajiny, ako napríklad internetový obchod predávajúci výrobky v rôznych krajinách EÚ, mali by ste mať možnosť zvoliť si, ktorú verziu stránky chcete navštíviť. S presmerovaním na verziu webovej stránky pre konkrétnu krajinu musíte súhlasiť. Zároveň by ste vždy mali mať možnosť zmeniť svoju voľbu.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: