Posledná kontrola: 16/09/2022

Zdravotné a výživové tvrdenia

Výrobcovia a dovozcovia môžu propagovať výživové a/alebo zdravotné prínosy svojich potravinových výrobkov, ak:

Výživové a zdravotné tvrdenia nemôžu:

Výrobcovia a dovozcovia musia vlastniť (a na požiadanie predložiť vnútroštátnym orgánom) vedeckú dokumentáciu potvrdzujúcu tvrdenie týkajúce sa výrobku.

Výživové tvrdenia

Právne predpisy EÚ povoľujú určité výživové tvrdenia, ktoré môžete použiť, ak:

Výživové tvrdenia povolené podľa právnych predpisov EÚ

Zdravotné tvrdenia

Pravidelne aktualizovaný zoznam povolených a nepovolených zdravotných tvrdení je k dispozícii v Registri výživových a zdravotných tvrdení EÚ en . Potravinárske podniky pôsobiace v EÚ môžu používať povolené zdravotné tvrdenia len vtedy, ak spĺňajú osobitné a všeobecné požiadavky. Vnútroštátne orgány monitorujú používanie tvrdení prostredníctvom inšpekcií a právnych predpisov.

Povolenie nových tvrdení

Chceli by ste uviesť tvrdenie, ktoré ešte nie je uvedené v Registri výživových a zdravotných tvrdení EÚ? Váš podnik môže požiadať o povolenie: Informácie, ktoré budete musieť poskytnúť, sú uvedené v článku 15 nariadenia EÚ . Ďalšie informácie o povoľovacom postupe sa nachádzajú na portáli Európskej komisie zameranom na potraviny en .

Požadované informácie v prípade žiadostí o povolenie výživových a zdravotných tvrdení

Vnútroštátne orgány, ktorým sa predkladajú žiadosti o povolenie výživových a zdravotných tvrdení en

Pravidlá označovania

Zdravotné tvrdenie môžete použiť len vtedy, ak ho uvediete spolu s týmito informáciami na etikete, v prezentácii a reklame výrobku:

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: