Ultima verificare: 20/10/2022

Comercializarea de bunuri în UE

Ca întreprindere care desfășoară activități comerciale în Europa, puteți beneficia de piața unică a UE, precum și de o serie de acorduri comerciale cu alte țări europene. Aceasta înseamnă că majoritatea bunurilor pot circula liber pe acest teritoriu, fără costuri suplimentare sau restricții cantitative. Este vorba despre așa-numitul principiu al liberei circulații a mărfurilor. Totuși, anumite mărfuri precum produsele accizabile și produsele chimice fac obiectul unor reglementări suplimentare. Obligațiile în materie de TVA diferă în funcție de mărfurile pe care le vindeți, de cumpărător și de destinația către care sunt transportate produsele.

Avertisment

Formalitățile vamale trebuie îndeplinite când mărfurile sunt importate sau exportate en între țări din UE și țări din afara UE (inclusiv cele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor, respectiv Spațiul Economic European, Elveția, Turcia, Andorra și San Marino).

Normele și reglementările UE aplicabile produselor

Înainte de a introduce mărfuri pe piața UE, trebuie să vă asigurați că ele îndeplinesc cerințele UE în ceea ce privește sănătatea oamenilor și a animalelor, protecția mediului și drepturile consumatorilor. Ar putea fi vorba despre norme și specificații armonizate la nivel european sau despre cele gestionate de fiecare țară din UE dar recunoscute de UE; acesta este principiul recunoașterii reciproce. Puteți afla mai multe din secțiunea norme și specificații privind produsele.

Nu se face nicio diferență între clienți, nicăieri în UE.

Deși aveți libertatea de a defini termenii și condițiile generale de vânzare, inclusiv limitările în materie de livrare, toți clienții dumneavoastră din UE trebuie să beneficieze de același acces la produse ca și clienții locali.

Dacă oferiți prețuri speciale sau anumite condiții de promovare ori vânzare, acestea ar trebui să le fie accesibile tuturor clienților, indiferent de țara UE în care se află, de naționalitate, de locul de reședință sau de locul de desfășurare a activității.

Aceste norme vizează tranzacțiile online și offline, atâta timp cât vânzările se efectuează către utilizatorul final (persoană fizică sau întreprindere care nu intenționează să revândă, să transforme, să proceseze, să închirieze sau să subcontracteze achiziția).

Accesul la interfețele online

Clienții trebuie să aibă posibilitatea de a accesa orice versiune a site-ului dumneavoastră – de exemplu, un client care se conectează din Italia ar trebui să poată naviga pe site-ul pentru Spania, dacă introduce adresa URL respectivă, fără a fi redirecționat automat către versiunea pentru Italia. Clienții trebuie să aibă posibilitatea să își dea consimțământul înainte de a fi redirecționați și să și-l retragă în orice moment.

Vânzarea de servicii prestate pe cale electronică

Dacă oferiți un serviciu de livrare, trebuie să vă asigurați că și clienții stabiliți în țări din UE în care nu furnizați un astfel de serviciu au dreptul de a comanda produse de pe site-ul dumneavoastră și de a se ocupa ei înșiși de livrarea sau ridicarea produselor respective.

Raportarea privind circulația mărfurilor

Dacă desfășurați pe teritoriul UE activități de export și/sau import care depășesc o anumită sumă, va trebui să furnizați un raport statistic privind fluxurile dumneavoastră comerciale în interiorul Uniunii.

Pragurile de la care raportarea devine obligatorie sunt stabilite anual de fiecare stat membru al UE (de obicei în ultimul trimestru) și se aplică pe tot parcursul anului calendaristic următor. Există praguri separate (care ar putea fi diferite) pentru exporturi (ieșiri) și importuri (intrări).

Praguri de scutire

INTRASTAT: Prag de scutire (pe țară) 2021 - Intrări (în euro) 2021 - Intrări (în moneda națională) 2021 - Ieșiri (în euro) 2021 - Ieșiri (în moneda națională)
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Când începe obligația de raportare?

Statul dumneavoastră membru stabilește un prag care se aplică pentru un anumit an calendaristic.

Exemplu: Statul dumneavoastră membru fixează pragul importurilor pentru 2019 la suma de 100 000 EUR. Dacă în 2018 ați realizat importuri a căror valoare este mai mare de 100 000 EUR, trebuie să raportați începând cu luna ianuarie a anului 2019.

Exemplu: Statul dumneavoastră membru a stabilit pragul importurilor pentru 2018 la 100 000 EUR. Din ianuarie până în iunie 2018, importurile dumneavoastră cumulate s-au ridicat la 90 000 EUR. În luna iulie, ați importat bunuri în valoare de 15 000 EUR. Întrucât pragul a fost depășit în iulie 2018, trebuie să raportați începând cu această lună. Prima dumneavoastră declarație Intrastat se va referi deci la importurile din iulie, în valoare de 15 000 EUR.

Este posibil să fiți nevoit să raportați mișcările de produse către și dinspre țările UE în care nu se află sediul întreprinderii dumneavoastră.

Caz real

Raportarea privind circulația mărfurilor

În cursul unui an calendaristic, o companie austriacă de îmbrăcăminte a folosit portul Leixões, din Portugalia, pentru a aduce în Austria mărfuri din SUA în valoare de 400 000 EUR.

Valoarea bunurilor transferate din Portugalia în Austria a depășit pragul de raportare pentru ieșirile din Portugalia (250 000 EUR). Prin urmare, societatea austriacă a trebuit să prezinte un raport autorităților portugheze. Nu a fost însă necesar să raporteze mărfurile care au intrat în Austria în anul calendaristic respectiv, deoarece pragul de raportare pentru intrările în Austria este de 750 000 EUR, ceea ce depășește valoarea mărfurilor transportate.

Astfel, deși compania este stabilită în Austria, în acest caz raportarea a fost făcută doar în Portugalia.

Cine trebuie să raporteze?

Întreprinderile și persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA sau care expediază și/sau recepționează bunuri, de îndată ce valoarea fluxurilor depășește pragul stabilit.

Îi puteți cere unei companii specializate să vă reprezinte și să raporteze în numele dumneavoastră.

Când trebuie să raportați?

Ce fluxuri comerciale trebuie raportate?

Deplasările fizice de bunuri din statul membru de expediere în statul membru de sosire (și vice versa).

Dacă aveți autorizație pentru procedura vamală de perfecționare activă, iar bunurile neprelucrate/prelucrate sunt transportate în UE dintr-o țară în alta, aveți obligația de a raporta acest lucru.

Notă: Dacă oferiți doar servicii transfrontaliere care nu includ circulația transfrontalieră a mărfurilor, nu trebuie să raportați în baza sistemului Intrastat.

Ce date trebuie raportate?

Rapoartele dumneavoastră lunare Intrastat trebuie să includă:

(Dacă valoarea se referă la activități de prelucrare, va trebui să obțineți valoarea bunurilor prelucrate, calculând suma dintre valoarea bunurilor neprelucrate și valoarea adăugată pe durata prelucrării, de exemplu, pentru materiale și salarii).

Exemplu: Aveți un contract pentru învelirea de tuburi metalice pe care le primiți din alt stat membru. Valoarea pe care trebuie să o raportați în cazul acestor importuri este valoarea tuburilor neprelucrate. În ceea ce privește exporturile, va trebui să raportați valoarea tuburilor învelite (adică suma dintre valoarea tuburilor neprelucrate și toate costurile adiționale: servicii și materiale).

S-ar putea să fiți nevoit să furnizați și informații suplimentare, cum ar fi condițiile de livrare prevăzute de contract (de ex., EXW, CIF, FOB) sau modul de transport (de ex., maritim, rutier, feroviar).

Autoritățile naționale oferă instrumente pentru a ajuta întreprinderile să își îndeplinească obligațiile de raportare care le revin în temeiul sistemului Intrastat. A se vedea modul în care diferite țări aplică sistemul Intrastat pe site-urile de mai jos.

Alegeţi ţara

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Apelați la această procedură pentru a soluționa litigii de până la 2 000 EUR cu furnizori sau clienți din altă țară a UE.

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: