: 13/02/2019

Registrácia v schéme EMAS

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Monitorovaním a systematickým zlepšovaním environmentálneho správania vášho podniku môžete pomôcť znížiť spotrebu energie, zabezpečiť, že zdroje, ktoré využívate, sú šetrné k životnému prostrediu, ako aj zlepšiť si povesť. Ako spoločnosť môžete požiadať o registráciu v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a auditen EÚ (EMAS).

Prínosy registrácie v schéme EMAS pre vašu spoločnosť

EMAS môže pomôcť vašej spoločnosti:

Postup registrácie v schéme EMAS je transparentný, pričom schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je overená nezávislou treťou stranou, čím sa zabezpečuje dôveryhodnosť schémy. Logo EMAS môžu používať len registrované organizácie.

Požiadavky na registráciu v schéme EMAS

Pre registráciu v schéme EMAS je potrebné podniknúť niekoľko krokoven, a to:

Technickú podporu a informácie o spôsobe vykonávania schémy EMAS vám poskytne príslušný orgán vo vašej krajine:

Výber štátu:

 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Dánskodksk
 • Estónskoeesk
 • Francúzskofrsk
 • Fínskofisk
 • Gréckogrsk
 • Holandskonlsk
 • Litvaltsk
 • Lotyšskolvsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Maďarskohusk
 • Nemeckodesk
 • Nórskonosk
 • Portugalskoptsk
 • Poľskoplsk
 • Rakúskoatsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Spojené kráľovstvouksk
 • Talianskoitsk
 • Írskoiesk
 • Českoczsk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

EMAS pre MSP

Ak sa ako MSP zaregistrujete v schéme EMAS, môžete využívať niekoľko výhod:

Niektoré regióny a krajiny EÚ poskytujú finančnú podporupdfen pri uchádzaní sa o registráciu v schéme EMAS. Ak chcete zistiť, či sa to vzťahuje aj na vašu krajinu, môžete sa obrátiť na príslušný orgánen.

Využite dostupné nástroje a podporu

Ak sa plánujete uchádzať o registráciu v schéme EMAS, môžete využiť nástroj EMAS Easy – komplexný nástroj na vykonávanie schémy EMAS. EMAS Easy pomôže vašej spoločnosti vykonávať schému EMAS tak, aby bola zohľadnená veľkosť, finančná kapacita a organizačná kultúra malých podnikov. Pozrite si usmernenie týkajúce sa nástroja EMAS Easy a postupujte podľa krokov na registráciu v schéme EMAS.

Pre ďalšiu podporu pre MSP si prečítajte webovú stránku o schéme EMAS pre MSPen.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: