Posledná kontrola : 14/12/2022

Prenájom vozidla

Neexistujú žiadne osobitné právne predpisy EÚ na prenájom vozidla. Keď si však prenajmete vozidlo v inej krajine EÚ, môžete využívať svoje základné práva spotrebiteľa. Patria sem:

Pri rezervácii vozidla by ste mali rozlišovať medzi autopožičovňou a sprostredkovateľom. Sprostredkovatelia sami neposkytujú prenajímané vozidlo, ale rezervujú vozidlo vo vašom mene v autopožičovni. V prípade sporov je za plnenie zmluvy zodpovedná autopožičovňa, ak nie je v zmluve stanovené inak.

Obmedzené právo na zrušenie rezervácie

Ak ste si rezervovali prenájom vozidla v rámci EÚ (online, telefonicky alebo e-mailom), nemáte automaticky právo na zrušenie rezervácie a vrátenie poplatku, hoci podmienky a pravidlá autopožičovne to môžu umožňovať.

Upozornenie

Na prenájom vozidla sa neuplatňujú právne predpisy EÚ, podľa ktorých máte 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy.

Zásada nediskriminácie

Autopožičovne si môžu v rôznych krajinách EÚ stanoviť svoje vlastné ceny a podmienky, a to na základe nákladov, ktoré im vznikajú, a ďalších faktorov. Keď si však požičiavate vozidlo online alebo priamo v pobočke autopožičovne, podľa právnych predpisov EÚ vás nesmú diskriminovať na základe štátnej príslušnosti ani krajiny, v ktorej žijete.

Príklad

Stefanie z Nemecka si chcela požičať auto v Írsku. Na webových stránkach autopožičovne bola inzerovaná cena 70 EUR.

Keď ale Stefanie uviedla krajinu, v ktorej žije, cena ihneď vyskočila na 140 EUR. Dôvodom bolo, že nebýva v Írsku.

Keďže sa jej takéto jednanie zdalo nefér, obrátila sa na európske spotrebiteľské centrumOtvoriť ako externý odkaz , ktoré autopožičovňu prinútilo zosúladiť svoje podmienky s právnymi predpismi EÚ.

Dvakrát meraj, raz rež!

Skôr ako si vozidlo prenajmete, poriadne si prečítajte podmienky. Zamerajte sa najmä na tieto veci:

Poistné krytie

Každé prenajaté vozidlo musí mať povinné zmluvné poistenie, ktoré je platné vo všetkých krajinách EÚ. Toto poistenie by malo byť zahrnuté v cene prenájmu.

Zároveň môžete uzavrieť nepovinné poistenie na krytie ďalších rizík (napr. na zranenia vodiča, poškodenie vozidla, krádež vozidla/jeho obsahu, vandalizmus a právnu pomoc).

Zistite si, aké riziká vaša poistná zmluva kryje. Tieto informácie by ste mali nájsť v podmienkach zmluvy o prenájme.

Používanie prenajatého vozidla v inej krajine

Ak chcete s prenajatým vozidlom navštíviť viaceré krajiny, musíte to oznámiť autopožičovni v momente rezervácie vozidla. Ak vám autopožičovňa povolí cestovať s vozidlom do inej krajiny, môže zabezpečiť, aby ste mali správne doklady k vozidlu, poistenie a havarijné krytie.

Ak máte pobyt v EÚ a prenajmete si vozidlo v krajine mimo EÚ (napr. vo Švajčiarsku), pri jazde v krajinách EÚ sa budú uplatňovať osobitné pravidlá.

Ak chcete cestovať s prenajatým vozidlom v EÚ aj tretích krajinách, napr. zo Švajčiarska do Francúzska, Nemecka, Rakúska alebo Talianska, musíte to vopred oznámiť autopožičovni. Aby boli dodržané colné predpisy EÚ, môžu vám poskytnúť vozidlo prihlásené v EÚ. Väčšina autopožičovní vo Švajčiarsku má v ponuke pre obyvateľov EÚ vozidlá s evidenčnými číslami EÚ v záujme dodržiavania colných predpisov Únie – mali by ste si to však overiť vo svojej autopožičovni.

Autopožičovňa musí zabezpečiť, aby vozidlo bolo v súlade s colnými a dopravnými predpismi krajiny, do ktorej cestujete. Napríklad v mnohých krajinách sú zimné pneumatiky povinné počas niektorých mesiacov roka.

Skôr než s vozidlom vycestujete do inej krajiny EÚ, prečítajte si informácie o bezpečnosti cestnej premávky.

Platnosť vodičského preukazu

Na prenájom a používanie vozidla v inej krajine EÚ potrebujete aj vodičský preukaz platný v danej krajine.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: