Posledná kontrola : 26/09/2018

Nekalé cenové praktiky

V celej musia predajcovia uvádzať ceny výrobkov dostatočne jednoznačne, aby ste mohli jednoducho porovnávať podobné výrobky a prijímať informované rozhodnutia – a to bez ohľadu na to, akým spôsobom je výrobok zabalený alebo koľko kusov sa v jednom balení nachádza.

Firmy majú zákonnú povinnosť zreteľne uvádzať požadovanú cenu pri propagácii alebo predaji výrobku.

Úplné informácie o cene

Cena uvádzaná v ponuke musí zahŕňať všetky dane a poplatky za dodávku. V prípade, že sa určité dodatočné náklady nedajú vypočítať vopred, musíte o tom dostať informáciu ešte pred kúpou.

Príklad

Steven zo Škótska našiel na webovom sídle istej leteckej spoločnosti veľmi lacné letenky do Španielska. Keď však dokončil online rezerváciu, konečná cena bola dvojnásobná. Navýšila sa o rozličné poplatky, ktoré sa neuvádzali v žiadnom kroku rezervácie.

Steven sa obrátil na oddelenie služieb zákazníkom, kde mu povedali, že úvodná cena bola len orientačná. Zavolal na škótske spotrebiteľské centrum, kde mu potvrdili, že aj keď sú letecké spoločnosti oprávnené účtovať dodatočné poplatky napr. za batožinu alebo jedlo na palube, táto informácia musí byť uvedená od začiatku (spolu so všetkými ostatnými poplatkami, daňami atď.). Dodatočné náklady, ktoré sú povinné (napr. administratívne poplatky a poplatky za platbu), musia byť zakaždým zahrnuté v úvodnej cene.

Po zásahu spotrebiteľského centra začala letecká spoločnosť uvádzať všetky príplatky zreteľným a jednoznačným spôsobom v začiatočnom kroku rezervácie.

Ak sa v reklame uvádza, že je niečo „zadarmo", nemôžu od vás požadovať, aby ste zaplatili viac, ako sú náklady spojené s:

Jednoduché porovnanie – jednotková cena

Zároveň by ste mali mať možnosť porovnať ceny výrobkov rozličných značiek a balení rôznych veľkostí, aby ste zistili, koľko usporíte napríklad nákupom veľkého balenia raňajkových vločiek v porovnaní s malým balením.

Pomôže vám pri tom jednotková cena – napr. za kilogram alebo liter výrobku, ktorá sa povinne uvádza na výrobku spoločne s predajnou cenou. Predajná a jednotková cena musia byť jednoznačné, ľahko rozpoznateľné a čitateľné.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj na reklamu, v ktorej sa predajná cena uvádza.

Príklad

Nadine žije so svojou 5-mesačnou dcérkou Clarou v Belgicku neďaleko nemeckých hraníc. V snahe ušetriť začala porovnávať ceny plienok v rôznych obchodoch v Belgicku, ako aj v Nemecku.

Zistila, že istý nemecký predajca ponúka balenie rovnakých plienok, ako zvyčajne kupuje v Belgicku, za tú istú cenu. Keď sa však lepšie pozrela na jednotkovú cenu, uvedomila si, že nemecké balenie obsahovalo 140 plienok, zatiaľ čo belgické len 90, takže cena za jednu plienku v Belgicku vychádzala oveľa vyššia. Okamžite začala nakupovať plienky v Nemecku.

Nezabudnite si pred nákupom vždy skontrolovať jednotkovú cenu.

Výnimky

V prípade určitých tovarov sa nemusí uvádzať jednotková cena, pretože jej uvedenie by mohlo byť mätúce, alebo by nebolo prospešné kvôli charakteru tovaru, či jeho účelu. Ide napríklad o:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Požiadajte o pomoc a poradenstvo európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineen

Požiadajte o pomoc a poradenstvo vašu národnú spotrebiteľskú organizáciuen

Zdieľať túto stránku: