Posledná kontrola: 15/04/2019

Spotrebné dane

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa týkajú týchto výrobkov: alkoholu, alkoholických nápojov, energetických výrobkov, elektriny a tabakových výrobkov. V niektorých prípadoch sa uplatňujú znížené sadzby a oslobodenia, ako napríklad pri bezcolných nákupoch.

Uistite sa, že viete, v ktorých prípadoch musíte zaplatiť spotrebnú daň, ako postupovať pri jej vrátení, kedy výrobok podlieha tejto dani a ako si overiť platnosť čísla na účely spotrebnej dane. Pri online predaji, najmä určitých výrobkov ako napr. tabak, sa uplatňujú osobitné pravidlá.

Zdieľať túto stránku: