Utolsó frissítés:: 10/05/2019

Termékek értékesítése az EU-ban

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ha az Ön vállalkozása Európában kereskedői tevékenységet folytat, élvezheti az EU egységes piacából származó előnyöket, valamint egyes, más európai országokkal kötött kereskedelmi megállapodások előnyeit. Ez azt jelenti, hogy termékeit Ön szabadon – többletköltségek és mennyiségi korlátozások nélkül – szállíthatja a térségen belül, egyik országból a másikba. Ezt nevezzük az áruk szabad mozgásának.

A vámalakiságokat akkor kell elvégezni, amikor az árukat behozzák az EU területére bármely nem uniós országból (ideértve azokat az országokat is, amelyekben az áruk szabadon mozoghatnak – ebben az esetben: az Európai Gazdasági Térség nem uniós országai, valamint Svájc, Törökország, Andorra és San Marino), illetve kivisziken őket az EU területéről bármely nem uniós országba.

Uniós termékszabályok

Mielőtt árukat hozna be az EU piacára, az Ön vállalkozásának gondoskodnia kell arról, hogy termékei megfelelnek az uniós követelményeknek az emberi és állati egészség, a környezet, valamint a fogyasztói jogok védelme tekintetében. Ezek lehetnek az EU szintjén harmonizált szabályok, vagy az egyes uniós országok szabályai, amelyeket az EU a kölcsönös elismerés elve értelmében elismer. Bővebben erről a termékszabályokat és -szabványokat ismertető oldalon olvashat.

A vásárlókat egyenlő bánásmód és azonos jogok illetik meg EU-szerte

Az Ön vállalkozása szabadon meghatározhatja értékesítési feltételeit, ideértve a kézbesítésre vonatkozó korlátozásokat is, ám gondoskodnia kell arról, hogy minden ügyfele, akinek lakóhelye vagy székhelye az EU-ban van, ugyanolyan feltételekkel tudjon hozzájutni az Ön által forgalmazott termékekhez, mint a helyi vásárlók.

Ha például kedvezményes áron kínálja egyik vagy másik termékét, vagy egyéb promóciós ajánlatokat kínál, ezeket minden vásárlójának igénybe kell tudnia venni – függetlenül attól, hogy melyik EU-ország lakosa vagy állampolgára, illetve hogy melyik tagországban van a székhelye, amennyiben cégről van szó.

Ezek a szabályok az online és az offline ügyletekre egyaránt vonatkoznak, feltéve, hogy a vásárló egyben a fogyasztó is (azaz olyan magánszemély vagy cég, amely nem viszonteladás, átalakítás, feldolgozás, bérbeadás vagy alvállalkozásba adás céljából vásárolja meg az adott terméket).

Hozzáférés az online interfészekhez

Ügyfeleinek az Ön által működtetett weboldal bármelyik változatához hozzá kell tudniuk férni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például Olaszországban egy spanyol weboldalt kíván megtekinteni, akkor a spanyol internetcím begépelése után tilos a fogyasztót automatikusan a weboldal olasz verziójára átirányítani. Az átirányításra csak az ügyfél hozzájárulásával kerülhet sor, és az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Termékek értékesítése kézbesítés nélkül

Ha az Ön vállalkozása az értékesített áru kézbesítését is vállalja bizonyos országokban, gondoskodnia kell arról, hogy azok a vásárlók is, akiknek a lakóhelye vagy székhelye olyan uniós országban van, ahol az Ön cége ezt a szolgáltatást nem nyújtja, tudjanak rendelni termékeket az Ön honlapján, ha annak átvételét vagy kiszállíttatását saját maguk intézik.

Áruszállítás bejelentése

Ha az Ön cége bizonyos értékhatár felett exportál és/vagy importál árukat az Európai Unión belül, a cége által más uniós országok vállalkozásaival lebonyolított kereskedelmi forgalomról statisztikai jelentésben kell beszámolnia a hatóságok felé.

Azt az értékhatárt, mely felett a cégeknek adatokat kell szolgáltatniuk, mindegyik EU-tagország maga határozza meg, mégpedig éves rendszerességgel (általában az utolsó negyedévben). Az értékhatár mindig a következő naptári év egészére vonatkozik. A tagállamok külön értékhatárt állapítanak meg a kivitelre (kiszállítások) és a behozatalra (beérkezések) nézve, és ezek eltérhetnek egymástól.

Mentességi értékhatárok

Intrastat rendszer: Mentességi értékhatár (országonként) 2019 – Beérkezés – Euró 2019 – Beérkezés – Nemzeti fizetőeszköz 2019 – Kiszállítás – Euró 2019 – Kiszállítás – Nemzeti fizetőeszköz
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Mikortól él az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Ön tagországa minden egyes naptári év vonatkozásában megállapít egy értékhatárt.

Példa: Az Ön tagországa a 2016. évre 100 000 euróban állapítja meg az importra vonatkozó értékhatárt. Ha Ön az előző évben, 2015-ben 100 000 euró feletti értékben importált termékeket, akkor 2016 januárjától be kell számolnia az illetékes hatóság felé behozataláról.

Példa: Az Ön tagországa a 2015. évre 100 000 euróban állapította meg az importra vonatkozó értékhatárt. 2015 januárja és júniusa között az Ön cége esetében az import összesített értéke 90 000 eurót tett ki. A cég júliusban további 15 000 euró értékben importált árukat. Mivel így 2015 júliusában az import átlépte a megadott értékhatárt, Önnek ettől a hónaptól kezdve jelentést kell tennie. A legelső Intrastat-nyilatkozatnak tehát a 15 000 euró értékű júliusi importra kell vonatkoznia.

Előfordulhat, hogy Önnek jelentést kell tennie olyan EU-országokba irányuló vagy onnan származó áruszállításokról is, ahol cégének nincs telephelye.

Konkrét eset

Egy ausztriai székhelyű ruházati vállalat árut vásárol az USA-ból, és Hollandiában vámkezelteti azokat (ehhez elég, ha a cég holland adószámot vált ki, nem kell bejegyeztetnie magát hollandiai vállalkozásként).

A vámkezelés után az osztrák cég a beszerzett árut Hollandiából Ausztriába szállítja. Ez EU-n belüli áruszállításnak minősül. Ha a jelentéstétel tárgyát képező időszakban az osztrák vállalat a jelentéstételi határértéknél (1 200 000 euró) magasabb értékben szállít árut Hollandiából, a vállalatnak az áruszállításról Hollandiában kellene jelentést tennie.

Mivel azonban az EU különböző tagországaiban más-más határértékek érvényesek, az osztrák vállalat mentesülhet az áruk behozatalával kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség alól a székhelye szerinti országban, azaz Ausztriában (ahol a jelentéstételi határérték 750 000 euró).

Kikre vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség?

A jelentéstételi kötelezettség azokra a tagállamukban uniós (közösségi) adószámmal rendelkező cégekre és magánszemélyekre (adóalanyokra) vonatkozik, amelyek/akik az éves értékhatárt meghaladó értékben árukat exportálnak (szállítanak ki) más EU-tagországba és/vagy árut importálnak (szereznek be) más EU-tagországból.

Az érintett vállalkozások megbízhatnak egy erre szakosodott másik céget azzal, hogy lássa el képviseletüket, és a nevükben végezze el az adatszolgáltatást.

Milyen rendszerességgel kell adatokkal szolgálni?

Milyen típusú kereskedelmi forgalomról kell beszámolni?

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá az EU egyik országából (kiszállító tagállam) egy másik uniós országba (beérkeztető tagállam) áthaladó tényleges áruforgalom tartozik.

Amennyiben az Ön cégének aktív feldolgozási eljárásra vanfrdeen engedélye, és a feldolgozatlan/feldolgozott áruk tagállami határokat is átlépnek, az árumozgásról köteles jelentésben beszámolni.

Megjegyzés: ha az Ön vállalkozása olyan, határokon átívelő szolgáltatásokat nyújt, amelyek nem járnak határokon átívelő áruszállítással, nincs szükség jelentéstételre az Intrastat rendszerben.

Milyen adatokat kell megadni?

A havi Intrastat-jelentésben az alábbi adatokat kell megadni:

(Ha az érték feldolgozási tevékenység eredménye, akkor tudni kell a feldolgozott áruk értékét, majd meg kell adni a feldolgozatlan áruknak a feldolgozás során hozzáadott értékkel –például a felhasznált anyagok és a bérek költségével – növelt értékét.)

Példa: cége arra a munkára szerződött, hogy fémcsöveket lát el bevonattal. A fémcsövek egy másik uniós tagállamból származnak. Az importtevékenységgel kapcsolatban a feldolgozatlan fémcsövek értékére vonatkozóan kell adatokkal szolgálni; az exporttevékenység kapcsán pedig a feldolgozott, bevonattal ellátott fémcsövek értékét kell feltüntetni (amely a feldolgozatlan fémcsövek értékén túlmenően már magában foglalja a többletköltségeket is, például a munka- és az anyagköltséget);

Emellett további adatokra is szükség lehet, például a szerződésben rögzített paritásokra (pl. EXW, CIF, FOB) vagy a szállítás módjának (tengeri/vasúti/közúti szállítás) megadására.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kis értékű követelések európai eljárása

Rendezze más uniós országbeli beszállítóival vagy ügyfeleivel szembeni, 2000 eurót meg nem haladó összegű követeléseit

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: