Posledná kontrola: 20/10/2022

Erasmus pre mladých podnikateľov

Začínajúci podnikatelia – ako využiť tento program

Ak ste si práve založili firmu alebo sa chystáte podnikať, mohli by ste využiť výmenný program Erasmus pre mladých podnikateľov.

Vďaka tomuto programu, ktorý je čiastočne financovaný Európskou úniou, môžete stráviť určitý čas v inej krajine EÚ, kde budete pracovať a učiť sa od skúseného podnikateľa. Upozorňujeme, že je to výmenný program, a nie platené zamestnanie.

Aby ste sa mohli zúčastniť na programe, musíte byť schopný preukázať vašu motiváciu a pevný zámer začať s podnikaním. Musíte predložiť životaschopný obchodný nápad a realistický podnikateľský plán. Prostriedky získané na základe tohto programu musíte doplniť vlastnými zdrojmi, ktoré pokryjú náklady na váš pobyt v zahraničí.

Do programu sa môžete prihlásiť aj vtedy, ak ste už začali podnikať, pokiaľ v čase podania prihlášky vykonávate podnikateľskú činnosť kratšie ako 3 roky.

Musíte mať viac ako 18 rokov a minimálne posledných 180 dní musíte mať trvalé bydlisko v krajine EÚ alebo v krajine, ktorá sa zúčastňuje na programe pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP ( COSME en ).

Trvanie programu

Dĺžka trvania programu je 1 mesiac až 6 mesiacov. Odporúča sa ukončiť výmenný pobyt bez prerušenia, ale je možné rozdeliť ho na niekoľko častí, pokiaľ svoj program ukončíte do 12 mesiacov od jeho začiatku.

Koho kontaktovať?

Vo väčšine krajín zodpovedajú za koordináciu programu miestne kontaktné centrá (sprostredkovateľská organizácia ). Oboznámia vás s postupom prihlásenia sa a priebehom výmenného pobytu a budú vám vyplácať vašu finančnú podporu. V prípade, že vo vašej krajine nie je sprostredkovateľská organizácia, môžete sa obrátiť na sprostredkovateľskú organizáciu v inej krajine.

Finančná podpora EÚ

Počas vašej účasti na programe môžete získať finančnú podporu na vaše cestovné a životné náklady súvisiace s vaším pobytom. Suma, ktorú dostanete, sa líši v závislosti od jednotlivých krajín.

Finančná pomoc v jednotlivých krajinách

Krajina pôsobenia začínajúceho podnikateľa Suma za mesiac počas pobytu v krajine (v EUR)
Dánsko 1 100
Írsko 1 000
Fínsko, Švédsko 950
Francúzsko, Island, Rakúsko, Taliansko 900
Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko 830
Cyprus, Grécko, Portugalsko 780
Turecko 750
Chorvátsko, Malta, Slovinsko 720
Estónsko, Maďarsko 670
Arménsko, Česko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko 610
Bulharsko, Severné Macedónsko, Litva, ​Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko 560
Albánsko, Moldavsko 530
Najvzdialenejšie regióny EÚ, zámorské krajiny a územia (ZKÚ) a podnikatelia s osobitnými potrebami 1100

Ako sa prihlásiť?

K prihláške potrebujete nasledovné dokumenty:

Ďalšie informácie nájdete v Príručke k registrácii pre začínajúcich podnikateľov en

Hostiteľ začínajúceho podnikateľa

Ak ste úspešný a skúsený podnikateľ alebo vlastník malého podniku, môžete sa zapojiť do programu ako hostiteľ začínajúceho podnikateľa. Účasť na programe môžete využiť mnohými spôsobmi, napríklad:

Ako sa prihlásiť v úlohe hostiteľa?

Čo potrebujete na účasť v programe ako hostiteľ?

Ďalšie informácie o tom, čo so sebou prináša úloha hostiteľa nájdete v príručke pre podnikateľov - hostiteľov en

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: