Posledná kontrola: 23/06/2022

Práca na čiastočný úväzok

Rovnaké pracovné podmienky

Zamestnancom, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, musíte zabezpečiť rovnaké pracovné podmienky, ako majú zamestnanci pracujúci na plný pracovný čas. Týka sa to odmeňovania, dovolenky, výpovednej lehoty a iných práv a výhod, ktoré sa viažu na pracovný pomer.

Zmena pracovných podmienok

Pokiaľ je to možné, mali by ste vyhovieť svojim zamestnancom, ak chcú zmeniť rozvrhnutie svojho pracovného času, teda:

Nemôžete prepustiť zamestnanca, ak odmietne prejsť z kratšieho na plný pracovný čas alebo naopak.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: