Posledná kontrola: 26/04/2019

Práca na čiastočný úväzok

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Rovnaké pracovné podmienky

Zamestnancom, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, musíte zabezpečiť rovnaké pracovné podmienky, ako majú zamestnanci pracujúci na plný pracovný čas. Týka sa to odmeňovania, dovolenky, výpovednej lehoty a iných práv a výhod, ktoré sa viažu na pracovný pomer.

Zmena pracovných podmienok

Pokiaľ je to možné, mali by ste vyhovieť svojim zamestnancom, ak chcú zmeniť rozvrhnutie svojho pracovného času, teda:

Nemôžete prepustiť zamestnanca, ak odmietne prejsť z kratšieho na plný pracovný čas alebo naopak.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: