Utolsó frissítés: 14/12/2022

Szavatosság és visszavétel

Ha Ön vásárol egy terméket, és az hibás, nem úgy néz ki vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre hirdették, a kereskedőnek az uniós jog értelmében meg kell javíttatnia vagy ki kell cserélnie azt, illetve árengedményt kell adnia, esetleg az egész vételárat vissza kell térítenie.

Az interneten megrendelt, illetve a más módon nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy postai úton rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek és szolgáltatások esetében Önnek 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól.

Ha szeretné megtudni, hogy az Ön esetére milyen szabályok vonatkoznak, és milyen jogok illetik meg Önt, amikor az EU-ban vásárol, próbálja ki fogyasztói jogi segédeszközünket.

További információk

Szavatosság: ha a vásárolt termék hibás

Ingyenes kétéves szavatosság minden termék esetében

A fogyasztókat az Európai Unióban vett termékek tekintetében legalább kétéves szavatossági idő illeti meg, méghozzá díjmentesen, akár az interneten, akár üzletben, akár postai megrendeléssel vásárolnak.

Ezt a kétéves garanciát minimumjogként írja elő az uniós szabályozás – előfordulhat tehát, hogy az az ország, ahol Ön él, hosszabb időtartamú védelmet biztosít.

Ha az Ön által az Európai Unióban vásárolt termékek valamelyike hibás, nem úgy néz ki vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták, a kereskedőnek kötelessége azt ingyen megjavíttatni vagy kicserélni, vagy a termék vételárának egy részét vagy egészét Önnek visszafizetni.

Általában csak akkor lehet a vételár részleges vagy teljes megtérítését kérni, ha a javításra, illetve a cserére nincs lehetőség.

Figyelmeztetés

Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult vételár-visszatérítésre, ha jelentéktelen problémáról van szó, például ha karcolást fedez fel a megvásárolt CD borítóján.

Kiegészítő garancia (a kereskedő által vállalt jótállás)

Az üzletek vagy a gyártók gyakran kínálnak kiegészítő garanciát (ún. jótállást) – vagy külön díj fejében, vagy úgy, hogy ennek árát a termék vételára már tartalmazza.

Ez további védelmet jelent a fogyasztónak, de semmiképp sem léphet a kétéves szavatosság helyébe, és nem csökkentheti le annak időtartamát – minimum kétéves szavatosságra ugyanis Ön mindenképpen jogosult az uniós szabályozás értelmében.

Hasonlóképpen, ha egy üzlet olcsóbban kínál egy bizonyos terméket azon az alapon, hogy nem vállal rá garanciát, ez pusztán annyit jelent, hogy a jogszabályban előírt szavatosságon felül Ön nem részesül jótállás révén további védelemben. Önt minden esetben díjmentesen megilleti a kétéves szavatossági jog, ha a termék hibás vagy nem úgy néz ki, illetve nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták.

Konkrét eset

A jog által biztosított kétéves szavatossági időt a kereskedő által vállalt jótállás nem rövidítheti le

Carla hajszárítót vett 6 hónapos kereskedői jótállással. A készülék 8 hónappal később elromlott. Amikor Carla visszavitte a meghibásodott hajszárítót az üzletbe, az eladó azt állította, hogy a jótállás lejárt, ezért nincs lehetőség vételár-visszatérítésre.

Carla ekkor – teljesen jogosan – azzal érvelt, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében az ingyenes termékszavatosság 2 teljes éven át érvényes, és az eladó által adott 6 hónapos jótállás pusztán kiegészítő védelmet jelentett. Az üzlet ezek után kicserélte a hajszárítót.

Használt áruk

A kereskedőtől vásárolt használt árura szintén legalább kétéves szavatosság vonatkozik. A magánszemélyektől vett termékek azonban nem tartoznak a szavatosságot biztosító szabályozás hatályába.

Egyes uniós országokban a használt áruk esetében a kereskedő és a vevő megállapodhat 2 évnél rövidebb szavatossági időben, de a megállapodásuk szerinti szavatossági idő nem lehet rövidebb 1 évnél. Fontos továbbá, hogy a kereskedő ezt a vásárlás időpontjában tisztázza a vevővel.

Miként lehet érvényt szerezni a javíttatás, csere vagy vételár-visszatérítés jogának?

A kétéves szavatossági idő akkor veszi kezdetét, amikor Ön átveszi az árut. Ha az Ön által vásárolt áru a vásárlástól számított két éven belül elromlik, a kereskedő köteles valamilyen megoldással szolgálni. Egyes EU-tagországokban a gyártótól is kérhető, hogy a hibás teljesítés révén előállt helyzetet orvosolja.

  • Ha a termék a vásárlást követően egy éven belül elromlik, abból kell kiindulni, hogy a probléma fennállt már az áru átvételének időpontjában – kivéve, ha a kereskedő bizonyítani tudja ennek ellenkezőjét. Ezért Önnek joga van ahhoz, hogy a kereskedő gondoskodjon a termék ingyenes javításáról vagy cseréjéről, ha pedig ez túl nehéznek vagy költségesnek bizonyul, Ön árengedményre vagy a teljes vételár visszatérítésére jogosult.
  • Ön akkor is jogosan támaszthat igényt a termék ingyenes javítására vagy cseréjére, vagy legalábbis árengedményre vagy a vételár megtérítésére, ha az áru a vásárlás után több mint egy évvel romlik el. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy Önnek kell bizonyítania: a probléma a termék átvételekor már fennállt.

Az Ön hazájában működő Európai Fogyasztói Központ segíteni tud, ha Önnek nem sikerül jogát érvényre juttatnia egy olyan termék kapcsán, amelyet egy másik uniós országban vásárolt, illetve egy másik uniós országból rendelt.

Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a tagállami szabályozás értelmében milyen jogok illetik meg Önt, nézzen utána, milyen rendelkezések vonatkoznak a szavatosságra és a kereskedő által vállalt jótállásra abban az országban, ahol a terméket megvásárolta:

Ország kiválasztása

A vásárlástól való elállás joga

14 napos elállási idő

Az uniós szabályok értelmében az EU-ban a vevőknek 14 napig joguk van ahhoz, hogy az interneten vagy a távkereskedelem valamely más formája révén – telefonon, csomagküldő szolgálattól vagy házaló ügynöktől – vásárolt termékek megvételétől elálljanak, az árut visszaküldjék, és a teljes vételárat visszakapják. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát.

Ez a 14 napos elállási idő nem minden árucikk esetében alkalmazandó. Nem vonatkozik például a következőkre:

  • repülő- és vonatjegyekre, koncertjegyekre, szállodafoglalásra, autóbérlésre és konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatásokra;
  • a rendszeresen házhoz szállított árucikkekre és italokra – például a tejesember által hozott tejre;
  • egyedi megrendelésre készült, vagy a vevő egyéni igényeihez alakított termékekre – pl. méretre szabott öltönyre;
  • az olyan hang- és képfelvételekre, illetve számítógépes szoftverekre, például DVD-kre, amelyek lezárt csomagolását Ön átvételkor felbontotta;
  • az online digitális tartalmakra, ha már megkezdte a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és elfogadta, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elveszti elállási jogát;
  • a nem cégtől, hanem magánszemélytől vásárolt termékekre;
  • a sürgős javítási és karbantartási munkákra kötött szerződésekre – ha például csőtörés elhárításával bízott meg egy vízvezeték-szerelőt, és megállapodott vele a vállalási árban, már nem mondhatja vissza a munkát.

Figyelem: ez a felsorolás nem kimerítő jellegű.

A 14 napos elállási idő a megrendelt áruk átvételekor veszi kezdetét. A szolgáltatási szerződések esetében a 14 napos elállási idő a szerződés megkötésének napján kezdődik. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, az elállási idő az ezt követő munkanapon jár le.

Konkrét eset

Érdemes tudni, hogy a vásárlástól nem minden esetben lehet elállni
Jane Írországban él. Egy alkalommal az interneten jegyet vett a U2 együttes helyi koncertjére. Másnap értesült arról, hogy a koncert idején külföldre kell utaznia, ezért megpróbálta lemondani a jegyrendelést. Az internetes jegyeladást végző kereskedő azonban nem volt hajlandó a megrendelést törölni és a jegy árát visszatéríteni, mivel koncertjegyvásárlás esetében nem illeti meg a fogyasztót a 14 napos elállási idő joga.

Ha Ön üzletben vásárol, az uniós jog értelmében Önt nem illeti meg az árucsere vagy árvisszatérítés joga, csak akkor, ha hibás áruról van szó. Sok üzlet azonban önként lehetőséget biztosít a vásárlóknak arra, hogy bizonyos időn belül, a vásárlási bizonylatot felmutatva visszavigyék vagy kicseréltessék az árut. Érdemes ezért tájékozódni az üzlet áruvisszavételi feltételeiről. Az is lehet, hogy a bizonylaton is fel vannak tüntetve az erre vonatkozó információk.

Hogyan lehet lemondani a megrendelést?

Önnek értesítenie kell a kereskedőt arról a döntéséről, hogy eláll a vásárlástól. Nem elég csak visszajuttatni az árut a feladónak. A kereskedőnek külön formanyomtatványt kell adnia vevőinek, melyen értesíteni lehet őt a vásárlástól való elállásról, ám Ön nem köteles ezt használni a nyilatkozat megtételéhez. Ön tájékoztathatja a kereskedőt az áru visszaküldésével egyidejűleg. A tájékoztatás történhet faxon vagy e-mailben, vagy akár a postán visszaküldött áruhoz mellékelt írásbeli nyilatkozatban, vagy úgy, hogy kitölti a kereskedő honlapján elérhető, e célra szolgáló elektronikus űrlapot.

Miután Ön értesítette a kereskedőt a döntéséről, 14 napja van az áru visszaküldésére.

Egyes kereskedők nem számítják fel Önnek az áru visszaküldésének a költségét. Ellenkező esetben azonban előre (a rendelés előtt) tájékoztatniuk kell Önt arról, hogy az áru visszaküldése esetén annak költsége Önt terheli. Ha a kereskedő nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, akkor neki kell állnia a visszaküldés költségét. Önnek csak azokat a költségeket kell fizetnie, amelyekről tájékoztatást kapott.

Nagy méretű áruk (például nagy háztartási készülékek vagy bútorok) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel. Ha nem üzletben (hanem pl. házaló ügynöktől vagy katalógusból) vásárol nagy méretű árut, amelyet közvetlenül ki is szállítanak Önnek, akkor az érintett kereskedőnek saját költségén kell azt elszállíttatnia, amennyiben Ön eláll a vásárlástól.

A vételár visszatérítése

A kereskedőnek a vásárlástól való elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell fizetnie Önnek a vételárat, viszont késleltetheti a visszatérítést, ha nem kapta meg a visszaküldött árut vagy az igazolást arról, hogy Ön visszaküldte azt.

Ha Ön szállítási költséget is fizetett a vásárláskor, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie. Abban az esetben azonban, ha Ön nem szokványos postai kézbesítést (hanem pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedőnek jogában áll ennek a költségét felszámolni.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: