A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 15/12/2017

Házasság

A polgári házasság intézményét mindegyik uniós ország elismeri.

A különböző típusú élettársi kapcsolatokra – köztük a nyilvántartásba vett és a bejegyzett élettársi kapcsolatra, illetve a de facto élettársi kapcsolatra más szabályok vonatkoznak, mint a házasságra.

A házassággal kapcsolatos szabályozás és gyakorlat országról országra eltér egymástól. A főbb különbségek a következő területeken jelentkeznek:

  • a házaspárok jogai és kötelezettségei – többek között a vagyonjog, a szülői szerep, illetve a névviselés tekintetében;
  • az egyházi és a polgári házasság elismerése – egyes országok az egyházi házasságot a polgári házassággal egyenértékűnek ismerik el, más országok viszont nem. Ha Ön kizárólag egyházi házasságot köt, polgárit nem, majd külföldre költözik, feltétlenül nézzen utána, mit jelent mindez az Ön családi állapotára nézve;
  • az azonos nemű párok házasságkötéshez való joga – a következő uniós országok engedélyezik az azonos nemű párok házasságát: Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság (Észak-Írország kivételével), Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország és Svédország.

Információk a házasságra és a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó tagállami szabályokról

Több uniós országot érintő házasságkötés az EU-ban

Mi a teendő abban az esetben, ha a házasság több uniós országot érint – például azért, mert Ön külföldi állampolgárral lép házasságra, vagy mert a házasságkötést követően párjával külföldre kívánnak költözni?

Ügyintézés – a házasságkötés előtt

Nézzen utána, melyik ország joga az irányadó az Ön házassága és a házassági vagyonközösség tekintetében. Ez fontos következményekkel jár arra nézve, milyen jogai és kötelezettségei vannak Önnek és házastársának.

Ha Ön nem a lakhelye szerinti országban, hanem egy másik uniós országban köt házasságot, mindkét országban kérjen tájékoztatást a hatóságoktól arról, milyen adminisztratív követelményeknek kell eleget tennie annak érdekében, hogy a házasság mindkét helyen teljes jogerővel bírjon. A követelmények közé nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségek egyaránt tartozhatnak.

Ügyintézés – a házasságkötés után

Az Ön házasságát az EU összes többi országában el fogják ismerni, ez azonban nem vonatkozik teljes mértékben az azonos nemű párok házasságára.

Ha Ön nem a származási országában, hanem egy másik uniós tagállamban köt házasságot, tanácsos házasságát anyakönyveztetnie a származási ország konzulátusán.

Ha Ön munkavállalás céljából másik európai uniós országba költözik, házastársa kiköltözhet Önhöz, és Önnel élhet. Az Ön esetének megfelelő linkre kattintva nézzen utána a vonatkozó tartózkodási szabályoknak:

Konkrét eset

Azonos nemű párok házassága – tagállami különbségek

A belga állampolgárságú Emma és a francia állampolgárságú Carine házasságot kötött egymással Belgiumban. Amikor Emmának munkája miatt Olaszországba kellett költöznie, Carine vele ment. Olaszországban azonban a hatóságok nem tekintették őket házaspárnak, mivel az ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

Tekintettel azonban arra, hogy Olaszország engedélyezi az azonos nemű párok közötti bejegyzett élettársi kapcsolatot, Emma és Carine ugyanolyan jogokban részesülhet ott, mint a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz