Utolsó frissítés: 27/09/2022

Házasságra vonatkozó adatok

A polgári házasság intézményét mindegyik uniós ország elismeri.

Az élettársi kapcsolatokra, köztük a nyilvántartásba vett és a bejegyzett élettársi kapcsolatra, illetve a de facto élettársi kapcsolatra más szabályok vonatkoznak, mint a házasságra.

A házassággal kapcsolatos szabályozás az EU-ban országról országra eltér egymástól. A főbb különbségek a következő területeken jelentkeznek:

Információk a házasságra és a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó tagállami szabályokrólKülső honlaphoz vezető link

Több uniós országot érintő házasságkötés az EU-ban

Ez olyan esetekre vonatkozik, ha a házasság több uniós országot érint – például azért, mert Ön külföldi állampolgárral lép házasságra, vagy mert a házasságkötést követően párjával egy másik uniós országba kíván költözni.

Ügyintézés – a házasságkötés előtt 

Nézzen utána, melyik ország joga az irányadó az Ön házassága és a házassági vagyonközösség tekintetében. Ez fontos következményekkel jár arra nézve, milyen jogai és kötelezettségei vannak Önnek és házastársának.

Ha Ön nem a lakhelye szerinti országban, hanem egy másik uniós országban köt házasságot, mindkét országban kérjen tájékoztatást a hatóságoktól arról, milyen adminisztratív követelményeknek kell eleget tennie annak érdekében, hogy a házasság mindkét helyen teljes jogerővel bírjon. A követelmények közé nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségek egyaránt tartozhatnak.

Ügyintézés – a házasságkötés után

Az Ön házasságát elvben az EU összes többi országában el fogják ismerni, ez azonban nem vonatkozik teljes mértékben az azonos nemű párok házasságára.

Ha Ön nem a származási országában, hanem egy másik uniós tagállamban köt házasságot, érdemes házasságát anyakönyveztetnie a származási országában. Ezt a származási ország nemzeti jogszabályaival összhangban kell megtennie. Célszerű megérdeklődni a származási országa konzuli hivatalában, hogy anyakönyveztetheti-e ott a házasságot, vagy erre csak az adott országban van lehetőség.

Figyelmeztetés

Általános szabályként nem kötelező a házasságot a származási országában anyakönyveztetni. Ha azonban valamilyen adminisztratív okból (például öröklési vagy adózási célból) a származási országában vagy egy másik uniós országban hivatkozni kíván a családi állapotára, előfordulhat, hogy a házasság elismerésére vonatkozó nemzeti szabályoknak való megfelelés érdekében nyilvántartásba kell vetetnie házasságát az adott ország anyakönyvi vagy népesség-nyilvántartásában.

Ha Ön munkavállalás céljából másik európai uniós országba költözik, házastársa kiköltözhet Önhöz, és Önnel élhet. Az Ön esetének megfelelő linkre kattintva nézzen utána a vonatkozó tartózkodási szabályoknak:

Konkrét eset

Azonos nemű párok házassága – különbségek az egyes tagállamok jogában

A belga állampolgárságú Emma és a francia állampolgárságú Carine házasságot kötött egymással Belgiumban. Amikor Emmának munkája miatt Olaszországba kellett költöznie, Carine vele ment. Olaszországban azonban a hatóságok nem tekintették őket házaspárnak, mivel az ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

Tekintettel azonban arra, hogy Olaszország engedélyezi az azonos nemű párok közötti bejegyzett élettársi kapcsolatot, Emma és Carine ugyanolyan jogokban részesülhet az országban, mint az olasz jog szerint bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek.

Gyakran feltett kérdések

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: