Posledná kontrola: 06/07/2022

Spotrebné dane

Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa týkajú týchto výrobkov: alkoholu, alkoholických nápojov, energetických výrobkov, elektriny a tabakových výrobkov. V niektorých prípadoch sa uplatňujú znížené sadzby a oslobodenia, ako napríklad pri bezcolných nákupoch.

Uistite sa, že viete, v ktorých prípadoch musíte zaplatiť spotrebnú daň, ako postupovať pri jej vrátení, kedy výrobok podlieha tejto dani a ako si overiť platnosť čísla na účely spotrebnej dane. Pri online predaji, najmä určitých výrobkov ako napr. tabak, sa uplatňujú osobitné pravidlá.

Zdieľať túto stránku: