Utolsó frissítés: 20/10/2022

Termékek értékesítése az EU-ban

Ha az Ön vállalkozása Európában kereskedői tevékenységet folytat, élvezheti az EU egységes piacából származó előnyöket, valamint egyes, más európai országokkal kötött kereskedelmi megállapodások előnyeit. Ez azt jelenti, hogy termékeinek zömét Ön szabadon – többletköltségek és mennyiségi korlátozások nélkül – szállíthatja a térségen belül, egyik országból a másikba. Ezt nevezzük az áruk szabad mozgásának cs de el en es et fi fr hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv . Bizonyos árukra ( jövedéki termékek, vegyi anyagok stb.) azonban külön szabályok vonatkoznak. Az áfakötelezettségek is különböznek attól függően, hogy Ön mit és kinek értékesít, illetve hogy hová szállítja az árukat.

Figyelmeztetés

A vámalakiságokat akkor kell elvégezni, amikor az árukat behozzák az EU területére bármely nem uniós országból (ideértve azokat az országokat is, amelyekben az áruk szabadon mozoghatnak – ebben az esetben: az Európai Gazdasági Térség nem uniós országai, valamint Svájc, Törökország, Andorra és San Marino), illetve kiviszik en őket az EU területéről bármely nem uniós országba.

Uniós termékszabályok

Mielőtt árukat hozna be az EU piacára, az Ön vállalkozásának gondoskodnia kell arról, hogy termékei megfelelnek az uniós követelményeknek az emberi és állati egészség, a környezet, valamint a fogyasztói jogok védelme tekintetében. Ezek lehetnek az EU szintjén harmonizált szabályok, vagy az egyes uniós országok szabályai, amelyeket az EU a kölcsönös elismerés elve értelmében elismer. Bővebben erről a termékszabályokat és -szabványokat ismertető oldalon olvashat.

A vásárlókat egyenlő bánásmód és azonos jogok illetik meg EU-szerte

Az Ön vállalkozása szabadon meghatározhatja értékesítési feltételeit, ideértve a kézbesítésre vonatkozó korlátozásokat is, ám gondoskodnia kell arról, hogy minden ügyfele, akinek lakóhelye vagy székhelye az EU-ban van, ugyanolyan feltételekkel tudjon hozzájutni az Ön által forgalmazott termékekhez, mint a helyi vásárlók.

Ha például kedvezményes áron kínálja egyik vagy másik termékét, vagy egyéb promóciós ajánlatokat kínál, ezeket minden vásárlójának igénybe kell tudnia venni – függetlenül attól, hogy melyik EU-ország lakosa vagy állampolgára, illetve hogy melyik tagországban van a székhelye, amennyiben cégről van szó.

Ezek a szabályok az online és az offline ügyletekre egyaránt vonatkoznak, feltéve, hogy a vásárló egyben a fogyasztó is (azaz olyan magánszemély vagy cég, amely nem viszonteladás, átalakítás, feldolgozás, bérbeadás vagy alvállalkozásba adás céljából vásárolja meg az adott terméket).

Hozzáférés az online interfészekhez

Ügyfeleinek az Ön által működtetett weboldal bármelyik változatához hozzá kell tudniuk férni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például Olaszországban egy spanyol weboldalt kíván megtekinteni, akkor a spanyol internetcím begépelése után tilos a fogyasztót automatikusan a weboldal olasz verziójára átirányítani. Az átirányításra csak az ügyfél hozzájárulásával kerülhet sor, és az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Termékek értékesítése kézbesítés nélkül

Ha az Ön vállalkozása az értékesített áru kézbesítését is vállalja bizonyos országokban, gondoskodnia kell arról, hogy azok a vásárlók is, akiknek a lakóhelye vagy székhelye olyan uniós országban van, ahol az Ön cége ezt a szolgáltatást nem nyújtja, tudjanak rendelni termékeket az Ön honlapján, ha annak átvételét vagy kiszállíttatását saját maguk intézik.

Áruszállítás bejelentése

Ha az Ön cége bizonyos értékhatár felett exportál és/vagy importál árukat az Európai Unión belül, a cége által más uniós országok vállalkozásaival lebonyolított kereskedelmi forgalomról statisztikai jelentésben kell beszámolnia a hatóságok felé.

Azt az értékhatárt, mely felett a cégeknek adatokat kell szolgáltatniuk, mindegyik EU-tagország maga határozza meg, mégpedig éves rendszerességgel (általában az utolsó negyedévben). Az értékhatár mindig a következő naptári év egészére vonatkozik. A tagállamok külön értékhatárt állapítanak meg a kivitelre (kiszállítások) és a behozatalra (beérkezések) nézve, és ezek eltérhetnek egymástól.

Mentességi értékhatárok

Intrastat rendszer: Mentességi értékhatár (országonként) 2021 – Beérkezés – Euró 2021 – Beérkezés – Nemzeti fizetőeszköz 2021 – Kiszállítás – Euró 2021 – Kiszállítás – Nemzeti fizetőeszköz
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Mikortól él az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Ön tagországa minden egyes naptári év vonatkozásában megállapít egy értékhatárt.

Példa: az Ön tagországa a 2019. évre 100 000 euróban állapítja meg az importra vonatkozó értékhatárt. Ha Ön az előző évben, 2018-ban 100 000 euró feletti értékben importált termékeket, akkor 2019 januárjától be kell számolnia behozataláról az illetékes hatóság felé.

Példa: az Ön tagországa a 2018. évre 100 000 euróban állapította meg az importra vonatkozó értékhatárt. 2018 januárja és júniusa között az Ön cége által importált termékek összesített értéke 90 000 eurót tett ki. A cég júliusban további 15 000 euró értékben importált árukat. Mivel így 2018 júliusában az import átlépte a megadott értékhatárt, Önnek ettől a hónaptól kezdve kell adatokkal szolgálnia. A legelső Intrastat-nyilatkozatnak tehát a 15 000 euró értékű júliusi importra kell vonatkoznia.

Előfordulhat, hogy Önnek jelentést kell tennie olyan EU-országokba irányuló vagy onnan származó áruszállításokról is, ahol cégének nincs telephelye.

Konkrét eset

Áruszállítás bejelentése

Egy osztrák ruházati vállalat egy naptári évben összesen 400 000 euró értékű árut szállított az Egyesült Államokból Ausztriába, a portugáliai Leixões-i kikötőn keresztül.

A Portugáliából Ausztriába szállított áruk értéke meghaladta a Portugáliában kiszabott jelentéstételi határértéket (250 000 euró). Az osztrák vállalatnak ezért jelentést kellett tennie a portugál hatóságoknak az országukból kivitt árukról. Ausztriának azonban nem kellett bejelentenie az abban a naptári évben a területére érkező árukat, mivel ezek összértéke nem érte el az osztrák beérkezési értékhatárt (750 000 euró).

Noha a vállalat székhelye Ausztriában van, ebben az esetben csak Portugáliában kellett jelentést tennie a cégnek.

Kikre vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség?

A jelentéstételi kötelezettség azokra a tagállamukban uniós (közösségi) adószámmal rendelkező cégekre és magánszemélyekre (adóalanyokra) vonatkozik, amelyek/akik az éves értékhatárt meghaladó értékben árukat exportálnak (szállítanak ki) más EU-tagországba és/vagy árut importálnak (szereznek be) más EU-tagországból.

Az érintett vállalkozások megbízhatnak egy erre szakosodott másik céget azzal, hogy lássa el képviseletüket, és a nevükben végezze el az adatszolgáltatást.

Milyen rendszerességgel kell adatokkal szolgálni?

Milyen típusú kereskedelmi forgalomról kell beszámolni?

Az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá az EU egyik országából (kiszállító tagállam) egy másik uniós országba (beérkeztető tagállam) áthaladó tényleges áruforgalom tartozik.

Amennyiben az Ön cégének aktív feldolgozási eljárásra van engedélye, és a feldolgozatlan/feldolgozott áruk tagállami határokat is átlépnek, az árumozgásról köteles jelentésben beszámolni.

Megjegyzés: ha az Ön vállalkozása olyan, határokon átívelő szolgáltatásokat nyújt, amelyek nem járnak határokon átívelő áruszállítással, nincs szükség jelentéstételre az Intrastat rendszerben.

Milyen adatokat kell megadni?

A havi Intrastat-jelentésben az alábbi adatokat kell megadni:

(Ha az érték feldolgozási tevékenység eredménye, akkor tudni kell a feldolgozott áruk értékét, majd meg kell adni a feldolgozatlan áruknak a feldolgozás során hozzáadott értékkel –például a felhasznált anyagok és a bérek költségével – növelt értékét.)

Példa: cége arra a munkára szerződött, hogy fémcsöveket lát el bevonattal. A fémcsövek egy másik uniós tagállamból származnak. Az importtevékenységgel kapcsolatban a feldolgozatlan fémcsövek értékére vonatkozóan kell adatokkal szolgálni; az exporttevékenység kapcsán pedig a feldolgozott, bevonattal ellátott fémcsövek értékét kell feltüntetni (amely a feldolgozatlan fémcsövek értékén túlmenően már magában foglalja a többletköltségeket is, például a munka- és az anyagköltséget);

Emellett további adatokra is szükség lehet, például a szerződésben rögzített paritásokra (pl. EXW, CIF, FOB) vagy a szállítás módjának (tengeri/vasúti/közúti szállítás) megadására.

A nemzeti hatóságok eszközöket bocsátanak a vállalkozások rendelkezésére, hogy azok teljesíteni tudják Intrastat rendszerbeli jelentéstételi kötelezettségeiket. Az alábbi honlapokon lehet tájékozódni arról, hogy az egyes országok hogyan alkalmazzák az Intrastat rendszert.

Ország kiválasztása

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kis értékű követelések európai eljárása

Rendezze más uniós országbeli beszállítóival vagy ügyfeleivel szembeni, 2000 eurót meg nem haladó összegű követeléseit

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: