Posledná kontrola: 02/01/2023

Pracovné zmluvy

Pri nábore pracovníkov musíte rešpektovať minimálne požiadavky podľa pracovnoprávnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú podmienok zamestnávania pracovníkov, zmien pracovných zmlúv a konzultácie s pracovníkmi.

Okrem zmlúv na plný úväzok môžete svojim zamestnancom ponúknuť aj iné typy pracovných zmlúv. Keď použijete neštandardné formy zamestnávania, musíte dodržiavať zásadu nediskriminovania. Neštandardné alebo iné druhy pracovných zmlúv môžu byť takéto:

Pri prepúšťaní zamestnancov máte osobitné povinnosti týkajúce sa hromadného prepúšťania. Ak zamestnávate mladých pracovníkov, musíte dodržiavať osobitné pravidlá týkajúce sa zamestnávania pracovníkov do 18 rokov.

Upozornenie

Niektoré krajiny EÚ môžu poskytovať vyššiu úroveň ochrany pracovníkov. Aby vám boli všetky záväzky zamestnávateľa jasné, skontaktujte sa s inšpektorátom práce vo vašej krajine.

Zdieľať túto stránku: