Utolsó frissítés:: 18/02/2019

Munkaszerződések

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ha az Ön vállalkozásának alkalmazottjai vannak, be kell tartania az uniós munkaügyi jogszabályokban előírt minimumkövetelményeket a foglalkoztatási feltételek, a munkaszerződések módosítása és a munkavállalókkal folytatott konzultáció tekintetében.

A teljes munkaidős szerződések mellett Ön más típusú munkaszerződéseket is kínálhat munkavállalóinak. Ügyeljen a megkülönböztetésmentesség elvének érvényesülésére atipikus (nem szabványos) foglalkoztatási formák alkalmazása esetén. Atipikus foglalkoztatási formának minősül többek között:

Munkavállalók elbocsátása esetén tartsa szem előtt a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előírásokat. Ha Ön 18 év alatti munkavállalókat vesz fel, be kell tartania a rájuk vonatkozó egyedi foglalkoztatási szabályokat.

Előfordulhat, hogy egyes EU-országokban a munkavállalók az uniós foglalkoztatási szabályok által előírtaknál magasabb szintű védelmet élveznek. Annak érdekében, hogy munkáltatóként tisztában legyen kötelezettségeivel, tájékozódjon a hatályos előírásokról annak az országnak a munkaügyi hatóságánál, ahol cége működik.

Oldal megosztása: