Utolsó frissítés: 08/02/2019

Az Ön nem uniós házastársa és gyermekei

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik uniós országba költözik abból a célból, hogy ott éljen, dolgozzon vagy tanuljon, az uniós szabályok megkönnyítik, hogy családtagjai csatlakozhassanak Önhöz. Ezen az oldalon megtudhatja, hogyan tudnak családtagjai – házastársa, gyermekei és unokái – a célországba költözni Önnel együtt még akkor is, ha nem rendelkeznek egyik EU-ország állampolgárságával sem.

Ha azonban Ön olyan uniós polgár, aki nem költözik másik EU-országba, hanem abban az uniós országban él, amelynek állampolgára, akkor egyedül hazájának nemzeti jogszabályai irányadóak házastársa, gyermekei és unokái odaköltözésére.

Ha Ön azonos nemű házastársával költözik hazájából egy másik uniós országba, házastársát megilleti az ott-tartózkodás joga, és a fogadó országnak ezt tiszteletben kell tartania. Ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha a fogadó ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

A legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező házastársa, gyermekei és unokái jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-országban tartózkodjanak. Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a 3 hónapot, mindössze érvényes útlevélre és – származási országtól függően – esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-országok megkövetelik, hogy a területükre beutazó nem uniós házastársak, gyermekek és unokák a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

A fogadó országba történő kiutazás előtt feltétlenül nézzenek utána, hogy ott létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Az Ön házastársának, gyermekeinek és unokáinak kinntartózkodásuk során mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Egyes uniós országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is lehet venni őket, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet őket kitoloncolni a származási országukba.

Egyenlő bánásmód

A fogadó országban az Ön házastársát, gyermekeit és unokáit ott-tartózkodásuk ideje alatt ugyanolyan elbánás illeti meg az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első 3 hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kitoloncolás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit, illetve unokáit – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – kitoloncolja a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell az Ön családtagjait arról, hogyan és meddig fellebbezhetnek a határozat ellen.

A 3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha Ön dolgozik...

Ha Ön alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik egy másik uniós országban, nem uniós házastársa, eltartott gyermekei és unokái minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak a fogadó országban.

Ha Ön nyugdíjas...

Ha Ön nyugdíjasként él egy másik uniós országban, nem uniós házastársa, gyermekei és unokái is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja saját maga és egész családja vonatkozásában, hogy:

Ha Ön diák...

Ha Ön diákként él egy másik uniós országban, házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja, hogy:

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek és unokáinak a beutazásuktól számított 3 hónapon belül tartózkodási okiratot kell kérelmezniük a fogadó ország hatóságaitól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Nézzen utána, hogyan válthat ki tartózkodási kártyát nem uniós családtagjai számára.

Egyenlő bánásmód

A fogadó országban az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit és unokáit ott-tartózkodásuk ideje alatt ugyanolyan elbánás illeti meg az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Az Ön házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak a fogadó országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell a címzetteknek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell az Ön családtagjait arról, hogyan és meddig fellebbezhetnek a határozat ellen.

Konkrét eset

Irina német állampolgár, aki Írországban él. Orosz állampolgárságú édesanyja tartózkodási kártyáért folyamodott Írországban. Az eljárás során le kellett adnia útlevelét az ír hatóságoknak.

A hatóságok azt mondták, hogy a tartózkodási kártya kibocsátása akár egy évet is igénybe vehet. Irina édesanyja aggódott, hogy ha nem kapja idejében vissza az útlevelét, karácsonyra nem tud hazautazni Oroszországba, vagy utána nem tud majd visszatérni Írországba.

Az uniós jog értelmében a nem uniós családtagok tartózkodási kártya iránti igényét a hatóságoknak 6 hónapon belül el kell bírálniuk, és ez alatt az idő alatt nem tarthatják maguknál az édesanya útlevelét.

Elhalálozás

Ha Ön nem a hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él jogszerűen, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát, Önnel élő nem uniós élettársa, gyermekei és unokái az országban maradhatnak, ha az Ön halálát megelőzően legalább 1 évig ott éltek.

Ahhoz, hogy az országban maradhassanak, az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Válás

Ha Ön elválik, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát a fogadó országban (aminek rendszerint az a feltétele, hogy legalább 5 évig ott tartózkodjon), az Ön uniós ország állampolgárságával nem rendelkező volt házastársa, illetve gyermekei és unokái továbbra is az országban maradhatnak, ha:

Ahhoz, hogy az országban maradhassanak, az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön EU-ország állampolgárságával nem rendelkező házastársa, gyermekei és unokái jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a fogadó országban tartózkodjanak, ha már legalább 5 éve megszakítás nélkül és jogszerűen ott élnek.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük. Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, illetve unokái ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

Ha azonban egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a huzamos tartózkodás jogát.

Elhalálozás

Ha Ön nem a hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, nem uniós házastársa, gyermekei és unokái huzamos ideig az országban maradhatnak, ha Ön:

Állandó tartózkodási kártya

Nézzen utána, hogyan válthatja ki az állandó tartózkodási kártyát, amellyel hozzátartozói igazolni tudják, hogy feltétel nélkül jogosultak az országban maradni.

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei és unokái mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja őket a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell a címzetteknek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell az Ön családtagjait arról, hogyan és meddig fellebbezhetnek a határozat ellen.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: