Podnikanie
Posledná kontrola: 11/02/2019

Získanie vodičského preukazu v EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Na získanie vodičského preukazu EÚ musíte:

Skontrolujte si pravidlá o uznávaní a platnosti vodičských preukazov v EÚ.

Miesto obvyklého bydliska

O vydanie vodičského preukazu môžete požiadať v krajine, kde zvyčajne alebo pravidelne žijete.

V tejto krajine by ste mali žiť aspoň 185 dní počas kalendárneho roka, a to z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.

Ak máte osobné alebo pracovné väzby v dvoch alebo viacerých krajinách EÚ, miesto vášho obvyklého pobytu je v krajine, v ktorej máte osobné väzby (pokiaľ sa do krajiny vraciate pravidelne). Ak žijete v nejakej krajine EÚ, aby ste vykonávali určitú úlohu počas stanoveného časového obdobia, nemusíte splniť túto poslednú podmienku.

Ak sa presťahujete do zahraničia z dôvodu štúdia na vysokej škole alebo univerzite, miesto vášho obvyklého pobytu sa nemení. Stále však môžete požiadať o vydanie vodičského preukazu v tejto krajine EÚ, ak môžete dokázať, že ste v tejto krajine študovali minimálne 6 mesiacov.

Požiadavky týkajúce sa veku

Overte si, či vás váš vek oprávňuje viesť motorové vozidlo:

Kategória

Typ vozidla

Minimálny vek

AM
A1
B1

Mopedy
Ľahké motocykle
Štvorkolky

16

A2
B, BE
C1, C1E

Štandardné motocykle
Autá
Stredne veľké vozidlá

18

A

Ťažké motocykle

20

C, CE
D1, D1E

Veľké vozidlá
Minibusy

21

D, DE

Autobusy

24

V niektorých krajinách EÚ môžu byť tieto minimálne vekové limity iné alebo sa môžu uplatňovať určité dodatočné požiadavky.

Vo všeobecnosti platí, že na získanie vodičského oprávnenia skupiny A2 musíte mať aspoň 2-ročnú prax vo vedení motocykla skupiny A1.

Ak chcete požiadať o vodičské oprávnenie skupiny A, musíte mať aspoň 2-ročnú prax s vedením motocykla skupiny A2.

Po dosiahnutí minimálneho veku, ktorý je zvyčajne 24 rokov, sa predchádzajúca prax nevyžaduje.

Pre majiteľov vodičských preukazov neexistuje nijaká horná veková hranica. Vodičský preukaz môžete mať bez ohľadu na vek, pokiaľ vám zdravotný stav umožňuje viesť motorové vozidlo.

Zdravotná spôsobilosť

Príslušné orgány každej krajiny EÚ musia pred vydaním vodičského preukazu overiť, či ste zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla.

Lekárske posúdenia sa líšia v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia, ale obvykle sa týkajú:

V niektorých krajinách sa môže vyžadovať zdravotná prehliadka pri každom obnovení vodičského preukazu alebo po dosiahnutí určitého veku.

Ak ste vodič nákladného auta alebo autobusu, zdravotnú prehliadku musíte absolvovať každých 5 rokov. Aj od ostatných profesionálnych vodičov, ako sú vodiči taxislužby alebo záchrannej služby, sa môže vyžadovať pravidelná zdravotná prehliadka.

Výcvik vodiča a vodičské skúšky

Neexistujú nijaké pravidlá EÚ, ktoré sa uplatňujú na výcvik vodičov, autoškoly alebo inštruktorov autoškôl. Je v kompetencii každej krajiny EÚ, ako navrhne a usporiada výcvik vodičov.

Existujú však minimálne normy EÚ, ktoré sa týkajú:

Osobitné informácie pre jednotlivé krajiny

Overte si, aké sú pravidlá pre minimálny vek, zdravotnú spôsobilosť a vodičské skúšky v krajine, v ktorej chcete získať vodičský preukaz:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: