Podnikanie
Posledná kontrola : 19/12/2022

Získanie vodičského preukazu v EÚ

Na získanie vodičského preukazu EÚ en musíte:

Obvyklý pobyt

O vydanie vodičského preukazu musíte požiadať v krajine, kde obvykle alebo pravidelne žijete. Vo všeobecnosti je to krajina, v ktorej žijete aspoň 185 dní počas kalendárneho roka, a to z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.

Ak máte osobné alebo pracovné väzby v dvoch alebo vo viacerých krajinách EÚ, miesto vášho obvyklého pobytu je v krajine, v ktorej máte osobné väzby (pokiaľ sa do krajiny vraciate pravidelne). Ak žijete v nejakej krajine EÚ, aby ste vykonávali určitú úlohu počas stanoveného časového obdobia, nemusíte splniť túto poslednú podmienku.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ z dôvodu štúdia na vysokej škole alebo univerzite, miesto vášho obvyklého pobytu sa nemení. O vydanie vodičského preukazu však môžete požiadať vo vašej hostiteľskej krajine, ak môžete dokázať, že v nej študujete už minimálne 6 mesiacov.

Minimálne vekové požiadavky

Na získanie vodičského preukazu musíte spĺňať ďalej uvedené minimálne vekové požiadavky. V niektorých krajinách EÚ však môžu byť tieto vekové hranice vyššie alebo nižšie alebo sa môžu uplatňovať určité dodatočné požiadavky. Pre držiteľov vodičských preukazov neexistuje nijaká horná veková hranica. Vodičský preukaz môžete mať bez ohľadu na vek, pokiaľ vám podľa potvrdenia lekára zdravotný stav umožňuje viesť motorové vozidlo.

Vek Druh vodičského preukazu
16

Mopedy, kategória AM

Ľahké motocykle, kategória A1

Štvorkolky, kategória B1

18

Štandardné motocykle, kategória A2

Vo všeobecnosti platí, že na získanie vodičského oprávnenia skupiny A2 musíte mať aspoň 2-ročnú prax vo vedení motocykla skupiny A1. Po dosiahnutí minimálneho veku, ktorý je zvyčajne 24 rokov, sa predchádzajúca prax nevyžaduje.

Osobné automobily, kategória B, BE

Stredne veľké vozidlá, kategória C1, C1E

20

Ťažké motocykle, kategória A

Všeobecne platí, že ak chcete požiadať o vodičský preukaz skupiny A, musíte mať aspoň 2-ročnú prax s vedením motocykla skupiny A2. Po dosiahnutí minimálneho veku, ktorý je zvyčajne 24 rokov, sa predchádzajúca prax nevyžaduje.

21

Veľké vozidlá, kategória C, CE

Minibusy, kategória D1, D1E

24

Autobusy, kategória D, DE

Minimálne zdravotné požiadavky

Pred vydaním vodičského preukazu príslušné orgány overia, či ste zdravotne spôsobilí na vedenie motorového vozidla. Pri každom obnovení vodičského preukazu alebo po dosiahnutí určitého veku môžete byť povinní absolvovať zdravotnú prehliadku. Ak ste vodič nákladného auta alebo autobusu, zdravotnú prehliadku musíte absolvovať každých 5 rokov.

Vodičská skúška a skúšajúci komisári

Pokiaľ ide o výcvik vodičov, autoškoly alebo inštruktorov autoškôl, neexistujú nijaké pravidlá, ktoré by sa uplatňovali v celej EÚ. Existujú však minimálne normy EÚ, ktoré sa týkajú:

Ak spĺňate všetky potrebné požiadavky, bude vám vydaný vodičský preukaz v štandardnom formáte EÚ – plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou a osobitnými ochrannými znakmi, ktorý sa vydáva vo všetkých krajinách EÚ od roku 2013.

Viac informácií o modeloch vodičských preukazov vydaných pred rokom 2013 en Otvoriť ako externý odkaz, ktoré sú v súčasnosti stále platné, o ich vzhľade, ochranných znakoch a o oprávneniach a kategóriách vozidiel uvedených na nich.

Osobitné informácie pre jednotlivé krajiny

Oboznámte sa s pravidlami na získanie vodičského preukazu v krajine, v ktorej žijete, získajte informácie o výcviku vodičov a vodičskej skúške, ako aj o požiadavkách na vek a zdravotnú spôsobilosť:

Výber štátu

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: