Posledná kontrola: 22/08/2022

Registrácia v schéme EMAS

Monitorovaním a systematickým zlepšovaním environmentálneho správania vášho podniku môžete pomôcť znížiť spotrebu energie, zabezpečiť, že zdroje, ktoré využívate, sú šetrné k životnému prostrediu, ako aj zlepšiť si povesť. Ako spoločnosť môžete požiadať o registráciu v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit en EÚ (EMAS).

Prínosy registrácie v schéme EMAS pre vašu spoločnosť

EMAS môže pomôcť vašej spoločnosti:

Postup registrácie v schéme EMAS je transparentný, pričom schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je overená nezávislou treťou stranou, čím sa zabezpečuje dôveryhodnosť schémy. Logo EMAS môžu používať len registrované organizácie.

Požiadavky na registráciu v schéme EMAS

Pre registráciu v schéme EMAS je potrebné podniknúť niekoľko krokov en , a to:

Technickú podporu a informácie o spôsobe vykonávania schémy EMAS vám poskytne príslušný orgán vo vašej krajine:

Výber štátu

EMAS pre MSP

Ak sa ako MSP zaregistrujete v schéme EMAS, môžete využívať niekoľko výhod:

Niektoré regióny a krajiny EÚ poskytujú finančnú podporu en pri uchádzaní sa o registráciu v schéme EMAS. Ak chcete zistiť, či sa to vzťahuje aj na vašu krajinu, môžete sa obrátiť na príslušný orgán en .

Využite dostupné nástroje a podporu

Ak sa plánujete uchádzať o registráciu v schéme EMAS, môžete využiť nástroj EMAS Easy – komplexný nástroj na vykonávanie schémy EMAS. EMAS Easy pomôže vašej spoločnosti vykonávať schému EMAS tak, aby bola zohľadnená veľkosť, finančná kapacita a organizačná kultúra malých podnikov. Pozrite si usmernenie týkajúce sa nástroja EMAS Easy a postupujte podľa krokov na registráciu v schéme EMAS.

Pre ďalšiu podporu pre MSP si prečítajte webovú stránku o schéme EMAS pre MSP en .

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Asistenčná služba EMAS

Využite podporu asistenčnej služby schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: