A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 01/02/2018

Tartózkodás bejelentése külföldön

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

A kinttartózkodás első 3 hónapja során Ön uniós polgárként nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoktól tartózkodási okmányt igényeljen – de egyes tagállamokban követelmény lehet, hogy beutazását követően tájékoztassa a hatóságokat arról, hogy az országban tartózkodik.

Az adott tagállam megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első 3 hónapjának leteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs), és ott regisztrációs igazolást váltson ki.

Ehhez érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre, valamint a következőkre van szüksége:

 • Ha alkalmazott vagy kiküldött munkavállaló:
  • munkáltatói igazolás vagy az Ön felvételét megerősítő nyilatkozat a munkáltatótól,
 • Ha önfoglalkoztató:
  • az önfoglalkoztatást igazoló okmány,
 • Ha nyugdíjas:
  • igazolás arról, hogy Ön rendelkezik teljes körű egészségbiztosítással,
  • igazolás arról, hogy Ön – valamilyen forrásból – elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra,
 • Ha diák:
  • igazolás arról, hogy beiratkozott valamelyik államilag elismert oktatási intézménybe,
  • igazolás arról, hogy rendelkezik teljes körű egészségbiztosítással,
  • nyilatkozat, melyben kijelenti, hogy – valamilyen forrásból – rendelkezik a megélhetéshez szükséges anyagi fedezettel, és nem szorul jövedelemtámogatásra.

Az említetteken kívül nincs szükség további okmányokra.

Bejelentkezéskor Ön regisztrációs igazolást kap. Az igazolás tanúsítja, hogy jogában áll a fogadó országban tartózkodnia.

A regisztrációs igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia, és ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek.

Az igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbíttatni). A lakcím esetleges megváltozásátazonban lehet, hogy be kell jelenteni a helyi hatóságoknak.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni ott-tartózkodását a fogadó országban:

Ország kiválasztása

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Ha Ön elmulaszt eleget tenni bejelentkezési kötelezettségének, elképzelhető, hogy bírságot kell fizetnie, azonban csupán emiatt nem utasítható ki az országból, továbbra is joga van ott élni.

Sok országban követelmény, hogy az ott élők mindig maguknál tartsák regisztrációs igazolásukat és személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha Ön otthon felejti iratait, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetnie, de az országból emiatt nem utasíthatják ki.

Ha problémába ütközik a regisztrációs igazolás kiváltásakor, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz .

Kapcsolódó oldalak:

Konkrét eset

Azonnal munkába állhat, nem kell először bejelentkeznie

Kurt német állampolgár, aki Belgiumba költözött, hogy ott önálló ügyvédi tevékenységet folytasson egy társas vállalkozásban. Amikor elment bejelentkezni az illetékes hatósághoz, azt mondták neki, hogy nem lett volna szabad munkába állnia a regisztrációs igazolás kézhezvétele előtt.

Ez azonban nincs így: uniós polgárként Kurtnak jogában áll önfoglalkoztatóként dolgozni Belgiumban, nem kell megvárnia, hogy megkapja a regisztrációs igazolást. A hatóságoknak mindenképp ki kell állítaniuk a regisztrációs igazolást, amikor azt Kurt kérelmezi.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz